background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Lärportalen. Lärportalen. Zahlenrätsel und Matherätsel für Kinder. Här pluggar du matematik! – Matteboken. Matematiska problem. Matematikmaterialet. Matematikmaterialet. Årskurs 3 - matematikmaterialet. En helt gratis mattebok för eleven, föräldern och läraren! Askunge Förlag - Start. Mattehoppet Läs om vårt nya material Mattehoppet!

Askunge Förlag - Start

Det är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning. Läs mer Matematikens grunder Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Läs mer Lyckas med problemlösning Lyckas med problemlösning A och B finns nu i en ny upplaga! Läs mer Nu finns två varianter av paketet, Rädda ekvationerna – grön respektive Rädda ekvationerna – blå. Läs mer Framsteg i matematiken Läs mer om de tre senaste böckerna i serien Framsteg i matematiken. Det finns också ett antal filmer som beskriver hur du använder apparna Börja med begrepp, Mönster och sekvenser, Tal och antal med flera. Christmas math addition tree 1214. Annelies matteböcker. Nytt sätt att lära in multiplikationstabellen snabbt - Mattias Ribbing.

Lärportalen. Multiplikationstabellen på 5 veckor. Anneliessenaste: Annelies matteböcker. Svärd Archives - Mattebloggen. Mattegåta I ett visst spel används mynt som är värda 1, 15 och 50 Hello Kitty-dollar.

svärd Archives - Mattebloggen

En spelare köpte ett svärd och fick i växel ett mynt fler än vad han betalade. Vilket är det minsta antalet dollar som svärdet kunde kosta? Diskussion Vid en första anblick verkar det vara konstigt varför 50 dollar-myntet överhuvudtaget är viktig för uppgiften. Men det är inte säkert att det är det absolut minsta priset! Då kanske det går att få ner priset ännu mer? Vad finns det då för varianter? Lösning 1 Vi kan räkna med att spelaren betalade med några sorter mynt och fick bara andra sorter tillbaka i växel.

-Han kunde betala med valutorna på 1 och 15 dollar, och få bara 50 dollar-mynt tillbaka, men då skulle han få tillbaka mer än vad han betalade (eftersom han fick ett fler mynt i växel). Tülays IKT-sida: Bästa digitala mattesidorna. Matematik.fi Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen.

Tülays IKT-sida: Bästa digitala mattesidorna

Resurscenter för matematik webbmatte.se Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasiet. "Med webbmatte.se kan du som är flerspråkig använda dig av såväl svenska språket som ditt eget modersmål. Tjänsten webbmatte.se är ett stödmaterial för skolämnet matematik som är framtagen av Stockholms stad. Kemilektioner. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6.

Kemilektioner

Till varje avsnitt finns även förförståelseexperiment som tar upp de moment som gäller för årskurser 1-3. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm). Bodil är också en av författarna bakom boken Barn och naturvetenskap, som används som kurslitteratur på många lärarutbildningar.

Med i projektgruppen har även varit Cecilia Taube, resurspedagog på science centret Molekylverkstan och Ulla Nyman, ansvarig för skolfrågor på IKEM. Digitala läromedel för grundskolan. Montessoriinspirerad matematik. Intensivträning i matematik. Förskoleklass - matematikmaterialet. Minnesarmband. På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna.

Minnesarmband

Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Om man vill göra många likadana armband, kan man skriva i det man vill och sedan kopiera upp. Fäst ihop banden med en tejpbit, eller sätt en liten bit dubbelhäftande tejp i änden, så kan man bara dra av skyddspappret när man behöver ett armband.

Tips på vad man kan använda armbanden till: * Påminnelse om något man ska göra (gå till tandläkaren, gå till spellektion, packa ner läxa... * Som stöd vid arbete (tiokamrater, multiplikationstabeller, formler, begrepp... * Som stöd för arbetsgång (1. Kunskapshubben - HEM. Truls Matte och NO » MA-material. Truls Matte och NO MA-material MatematikmatrisMatematikmatris för mellanstadiet – pdf Träna addition och subtraktion:Om att testa elever och WinnetkakortLilla additionstabellen WinnetkakortStora additionstabellen WinnetkakortLilla subtraktionstabellen WinnetkakortStora subtraktionstabellen Winnetkakort Träna multiplikation: Träna multiplikation informationLathund för att träna multiplikationWinnetkakort för att träna multiplikationTalserierFaktoriseraDelbarhetsregler och primtal LikamedDiskutera “=” med eleverna Träna decimaltal:addition med decimaltal MinnesträningBokstavs- och siffersmemory TangramTangrammallLänk till en tangramsajt: Tangrams.ca, Teacher Resources on Line – trol.

Truls Matte och NO » MA-material

Annelis matteböcker. Mandalas. Kreativ matte. Klockan. Siffror, räknesagor och -ramsor. Räknesaga - Unga Fakta. Räknebok. Lågstadiet - Mattesmedjan. Strävorna. Montessoriinspirerad matematik. Praktiskt prov i geometri. Som avslutning på ett arbetsområde i geometri fick mina elever ett praktiskt test.

Praktiskt prov i geometri

Testet utmynnade i att eleverna gjort egna bokmärken. Såhär såg vårt test ut, men man kan utforma testet så att man får med de moment man själv arbetat med. Innan testet fick eleverna förse sig med penna, suddi, sax, linjal, lim, enfärgat papper, mönstrat papper och en bit rött papper. Som lärare behöver man ha en lamineringsapparat samt garn/snören. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.