background preloader

Skriva noveller/argumenterande texter/insändare

Facebook Twitter

Att_doda_ett_barn.pdf. Att döda ett barn by Linda Westberg on Prezi. Att döda ett barn - analysera Stig Dagerman. Att döda ett barn. Att döda ett barn- muntlig analys. Texttyper och "Att döda ett barn" Utifrån novellen ”Att döda ett barn” ska du skriva fyra olika typer av texter.

Texttyper och "Att döda ett barn"

Denna uppgift har som mål att å ena sidan vidga din förståelse av novellen och få dig att reflektera kring dess innehåll, å andra sidan utveckla din förmåga att anpassa ditt språk och din text till vilket budskap du vill framföra, till vem och i vilken kommunikationssituation. 1. Nyhetsartikel En nyhetsartikel ska sakligt skildra dagsaktuell information om en händelse eller en person. Redogörelsen ska vara så objektiv och korrekt som möjligt, vilket innebär att det INTE bör finnas några personliga kommentarer eller värdeladdade ord – läsarna ska själva kunna ta ställning. Vad? I de flesta tidningar inleds artiklarna med en fetstilt ingress. Uppgift 1 (lämnas in tisdag fm 7/10): Skriv en nyhetsartikel om den händelse som utspelar sig i novellen Att döda ett barn.

Artikeln ska vara 800–1600 tecken lång, inklusive mellanslag. 2. En insändare skall innehålla: Den bör på något sätt understryka det du har skrivit. 3. Stig dagerman att döda ett barn 9b 9e. Film: Att döda ett barn. TEXTTYPER. Styckeindelning. Skrivande. Kamratrespons by christina kihlström on Prezi. Berättarteknik, del 2: Gestaltning av miljö och karaktärer. I ett tidigare blogginlägg om berättarteknik tog jag upp dramaturgin – hur du kan bygga berättelsen och vad du kan tänka på när du börjar skriva din berättelse.

Berättarteknik, del 2: Gestaltning av miljö och karaktärer

Med hjälp av dramaturgin skapar du en spännande story, men för att verkligen fånga läsaren behöver du levande karaktärer och miljöer. Och det tänkte jag att vi skulle titta på nu. När du bygger upp scenerna målar du med hjälp av miljöskildringar och med hjälp av dina karaktärer – det är det som ger scenerna liv. Om vi inte kan se miljön och karaktärerna framför oss är det svårt för oss att leva oss in i det som händer. Stephen King menar att författaren har en telepatisk förmåga som plockar upp karaktärernas tankar. Miljö Jag själv är hopplös när det gäller miljö. Jag har ett extremt tråkigt exempel när det gäller levande miljöbeskrivningar: Om det står ”Andreas satt på trappan. Eftersom vi alla bär på en massa fördomar kan miljön även hjälpa oss få en bild av karaktären.

Karaktärer När Steve lämnade Alicia blev hon jätteledsen. Beskriva och gestalta. Argumentation. Hur normkritisk är du? Att skriva insändare! Vi kommer jobba med normer framöver och behandla lite olika texttyper.

Hur normkritisk är du? Att skriva insändare!

Vi kommer bl a titta på insändare, vidgad text i t ex musikvideo, berättande texter, dikter mm. Vi inleder med att diskutera begreppet NORMER och gör en tankekarta tillsammans.Sedan läser vi en av följande texter och diskuterar vad vi ser och hur våra roller framställs. Hilmersson: Ska man skratta eller gråta? Byxorna är likadana – men marknadsförs helt olika Slutligen visar jag på hur texttypen INSÄNDARE byggs upp och uppgiften blir att skriva ene gen insändare om något du vill väcka diskussion om som du upplever i samhället kring normer.

Att skriva en insändare (mallen har jag lånat härifrån!) En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något. Den här mallen gör det lättare att skriva en insändare. 1. 2. 3. . (4. ”Motståndarens” argument.) (5. Argumentation. Killar är kungar - tjejer horor. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext . Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete. En nyhetsartikel följer ofta ett mönster med rubrik och ingress som har till uppgift att sammanfatta artikeln. Ordet blogg kommer från engelskans 'weblog' som betyder webbjournal eller personlig och öppen dagbok på webben.

Argumenterande text. Booktrack Classroom - Amplify your story. Alexander Skarsgård - Att döda ett Barn (To kill a Child) short movie. Läxhjälpsfilm: Vad är en Novell? Del 1. Läxhjälpsfilm: Novell - Exempel på uppbyggnad Del 2.