background preloader

Annikasjodahl

Facebook Twitter

Annika Sjödahl

Glad, envis, ärlig, rak på sak, en vän, händig, kreativ, pedant, nogrann, rolig, självmedveten, känslosam, stark

Att sortera

Samtalsstrukturer och gruppindelningar. Cut-up Poetry. Teman engelska 7-9. Teman svenska 7-9. IKT-workshop. PODD-sändningar. Föreläsning. Läsundervisning. Källkritikiska övningar. Källkritik. Engelska (åk 6-9) IKT i skolan. Svenska (åk 6-9) Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Formativ bedömning. Vetenskaplig grund. Det utökade kollegiet. Praktisk pedagogik i klassrummet.

Lärarskicklighet

Om förstelärare. Klassrumsregler. Etik och moral. Pedagogiska rum. NP. Bloggar. Språkutvecklande arbetssätt. Bildbanker. Wiki.


  1. crishan Feb 4 2014
    Hi dear how are you I"m crishan from srilanka I like friend with you.do you like to pliase contact me skyp: crishan.baddegama