background preloader

Annikasjodahl

Facebook Twitter

Annika Sjödahl

Glad, envis, ärlig, rak på sak, en vän, händig, kreativ, pedant, nogrann, rolig, självmedveten, känslosam, stark

Posters

Extra anpassningar och särskilt stöd. Jämställdhet. Skolval2018. SKAM i skolan. Arbeta med #metoo i skolan. Mentorsträffar. Digital kompetens - reviderad läroplan och kursplan. Att sortera. Samtalsstrukturer och gruppindelningar. Cut-up Poetry. Teman engelska 7-9. Teman svenska 7-9. IKT-workshop. PODD-sändningar. Föreläsning. Läsundervisning. Källkritikiska övningar. Källkritik. Engelska (åk 6-9) IKT i skolan. Svenska (åk 6-9)

Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Formativ bedömning. Vetenskaplig grund. Det utökade kollegiet. Praktisk pedagogik i klassrummet. Lärarskicklighet.

Om förstelärare

Klassrumsregler. Etik och moral. Pedagogiska rum. NP. Bloggar. Språkutvecklande arbetssätt. Bildbanker. Wiki.