background preloader

Annerd

Facebook Twitter

Kort om Stödinsatser, extra anpassningar och åtgärdsprogram. Stödinsatser i utbildningen. Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? Dags att ta nya tag och komma igång med undervisning, rutiner, kollegialt samarbete och lärande.

Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas?

Jag har satt ihop en lista med centrala ord och begrepp för att använda i kommunikation kring elevärenden eller granskning av undervisning. Syftet är att rensa i floran av olika uttryck som används och som inte alltid är kompatibla med det som vår skollag eller våra skolmyndigheter använder och därmed inte är forskningsförankrade. Om vi använder fel ord finns risken att vi landar i synsätt som inte är framåtsyftande. Att använda rätt ord däremot påverkar vår förmåga att utreda, samtala och undanröja hinder för lärande vilket i sin tur bidrar till kompetensutveckling hos alla som jobbar i skolan.

Därför satte jag mig ned och funderade över vilka ord och uttryck som är viktigast att ha koll på och vilka som man bör undvika. Funktionsnedsättning – en nedsättning av psykisk eller fysisk förmåga hos en person. lärmiljö – allt det som påverkar lärandet i skolan för elever. Källor: Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem. It-stöd gör stor skillnad för elever - SPSM.

Vi befinner oss i en tid där lärandet håller på att förändras.

It-stöd gör stor skillnad för elever - SPSM

Elever och lärare får i allt högre utsträckning tillgång till it i form av bärbara datorer, pekplattor och telefoner. Samtidigt har tillgången till internet förbättrats. Det sker också en hel del kompetensutveckling av skolornas personal. Nya möjligheter att dela, samverka, utforska och kommunicera ökar elevernas möjligheter att möta de krav som ställs i ett framtida samhälle. De variationer och möjligheter som it ger, gör det möjligt för eleverna att ta ett större grepp om sitt eget lärande. Förra året fick Sveriges kommuner och landsting, SKL, uppdraget att etablera ett Nationellt forum för skolans digitalisering. ”Den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Forumet har också beskrivit förväntade lägen, bland annat när det gäller likvärdighet: Den formuleringen kan få stor betydelse för enskilda elever. Här kan du läsa om några exempel där it gör skillnad: Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många.

Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM

Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna. Förslag till frågeställningar: Hur skapar ni en likvärdig undervisning för en elev med funktionsnedsättning?

Sammanställ frågor och funderingar för att få en bild av vad som bör bli er skolas fokus i diskussionerna och kompetensutvecklingen. Stödinsatser i skolan. Åtgärdsbank - Umeå. Specialundervisning för alla elever. Satsar en elev på betyget A i engelska eller kämpar eleven med att klara kunskapskraven för betyget E i matematik?

Specialundervisning för alla elever

Då är eleven välkommen att delta i specialundervisning. När jag möter de blivande sexornas föräldrar varje vårtermin så bjuder jag in alla elever till specialundervisning. Under elevens fyra år på högstadiet träffar alla elever på mig och extra anpassningar och/ eller särskilt stöd i något sammanhang. Att välkomna alla från start lägger grunden till framgångsrika och effektiva specialpedagogiska insatser framöver. Jag tänker att varje elev är speciell och har sina unika behov och styrkor. Specialundervisning kan vara allt från extra anpassningar i klassrummet som t ex inlästa läromedel och hörlurar till särskilt stöd som t ex en egen arbetsplats, ett personligt utformat schema och enskild undervisning.

Vad utmärker en inkluderande skola? Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskningen? Att diskutera Hur är specialundervisningen organiserad på vår skola?