background preloader

Metakognition

Facebook Twitter

Utvärdering. Att ta hjälp av olika utvärderingar hjälper både oss pedagoger och eleverna att synliggöra olika saker samt att det även ger eleverna möjlighet att vara med och påverka olika saker.

Utvärdering

Som regel utvärderar vi veckan varje fredag men vi gör också utvärdering vid varje terminsslut. För att göra det enklare för oss att sammanställa och synliggöra resultatet på olika frågor så använder vi oss av Google Formulär. Det ger oss möjlighet att kunna följa upp olika saker.⠀ ⠀När vi har veckans utvärdering har vi samma upplägg varje vecka. Del två handlar om elevinflytande där eleverna får skriva sådant de skulle vilja lära sig mer om. I de sista två frågorna får eleverna markera i de sociala mål de tycker vi ska ha, samt vilka Brain breaks de vill ha. Vi vill att det ska vara enkelt för eleverna att fylla i frågorna så många frågor består av att eleverna ska markera i svar som t.ex. värdera på olika skalor, eller göra olika val genom att kryssa i rutor.

Kunskapsvägg åk 4-6. Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal!

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Hur de trivs i skolan. Inför utvecklingssamtal I målboken har de fått fundera över hur det har gått att nå målen. När vi fyller i målboken gör vi det i helklass. Så har de också fått fundera över hur det går med förmågorna. Självbedömning The big five. De har slutligen fått välja något som de är stolta över för att visa för sina föräldrar. Att synliggöra bedömningen av förmågorna. Formagor lq. Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning.

50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det. The Dot. Rene Runningman on Twitter: "@annavanburenR ll kunnen m ook zelf tekenen (-: #learningpit (bekt beter dan leerkuil)... Procedurförmåga[1] Formativ bedömning filmer.

Kunskapsvägg åk 1-3. För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3.

Kunskapsvägg åk 1-3

Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år. Jättekul att fler tycker att de kan ha användning av den på olika sätt. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 1-3, dels för att Lgr 11 blivit reviderad men också för att jag hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då man ofta missar en del när man själv skriver). Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. För dig som har kunskapsväggen sedan tidigare finns här en förteckning på vad som är ändrat. Uppdatering av kunskapsväggen för åk 4-6 anpassad efter revideringarna i Lgr 11 kommer inom kort.

Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Lottahelsing: Här trappas det inte ner,... Lottahelsing: @emelieohrn och det här tyckte... Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Malinsklipp Kunskapskraven - Förmågan Att Kommunicera i Skrift Hur? När? Varför? Veckans förmåga.