background preloader

Berättande texter

Facebook Twitter

 Barnkanalen. Berättande texter - fabler - Svenska. Skriva med flöde - med hjälp av bilder och gemensamt samtal. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken. Skriva berättelser - med hjälp av musik. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken.

Skriva berättelser - med hjälp av musik

Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken. Skriva berättelser - lektioner eller idébank. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken.

Skriva berättelser - lektioner eller idébank

Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Skrivprocessen bedömning. Pennvassaren_smakprov. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Korta berättelser

Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Vad eller vem? Istället för att i planeringsskedet fundera över VAD berättelsen ska handla om, som är det traditionella tillvägagångssättet och kanske det mest korrekta, fokuserar Makete-metoden istället på VEM berättelsen ska handla om. På detta sätt går det lätt att komma igång att berätta och skriva eftersom författaren känner till huvudkaraktärens längtan och mål redan från början. Att börja med att berätta muntligt - att dramatisera berättelsen - är ett bra sätt att få in berättarstrukturen i kroppen. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002.

Hinderschema1. Bedömningsmatris berättande text år 4-6. Saga med tarning. Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i Pedagogiska Planeringar! Efter att ha läst Dylan Wiliams bok nu det sista så blev jag sugen på att bläddra tillbaka i min gamla litteratur och märker att det finns många tankar som hänger ihop med de tankar som jag reflekterade kring när jag läst Att följa lärande. Säkert självklarheter för många men för mig är det viktigt att få sätta egna ord på mina tankar. Samla det jag läst, sett och hört och sammanfatta mina tankar.

Slutpoängen i förra inlägget var att kanske fungerar de 5 nyckelstrategierna lika bra på oss lärare, för att höja lärarkvaliteten. En berättelsestruktur växer fram. Under vårterminen när jag satte mig ner och skulle formulera omdömen för mina elever var det helt plötsligt väldigt tydligt att alla mina elever hade en gemensam nämnare, de behövde alla utveckla sina berättande texter så texterna "har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling" (Lgr 11).

En berättelsestruktur växer fram

En del av det centrala innehållet för att arbeta med just detta är "Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning" men jag valde att återknyta till de genrepedagogiska begrepp vi redan arbetat med inom den narrativa (berättande) genren under året. Om du inte är insatt i hur den narrativa genren är uppbyggd och hur man kan konkretisera detta för eleverna rekommenderar jag dig att kolla igenom Björn Kindenbergs slideshare om just detta: Björn har även beskrivit denna genre i ett väldigt läsvärt blogginlägg. Vi identifierade olika berättelsers händelser, komplikationer och lösningar. Lektion-se_17500_Sv_Berattelsekort. Lektion_se_451_borjor_AN. Download.php?lesson=1497&file=lektion_se_1497_att_skriva. Download.php?lesson=10296&file=lektion-se_10296_berattelsekort. Lektion-se_10296_berattelsekort. Download.php?lesson=11146&file=lektion_se_11146_Enkel_berattelse-planering.

Lektion-se_6189_se_6189_adjektivberattelse. Kravnivå berättande text år 3. Skriva berättelse.