background preloader

Romanprojekt

Romanprojekt
Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Den magiska dörren har ett lättare upplägg än Huset på så vis att handlingen utgår från en person, ”jag”. Huset passar enligt mig bäst för årskurs 5. Skapare av läromedlet: Josef Sahlin Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Varje vecka får eleverna en skrivinstruktion till det aktuella kapitlet, ett antal punkter som för berättelsen och framåt och utvecklar skrivandet. Skapare av läromedlet: Lotta Bohlin | Martin Fernström Klippet är ett novellprojekt för åk 4-9. Monstret är ett läromedel för att utveckla skrivandet och berättandet för elever i årskurs 3-6.

Monstret -ett romanprojekt | Josef Sahlin Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet. Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk­ bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Skrivprocessen1 metoden Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Bild: © Veronica Grönte & Argument FörlagTeckning Tomas Karlsson Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Språkutveckling genom berättelen Sedan början av 90-talet har jag ägnat mig åt att försöka förstå dramaturgins regelverk - dess mysterium. Ny metod? Många deltagare på lärarfortbildningar har genom åren menat att arbetssättet är NYTT och att denna "metod" borde ha ett namn. Berättandets grammatik - för alla Att materielet visat sig fungera bra för både yngre och äldre elever i skolan - och även för att utveckla det fria berättandet i förskolan, har gjort mig väldigt glad. "Dramaturgin är berättandets grammatik och förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse. Dramaturgins grundläggande regler blir som en karta att orientera efter, där bilden av verkligheten lockar och skärper sinnena och leder oss in på ny otrampad mark. Tack!

En bok du sent ska glömma | Bibblis Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet samt att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Inspiration har hämtats från Josef Sahlins romanprojekt Den magiska dörren och Monstret. Arbetet börjar med att fördjupa sig i genren Fantasy. Vad är det? Varje vecka får eleverna en skrivinstruktion till det aktuella kapitlet, ett antal punkter som för berättelsen och framåt och utvecklar skrivandet. Ladda ned lärarhandledning (PDF) Författare till läromedlet Lärare på Årstaskolan med förmågorna i topp. Lärare på Årstaskolan som brinner för uppgifter som är viktiga och på riktigt. Skrivprocessen2 Skrivlyan Åter till det svenska Skoldatanätets hemsida Skoldatanätets skrivarverkstad närmar sig sitt slut. Boken om Sara och de andra i Broköping är färdig. 600 författares möda finns nu att läsa på Internet! Om allt går som planerat kommer boken att finnas i bokform också framåt hösten. Vi återkommer om detta. De skrivuppgifter som eleverna, vilka går i årskurserna 4 - 6, i de deltagande skolorna arbetade med under våren 1995 finns naturligtvis kvar, liksom ett urval av de berättelser som blev resultatet (berättelserna har samlats under rubrikerna Porträtt, Platser, Händelser, Möten). Ansvarig för Skrivlyan har varit författaren Lasse Ekholm som förutom skrivuppgifterna här presenterar ett antal skrivtips, ordpussel och skrivlekar. Målet med Skrivlyan är att man skall kunna hämta inspiration och stimulans för sitt skrivande. Alla skolor och elever som har tillgång till Internet är välkomna att ta del av Lasse Ekholms tips och skrivuppgifter och arbeta med dem i egna projekt.

ÖN del 1 - att skriva spännande - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken Skrivprocessen3

Related: