background preloader

Anase_s

Facebook Twitter

Hat på nätet. Gor-egna-appellador. Äppellådor är ju en mycket fin inredningsdetalj som går att använda till mycket, det värsta är att alla tycker det vilket resulterar i hutlösa priser på marknanden och de lyser ständigt med sin frånvaro på loppis och second hand.

gor-egna-appellador

Då jag inte tänker betala 500 kr för en trälåda provade vi att göra en egen. Vi köpte helt enkelt virke på brägårn och målade sedan lådan med bets. Detta är dock inget jag rekommenderar, tycker inte att lådan blev tillräckligt bra för det jobb vi la ner. Den blev sne och vinn och det var svårt att hitta bra plankor som var tillräckligt tunna. Den vi gjort själva är den understa lådan på bilden. WebMath hemsida. Adhd, depression, ångest, oro – få hjälp via nätet. Här finns kognitiv beteendeterapi över nätet Delta i en studie.

Adhd, depression, ångest, oro – få hjälp via nätet

På flera universitet genomförs studier där du kan delta gratis. Studierna är inriktade på olika problematik. Via din vårdcentral. Många vårdcentraler erbjuder numera KBT över internet. Genom privata mottagningar. Så gör du om du vill delta i en studie På sidan www.kbt.info finns listor med studier som har antagning nu och med kommande studier. Där kan du klicka dig vidare för göra en intresseanmälan till studier som tar upp din problematik. Internetbaserad KBT - ger bra resultat Forskningen på kognitiv beteendeterapi över internet har pågått sedan slutet av 1990-­talet och flera välgjorda studier har visat att behand­ lingen är effektiv mot exempelvis social fobi, depression, tinnitus och panik­ ångest.

Förra året kom resultatet av en stor studie från Karolinska institutet.I studien hade man följt drygt 1 200 patienter som genomgått internet­-KBT för depression. 1. Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli.

Spel-Ett

Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Spel-Ett är gratis tillgängligt via internet. Starta spelet Mer om Spel-Ett Här kan du läsa mer om bakgrunden till Spel-Ett och bekanta dig med spelets innehåll. Snabbguide Bekanta dig med snabbguidens punkter innan du laddar ner spelet. Instruktionsbok I instruktionsboken hittar du mer detaljerad info om Spel-Ett och dess funktioner. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Underbara ADHD - Undervisa elever med ADHD - så gör du! - Coursio. "Undervisa elever med ADHD - så gör du!

Underbara ADHD - Undervisa elever med ADHD - så gör du! - Coursio

" är en webbaserad utbildning som du kan göra via datorn, surfplattan och/eller i din smartphone - när och var du vill. Kursen riktar sig till lärare och ger dem grundläggande kunskap om diagnoserna som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om än med tyngdpunkt på ADHD, bakomliggande orsaker, kärnsymtom samt medföljande svårigheter och vad det faktiskt innebär att leva med NPF.

Den ger även kursdeltagarna en fördjupad kunskap kring bemötande och förhållningssätt, en rad exempel på beprövade metoder och strategier du som lärare kan använda för att anpassa undervisningen, tips på användbara hjälpmedel samt hur du och din skola kan arbeta förebyggande. Kursinnehållet motsvarar en heldagsutbildning. Till vår hjälp har vi haft ett flertal experter med lång yrkeserfarenhet inom respektive område, däribland specialpedagog, psykiater, förstelärare, leg psykolog, kommunikatör och forskare inom neurovetenskap.

Early Years (EYFS) & Key Stage One (KS1) Weight teaching resources, printable... An Interactive Image. Elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud. I denna rapport redovisar Skolverket förslag till föreskrifter om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud.

Elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud

Rapporten består i övrigt av det underlag som tagits fram för att kunna utforma föreskrifterna.Skolverket har försökt att skapa sig en bild av vilka förutsättningarna är för elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete, hur arbetet fungerar praktiskt i dag och vad som kan förändras för att stärka elevernas och elevskyddsombudens roll och deltagande i detta arbete. Förutom en analys av de rättsliga förutsättningarna har arbetet främst bestått i ett antal djupare intervjuer med personer med erfarenheter av arbetsmiljöarbetei skolan. I rapporten redovisas även utredningar som belyser detta arbete. Bilagt till rapporten finns också en version av föreskrifterna medsammanfattande kommentarer till bestämmelserna. Ladda ner som PDF (439 KB) Skapa berättelser via Storybird på iPad. Jag blev så glad när jag upptäckte att webbsidan Storybird, som är en av mina favoriter på datorn, också fungerar på iPad.

Skapa berättelser via Storybird på iPad

Denna webbsida låter dig och dina elever välja bland en mängd välgjorda illustrationer för att skapa egna berättelser. Börja med att skapa ett lärarkonto och därifrån får du möjlighet att koppla individuella elevkonton. Kontot du skapar för eleverna på din inloggning gör att dina elever kan skapa böcker utan e-postadress, eftersom du sköter inställningarna för varje konto dvs om kommentarer ska tillåtas, om stavningskollen ska vara av eller på osv.

Detta konto tillåter också att ”non-english” böcker får publiceras vilket gör att man kan skriva på svenska eller vilket språk man nu vill arbeta med. Har du ett vanligt konto kan du bara publicera böcker på engelska i dagsläget. Resultatet blir en snygg bok med professionella illustrationer. Böckerna kan delas via e-post, länk i ett dokument, bäddas in på blogg, hemsida eller via sociala media. Hörselkåpor.