background preloader

An Interactive Image

An Interactive Image

https://www.thinglink.com/scene/593806276333404162

Related:  lindafastessonjulIKTbildanase_s

Läs- och skrivundervisning : Avslutat tema om världsreligioner i SO Nu är temat om världsreligionerna avslutat. I veckan visade jag eleverna den matris jag gjort där de själva skulle skatta hur de tycker att de ligger till. Idéen till matrisen har jag fått av Cecilia Sundh (@Lappkullan) och sedan har jag byggt på den lite mer. Först ville jag få eleverna medvetna om vad de verkligen kan genom att skriva ner några meningar på egen hand kring de här punkterna: Vad är en religion? Gleerups Dags att öppna luckor. Äntligen är den härliga adventstiden här och på måndag är det dags att öppna den första luckan! I luckorna på årets Prima julkalender finns kluriga uppgifter både inom matematik och svenska, för att fira att Prima nu finns inom båda ämnena. Vill din klass delta i en utlottning av en klassuppsättning biobiljetter?

Spel och appar Spel och multimedia kan användas i förskolan för att utveckla barns modersmål och det svenska språket. En rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans av varandra och med engagerade vuxna gynnar språkutvecklingen. ”När paddorna kom blev det verkligen ett lyft. Det finns massor av bra appar.

Elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud I denna rapport redovisar Skolverket förslag till föreskrifter om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud. Rapporten består i övrigt av det underlag som tagits fram för att kunna utforma föreskrifterna.Skolverket har försökt att skapa sig en bild av vilka förutsättningarna är för elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete, hur arbetet fungerar praktiskt i dag och vad som kan förändras för att stärka elevernas och elevskyddsombudens roll och deltagande i detta arbete. Förutom en analys av de rättsliga förutsättningarna har arbetet främst bestått i ett antal djupare intervjuer med personer med erfarenheter av arbetsmiljöarbetei skolan.

Skogen i Skolan Senast ändrad: 2014-04-15 15:30 Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor. Våra läromedel sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10. Läromedlen hjälper till att se vilka mål och förmågor som tränas och vilka ämnen våra övningar berör. Vi erbjuder er häften med övningar anpassade för lärare och för elever och skogliga läromedel med lärarhandledningar. jitea utbildning Testa några av våra läromedel Här kan du prova och se funktionaliteten på några utav våra digitala läromedel. I alla våra läromedel kan du som lärare lägga till ljud och textstöd till eleverna. I tre av övningarna nedan så har vi lagt till ljud.

Rita Jul-bilder steg för steg I dag på bildlektionerna i åk 6 har jag lett dem steg för steg igenom ritandet. Vi började med att dela in ett A4 papper i 16 rutor. Eleverna fick mäta med linjal och försiktigt skissa upp rutmönstret. Skapa berättelser via Storybird på iPad Jag blev så glad när jag upptäckte att webbsidan Storybird, som är en av mina favoriter på datorn, också fungerar på iPad. Denna webbsida låter dig och dina elever välja bland en mängd välgjorda illustrationer för att skapa egna berättelser. Börja med att skapa ett lärarkonto och därifrån får du möjlighet att koppla individuella elevkonton. Kontot du skapar för eleverna på din inloggning gör att dina elever kan skapa böcker utan e-postadress, eftersom du sköter inställningarna för varje konto dvs om kommentarer ska tillåtas, om stavningskollen ska vara av eller på osv. Detta konto tillåter också att ”non-english” böcker får publiceras vilket gör att man kan skriva på svenska eller vilket språk man nu vill arbeta med.

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans

Sebran - gratis program för barn Sebran är ett kul och lärorikt dataprogram med originell grafik och specialskriven musik som hjälper barn (ca 4-9 år) att lära sig läsa och räkna. Programmet är dessutom gratis! Följande övningar ingår Underbara ADHD - Undervisa elever med ADHD - så gör du! - Coursio "Undervisa elever med ADHD - så gör du!" är en webbaserad utbildning som du kan göra via datorn, surfplattan och/eller i din smartphone - när och var du vill. Kursen riktar sig till lärare och ger dem grundläggande kunskap om diagnoserna som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om än med tyngdpunkt på ADHD, bakomliggande orsaker, kärnsymtom samt medföljande svårigheter och vad det faktiskt innebär att leva med NPF. Den ger även kursdeltagarna en fördjupad kunskap kring bemötande och förhållningssätt, en rad exempel på beprövade metoder och strategier du som lärare kan använda för att anpassa undervisningen, tips på användbara hjälpmedel samt hur du och din skola kan arbeta förebyggande. Kursinnehållet motsvarar en heldagsutbildning. Till vår hjälp har vi haft ett flertal experter med lång yrkeserfarenhet inom respektive område, däribland specialpedagog, psykiater, förstelärare, leg psykolog, kommunikatör och forskare inom neurovetenskap.

Tanjas mammablogg Skoltips Våren 2015 1. Temafåglar

Related:  annajerkerssonAdventskalenderjul