background preloader

MIK/källkritik/nätsmart

Facebook Twitter

Nätpratskorten – Trygg på nätet. Till nätpratskorten Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag.

Nätpratskorten – Trygg på nätet

Guiden är framtagen av Telenor och Bredbandsbolaget i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Nosa på nätet – lärarhandledning - Barn, unga och medier. Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik. Digitala verktygslådan: Netikett. Det finns många frågor att ta ställning till och fundera över när man ska ut på internet idag.

Digitala verktygslådan: Netikett

Internet ger oss tillgång till ett oändligt antal intressanta, spännande och inspirerande tjänster och sidor. Det är en naturlig del av ungdomars vardag idag. Lika glädjefyllt och spännande som nätet kan vara - lika skrämmande och hemskt kan det bli. När du är ute på nätet utsätter du dig för vissa risker som du genom att vara försiktig och använda dig av sunt förnuft kan skydda dig mot.

Vett och etikett på nätet. Publicerad: 12 februari 2013 Tema: Pressetik, Värdegrund Bakgrund: I Sverige har vi etiska regler, riktlinjer för vad man får och inte får skriva (publicera), för tidningar (liksom för radio och tv).

Vett och etikett på nätet

När journalister skriver om någon så måste de bland annat ta hänsyn till att publiciteten kan kränka ”privatlivets helgd”. Journalister ska även noga överväga namn- och bildpublicering av berörda personer. De ska heller inte utan orsak framhäva personens kön, sexuella läggning, politiska åsikt, etniska ursprung, nationalitet etcetera. Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier. Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag.

Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier

Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial. Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t.ex. . : Surfa Lugnt - Sökresultat: Nätet - UR Skola. No hate - Barn, unga och medier. Google Docs - create and edit documents online, for free.

Är det sant?: Att vara på internet - UR Skola. Kränkt.se - För dig som blivit kränkt på Internet. Vad kan jag göra för att få bort något från webben?

Kränkt.se - För dig som blivit kränkt på Internet

Någon har lagt ut uppgifter om dig på internet och du känner dig kränkt av det. Vad kan du göra? På den här sajten finns information och tips om vad du kan göra om det går fel. Vi har inte alla svar men vi kan hjälpa dig vidare. Infosök och källkritik. Källgranska medieformat. Medie- och informationskunnighet i skolan. Kursplan Kursplan i pdfFör mer information, se kurssida i kurstorget Ladokkod: 11MI00 (4) Gäller från: VT 2015Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-02-20Ersätter kursplan fastställd: 2014-12-11 Utbildningsnivå: GrundnivåHuvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G1N) Medier och kommunikation (G1N) Utbildningsområde: Ämnesgrupp: MK1 Krav på särskilda förkunskaper Grundläggande behörighet samt lärar- eller fritidspedagogisk examen eller examen i biblioteks- och informationsvetenskap.

Medie- och informationskunnighet i skolan

Lektionsmaterial och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan?

Lektionsmaterial och övningar i källkritik

På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans. Säker på nätet. Som mediepedagog på Brunns skola i Värmdö kommun så har jag sammanställt olika resurser som finns om säkerhet på nätet.

Säker på nätet

Jag har fördelat de olika resurserna på olika åldersgrupper och gjort elevuppgifter till. Jag hoppas att du hittar något som du kan ha användning av. Har du frågor eller hittar felaktigheter så kontakta mig cecilia.backstrom@brunnsskola.se. Samhället står inför stora förändringar och den nya informationstekniken påverkar alla på många olika sätt. Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier. Funderar du på hur du skulle kunna lägga upp ett MIK-projekt på skolan? - Barn, unga och medier. I projektet ”Att övertyga” diskuteras medias makt och position i en demokrati respektive diktatur.

Funderar du på hur du skulle kunna lägga upp ett MIK-projekt på skolan? - Barn, unga och medier

Eleverna får följa en debatt genom en nyhetsartikel, en debattartikel och en ledare från samma tidning och reflektera över hur tidningars politiska färg lyser igenom i de olika artikeltyperna. I projektet ”Från jord till bord” handlar det om livsmedelsproduktion och hela kedjan från odling fram till färdig maträtt. Elevernas uppgift blir att följa ett livsmedel eller livsmedelsprodukt från ur ett miljömässigt och etiskt hållbarhetsperspektiv.

De ska resonera kring vilka alternativa metoder och transportmöjligheter det finns och vilka möjligheter de själva har att genom till exempel köp och opinionsbildande påverka produktionen. Projektidéerna kommer från Sofia Malmberg och har bearbetats av Statens medieråd. Källkritik: Tid och rum - UR Skola. Så arbetar vi med elevernas källresonemang - en del av ett ämnesövergripande arbete om källkritik i åk 8 och 9. Det här blogginlägget riktar sig främst till andra skolbibliotekarier och pedagoger som är intresserade av hur vi på Gunnesboskolan använder oss av skolbiblioteket i undervisningen. Vårt arbete med medie- och informationskunnighet (MIK) i de olika årskurserna följer en lokal handlingsplan, som finns beskriven under fliken MIK på denna blogg.

Det här inlägget beskriver mer i detalj ett upplägg som vi lagt lite extra krut och samplanering på, och som vi även kopplat till Gunnesboskolans pågående kollegiala lärande inom BFL (Bedömning för lärande).Under början av HT 2015 har vi med våra åttor och nior genomfört ett ca fem veckor långt arbetsområde med fokus på medier och källkritik. Detta har skett i samplanering mellan mig (skolbibliotekarien) och ämnena svenska, SO, samt delvis engelska och bild. Sammanlagt var vi 7 personer i planeringsgruppen.Vi tror att eleverna lär sig mer om källkritik om det tas upp inom flera ämnen och av olika vuxna, både pedagoger och bibliotekarien.

Integritet och säkerhet på nätet. Så kan skolor och bibliotek motverka näthat - Barn, unga och medier. 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*. Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Vad är okej och vad är inte okej? Vilket ansvar har jag? Och vad ska den som drabbas av elakheter eller hat göra? Sagan om upphovsrätten. Källkritik på internet. Här är guiden som hjälper dig att själv bli en bättre viralgranskare. När du delar vidare ett Facebook-inlägg eller sprider ett påstående så blir du själv en avsändare. Alltså, dina vänner tror mer på det som sägs eftersom det är du som säger det. Därför är det viktigt att ta ansvar för sånt du delar på nätet och kolla upp om det stämmer eller inte. Hur gör man för att kolla upp om något stämmer på nätet?

Ett levande skolbibliotek. Hur får man ett skolbibliotek att spela en aktiv roll i elevers lärande? I den reviderade läroplanen (Lgr11) kommer det att finnas en skrivning att skolbibliotekets verksamhet ska användas för att stödja undervisningen och för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Då räcker det inte med att enbart hålla öppet skolbiblioteket för utlåning av böcker. En aktiv roll. Men hur? Unesco sv 20130218. Statens medieråd - Barn, unga och medier.

Lär dig googla supersmart. Det går mycket snabbare och lättare att hitta det man söker om man kan vissa smarta sökknep. Därför listar KPW några sätt att googla på för att enklare hitta det man vill ha! För att slippa gå igenom tusen miljarders internetsidor när du googlar så kan du utesluta vissa ord i din sökning. Det kan du göra genom att sätta ett minustecken ord som inte ska finnas på sidan. Till exempel: röd stuga småland -utedass. Nu lanserar Metro Lilla Viralgranskaren för skolelever. Länkspecial: digital källkritik. Natsmarta. Skolan som skapar nätsmarta elever. Här är Chrome-tillägget som varnar dig för fejksajter.