background preloader

Alla texttyper

Facebook Twitter

Olika texttyper/genres. Skrivguiden. Det finns ett hav av litterära genrer och former.

Skrivguiden

De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering: Skönlitteratur Skönlitteratur omfattar kort sagt berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte. Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer. Subgengrer: Epik, lyrik och dramatik All skönlitteratur, oberoende av vilken form den tar, kan i regel klassificeras som antingen epik, lyrik eller dramatik. Epik – Berättande litteratur.Lyrik – Poetiska texter som försöker förmedla en känsla, till exempel sånger eller dikter.Dramatik – Berättelse tänkt att sättas upp som teater eller skådespel.

Noveller & romaner En novell är typiskt en kortare berättelse som behandlar en händelse, till skillnad från romaner som behandlar en längre tidsperiod och inkluderar en mer utvecklande historia och många händelser. Läs gärna Skrivguidens artiklar om att skapa bra karaktärer, bipersoners roller, samt att planera romaner med post-it-lappar. Poesi Facklitteratur Essäer. Skrivarskola - Mediekompass. Publicerad: 04 augusti 2014 Journalistiskt skrivande påminner på flera sätt om skrivande som vi övar i skolan och därför kan det vara ytterst givande att försöka lära sig lite om hur man skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor, etc.

Skrivarskola - Mediekompass

På de pdf-er som finns här finns en bra introduktion till den här sortens skrivande. Här poängteras noggrannhet när det gäller källor och källkritik och här ges handfasta regler för hur man skriver. Någon har visserligen sagt, med visst fog, att det är när man bryter mot alla regler som det blir som allra bäst. Men kan man inte reglerna för skrivandet så kan man inte heller bryta mot dem på ett kreativt sätt! Nyhetsartikel Reportaget Krönika Insändare Fakta och åsikter När man skriver journalistiska texter gäller det att ha koll på det här med fakta och åsikter – det är på något sätt utgångspunkten, grundkunskapen.

Den som skriver en ledare, en krönika eller en insändare, producerar egna åsikter. Etik. Allmänna skrivtips. Olika slags texter. Genre - Vad Är Skönlitteratur Och Sakprosa? Genrekunskap & texter - www.plugga24.se. Det nationella provet i svenska för år 9 behöver man kunna berätta, beskriva, förklara, ge instruktioner och säga vad man tycker.

Genrekunskap & texter - www.plugga24.se

Vilka genrer är vanliga på Sfi-provet (D)? Skriv: brev/email till privatpersoner och företag, insändare, meddelande, platsansökan.Läs: annons, artikel, blogg, brev, faktatext, insändare, instruktion, notis, reportage. Vilka genrer är vanliga på det nationella provet i svenska år 9? Skriv: På uppsatsprovet behöver du kunna skriva artiklar och åsiktstexter, alltså t ex en insändare eller en krönika.Läs: På läsdelen av provet behöver du kunna läsa både skönlitterära genrer och tidningsgenrer.

Varje prov har ett tema som texterna och uppgifterna handlar om. I läsprovet ska du inte bara svara på frågor om texterna. 1) Beskriv texten. 2) Beskriv bilden. 3) Vad tänker du på när du läser texten / ser bilden? Vanligaste texttyperna. De vanligaste texttyperna i skolan. Så skapar vi mening. Ämnets förmågor, modelltexter och skrivmallar När vi arbetar med skrivandet i skolan gör vi det alltid med förmågan läsa.

Så skapar vi mening

Läsandet och skrivandet måste ske ihop. Jag som lärare planerar alltid hela upplägget först och visar för eleverna vad vi ska arbeta med, hur de ska arbeta och vad de blir bedömda i och exempel på vad som krävs för de olika betygsstegen. Detta gör jag gärna med exempelmeningar som jag läser från exempeltexten eller elevexempel jag har eller stöter på i undervisningen. När vi ska arbeta med en texttyp läser vi först en modelltext tillsammans. Instruktionen för hur de ska skriva lägger jag upp på flippbloggen där de även hittar skrivmallar och exemplen vi utgått från. Stödstrukturer för att skapa mening Stödstrukturerna eller även kallade för skrivmallar alt skrivnycklar är det som skapar mening för eleverna.

Respons och bearbetning När eleverna skriver sina texter sitter de alltid i sina grupper, ofta mellan fyra till sex personer runt ett bord. Annika Sjödahl. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) GENRER. Genre - Flash Fiction / Micronovell / Kortprosa Lärare skriver Flash fiction för elever att härma och inspireras av.

GENRER

Genre Novell Genre Självbiografi Genre Brev Genre - Recension Genre Referat. Texttyper.