background preloader

Texttyper

Facebook Twitter

Exempel på bra miljöbeskrivningar. Igår skrev jag HÄR om miljöbeskrivningar.

Exempel på bra miljöbeskrivningar

Vad gör en miljöbeskrivning bra egentligen? Jag menar att den bästa miljöskildringen är den som inte syns. Och idag tänkte jag visa några exempel på detta. Nedan följer ett utdrag ur flickboken Kerstin och jag av Astrid Lindgren. Den kom 1945 och är författarens andra bok. Eftersom tapeterna såg om möjligt värre ut där än någon annanstans och målningen på fönster och dörrar var så gott som obefintlig trodde jag först att hon skämtade, men det gjorde hon tydligen inte, och när jag tittade närmare efter såg jag också att det var ett vackert rum, lagom i proportionerna och med en trevlig öppen spis på ena långväggen och inbyggda bokhyllor, som arrendatorn tydligen använt till förvaringsplats för bästa porslinet av märkena i dammet.

Inte så tokigt, tycker jag. Sedan tycker jag att partiet är lite väl långt och beskrivande också. Så här listigt berättar hon till exempel om Mattisborgen: Det där ville Skalle-Per inte gärna bli påmind om. Metaforer. Hur gestalta. Att gestalta (använda verb) Ordet gestalta betyder ”att ge något en form och en mening genom att visa upp det” och det handlar om att visa, d v s måla med orden och ge läsaren en bild. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Om du skriver ”Robin var arg” så berättar du. Om du istället skriver ”Robin höjde rösten och slog näven i bort så att pennorna flög all världens väg” så gestaltar du. Här kommer ytterligare ett exempel på mening som berättar, d v s är ogestaltad: ”Han blev ledsen.” Om du stället vill gestalta kan du skriva: ”Hans axlar sjönk liksom ihop och han tittade ned mot golvet medan hans ögon vattnades.” Vi tar ett exempel till på en ogestaltad mening: ”Noor var lycklig.” Samma mening gestaltad: ”Noor hoppade upp och ner samtidigt som leendet på hennes läppar spred sig över hela ansiktet.”

Vad är skillnaden? Den ogestaltade texten når sin läsares tanke, medan den gestaltande texten gör att läsaren känner och upplever innehållet. Kan du se skillnaden nedan? På engelska heter det Show, don´t tell! Litteraturlistor för att synliggöra läsningen i klassrummen. Litteraturlistor för att synliggöra läsningen i klassrummen. Att ge respons. Vad är en bra text?

Att ge respons

Vilka är berättarkonstens hemligheter? Så här skriver Bente Clod i sin bok Skriv - en bok om att skriva: Personligt uttryck "En bra text har något som skiljer den från andra texter. Den som skrivit den får oss att läsa om välkända ämnen med nytt intresse. Handling och stämning "En text kan också vara bra i kraft av handlingen eller personernas sätt att leva, på grund av skönhet eller en överraskande effekt, stämning eller situation.

" Inre bilder "En personlig berättelse som samvetsgrant tar upp alla detaljer, skapar inte en litterär text. Vad betyder ordet "bra"? Alla som får ett arbete utvärderat vill naturligtvis veta vad som var "bra". Genom att få tillgång till dramaturgins ord och begrepp får du hjälp att upptäcka vad som fungerar i en text. Under MaketeMetodens skivarkurser använder vi oss av beskrivande respons som förklarar vad som fungerar i en text. Läsupplevelsen och den personliga responsen Beskrivande respons lämnar avtryck Innehållet kommer i andra hand Beröm. Skriva essä. En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt.

Skriva essä

Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter. Skillnaden är att du inte måste komma fram till ett entydigt svar. Din essä ska stå på två ben; det ena är fakta och det andra personliga tankar, eller resonemang. Förberedelse Exempel på förberedelseskiss:Ämne: MänniskomötenKällor: SvD, 2009Stödord:RädslaFörståelseFrågeställning:”Kan förståelse för rädsla göra det lättare att träffa främmande människor?” Inspiration Leta upp och läs en essä på nätet som tar upp ett ämne du är intresserad av. Research Välj själv ett ämne du vill undersöka närmare.Leta information om ämnet du valt.

Frågeställning Formulera en avgränsad frågeställning om ditt ämne, dvs. försök ställa en detaljerad fråga som du ska svara på med din essä. Innehåll Rubrik Exempel på rubrik: Kan förståelse för rädsla göra det lättare att träffa främmande människor? Inledning. Skriva referat. Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text.

Skriva referat

Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att referera. Om du inte redan blivit tilldelad en text, måste du hitta en. Gå in på t.ex. Det viktigaste när man ska skriva referat är förberedelsen. Exempel på bearbetning av text: Ur ”Loreen mitt i diplomatiskt drama”: ”Svenska Loreen anklagas av Azerbajdzjans regering för att ”politisera” schlager-EM. Här kommer fyra steg som kommer att hjälpa dig förstå och hitta viktig information i texten: Skumläs texten en gång först: Dela upp texten i sektioner baserade på innehåll genom att dra streck där de börjar och slutar.Försök sätta dig in i författarens tankesätt. Gå igenom steg 1-4 MINST en gång till och gör ändringar där det behövs.

Innehåll Innehållet i ett referat ska vara kortfattat och okomplicerat.