background preloader

Skrivmallar/genrer/texttyper

Facebook Twitter

Genrer/texttyper

SKRIVMALLAR. SaraBruun. Arbete med självbiografi pågår med fokus på explicit undervisning. I min nia har jag startat ett projekt med att temat självbiografi.

Arbete med självbiografi pågår med fokus på explicit undervisning

Jag delar en LPP med er. Vi har utgått från Zlatans självbiografi som exempel att härma och en modell för hur man kan göra. Vi har lyssnat på valda delar av hans bok, tittat på hur strukturen för en självbiografi ser ut. Det här kunde vi enas om: kronologisk ordning (uppväxt, födelse, familj, särskilt viktiga händelser, yrke, utbildning mm)jag-formkänslor och åsikter Jag använder mig gärna av mallar för att visa på en texts uppbyggnad och Skrivarskolan för äldre elever, men Gröna skrivarskolan finns också om du har yngre elever av Görel Hydén är tacksam för ändamålet.

Om du istället vill lyssna på hur en låt kan rappas i självbiografisk-form kan ni lyssna på Mange Schmidt, för att variera de olika medierna som genren tas in genom. Ett tips innan man låter eleverna skriva sin text är att göra en tidslinje för de aktuella händelserna, eller en mind-map. Att arbeta med noveller. Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Att arbeta med noveller

När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. Det är också bra att ha tillhands när eleverna ska skriva egna noveller. Novellrecept För att träna på skrivandet av egna noveller kan man göra stafettnoveller. DocumentServiceDocument.aspx. Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev.

Respons, eller feedback, är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande.

Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev

Den här texten handlar om respons från lärare till elev. Den tredje av fem strategier för bedömning för lärande* handlar om att arbeta med nyanserad och framåtriktad respons. Respons kan vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra elevers prestationer. För att respons ska fungera formativt behöver den svara på tre frågor: Vart är jag på väg?

Den formativa responsen ger alltså eleven information om dess prestationer. Faktorer som identifierats som viktiga vid effektiv respons är nivå eller riktning, timing och form. Responsens riktning Respons kan ges på olika nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, självregleringsnivå och individnivå. Respons på uppgiftsnivå Respons på uppgiftsnivå handlar om vad som är rätt eller fel i en uppgift. PROJEKT #de7dödssynderna. Grammarly. En C Practise language skills linguistic development. Kvalgr-enggr2-observationsschema.pdf. EnCrubriclisteningcomprehension (1).pdf. Spar in dyrbar rättningstid med Jing eller Screenr! Sitter med 30 litterära analyser framför mig som behöver ”rättas”, dvs kommenteras (och senare bedömas).

Spar in dyrbar rättningstid med Jing eller Screenr!

Jag brukar (som många andra, antar jag?) Skriva kommentarer i Word-dokumentet, vilket tar en rent ut sagt jäkla tid ibland. Då kan det se ut ungefär såhär: Inte så inspirerande kanske. Så jag tänkte – hur kan jag få fram mitt budskap på ett snabbare och lite mer effektivt sätt? Jag behöver alltså ett skärminspelningsverktyg. Efter att jag har spelat in min kommentar får jag en länk som jag delar med eleven. Uppdatering: Tydligen så strular Screencast.com lite så jag spelade in samma sak som ovan fast med Screenr på den här länken.

Fem minuter har man till sitt förfogande per film, men om man inte hinner säga allt man vill är det ju bara att spela in en snutt till. BetygsmatrisskriftligproduktionEngC (2).pdf. Rubricseminars.pdf. EnCrubricreadingcomprehension (1).pdf. Shaju kohinoor sur Twitter : "Och här kommer fler fina bilder från Banksyutställningen på Enskede skola @annikasjodahl... » 7 Tips for Formulating the Perfect Five-Paragraph Essay. Do you want to write a five-paragraph essay that makes your mama proud?

» 7 Tips for Formulating the Perfect Five-Paragraph Essay.

In case you missed it, here’s the secret ingredient: structure. These seven tips will help you formulate the perfect five-paragraph essay. Start With an Outline Mapping out your essay before you begin writing helps you stay on point. Start by jotting down the following subheads, inserting ideas and research as you see fit. Introductory Paragraph/Thesis StatementFirst ParagraphSecond ParagraphThird ParagraphConclusion Get to the Point In your first few sentences, hook your reader by telling her what she can expect to learn. Good: “Are you a culinary artist who dreams of having her cake and eating it, too?

Bad: “First, find a recipe. The second example beats around the bush too much. Forecast Your Arguments in a Thesis Statement Conclude your introductory paragraph with a thesis statement that ties your essay’s three forthcoming arguments together. Bad: “Owning your own cake decorating business is a great idea.” Retorik – konsten att övertyga. Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar.

Retorik – konsten att övertyga

Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan. Talanalys Vad är talares syfte – är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla? Några användbara tips på länkar jag snappade upp från Twitter är: En Prezi om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här.