background preloader

Google Apps

Facebook Twitter

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb. Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare.

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb

Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. Framförallt gillar jag de tillägg som finns och som underlättar mitt arbete. I denna text har jag valt ut några stycken som jag använder hela tiden. Innnan du börjar så kolla om du är inloggad i Chrome med det googlekonto du vill använda. Utan inbördes rangordning börjar jag med att visa er tillägget Awesome Screenshots.

Tillägget hamnar sedan som små ikoner i menyraden bredvid adressfältet. (Det som ni ser under adressfältet är mina bokmärken och favoriter. Awesome Screenshot hjälper dig att ta skärmdumpar, bilder, så som jag har gjort i bloggen här. AdBlock Plus – oumbärligt för att bli av med alla annonser som dyker upp överallt på nätet. Lycka till! Sara. 16 of the coolest apps for Cardboard, Google's DIY virtual reality headset. How to Create a Google Earth Tour. Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid.

Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun

Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Datorn gör jobbet åt dig! Samtidigt kan du välja att eleven ska få direkt feedback till sin e-post. Vi jobbar mycket så här i mitt klassrum. Jag kan också innan lektionen få en snabb överblick över vilka som gjort uppgiften och vad jag behöver undervisa mer om. Här nedan har jag gjort en instruktionsfilm om hur det går till. Google Apps for the iPad (updated list)! The 15 most useful Google apps you never knew existed. Google can be your best friend when it comes to searching for answers or information online.

The 15 most useful Google apps you never knew existed

Millions of people use it every day, but only few can utilize Google to its full potential. In fact, this powerful search engine can offer lots of great services, apps and features that aren’t on many people’s radar. The Bright Side team will help you to uncover some of them. Here are 15 of the most useful Google apps that you probably didn’t know existed. Google Translate app is an application for those who like traveling. Gmailify: This app allows you to combine all your email accounts like Outlook.com, Yahoo! Flubaroo: Send Student Feedback to Google Drive - Teacher Tech. If you are not a Flubaroo user, you probably want to be.

Flubaroo: Send Student Feedback to Google Drive - Teacher Tech

Flubaroo: Send Student Feedback to Google Drive - Teacher Tech. Självrättande test med Flubaroo – Mikael Bruér. För den som kommit så långt att den börjat digitalisera prov eller test blir det snabbt frustrerande att gå igenom kalkylarken för att få koll på vad eleverna kan, särskilt om det faktiskt i många fall är upplagt för frågor med ett eller flera svarsalternativ och på så vis går att få självrättat.

Självrättande test med Flubaroo – Mikael Bruér

Lösningen här är tillägget Flubaroo, ett gratisverktyg som gör Google forms självrättande. Flubaroo är dock mer än bara ett verktyg för rättning. Det kan också beräkna genomsnitt, medelpoäng per fråga, varna för låga poäng och visa fördelningen. Dessutom går det få resultaten automatiskt skickade till eleverna varje gång de gjort ett test. det går också skicka individuell feedback till varje elev beroende på deras resultat. När man väl skapat ditt formulär med frågor är det dags att skapa ett facit. När det gäller textsvar, där ett begrepp eller liknade ska fyllas i så är det viktigt att tänka på stavningen. När väl eleverna börjat svara och man fått en lista som ser ut ungefär såhär.

Formatting Tables in Google Docs & Slides. The table tool is one of the Google Docs tools that tends to get overlooked.

Formatting Tables in Google Docs & Slides

It’s a useful tool for quickly creating charts within a document. I have long used it to give organization to group notes during jigsaw reading activities. I do that by creating a table in a Google Document then assigning a block or set of blocks to each student taking notes in a shared document. With older students, I let them create the chart and manage the notes themselves. IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome.

Googles webbläsare Chrome används av fler och fler.

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome

Jag tror att många skolor kommer att köpa Chromebooks till sina elever de närmaste åren, vilket kommer att öka användningen av Chrome som webbläsare än mer. En sak som många inte tänker på är att det går att ladda ner appar från Chrome web store. I del 28 av serien tips på IKT i skolan tittar jag på appar som kan vara användbara. Gå till Chrome web Store och i sökrutan uppe till vänster skriver du in namnet på den app du vill söka efter/ladda ner. 4 Powerful Chrome Apps for Teaching Students to Type Fast. March , 2014 Looking for some powerful apps to help your kids and students type fast?

4 Powerful Chrome Apps for Teaching Students to Type Fast

Apps - en översikt. Doctopus How-to. Doctopus + Classroom + Goobric = :) Educational Technology and Mobile Learning: Teachers' Top Educational Chrome Apps in 2015. Fördelar med Google Apps (Tunaskolan, Luleå) Goobric: Assessing Student Work. Goobric Web App Launcher. Google Apps Training Resources. Google Chrome Extensions for School Administrators, Leaders, or Anyone! Malmö Apps – ett verktyg för alla! Publicerad av Red.

Malmö Apps – ett verktyg för alla!

Pedagog Malmö Malmö stad använder Google Apps i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Verktyget är tillgängligt oavsett var du befinner dig vilket möjliggör en förändring i förhållandet till vad som är ett klassrum. Elever som arbetar med skoluppgifter på kvällen tar ju klassrummet med sig oavsett om de är hemma i köket eller på biblioteket. Att arbeta med texter i Google Drive öppnar upp för en kontinuerlig dialog med lärare och klasskamrater där återkoppling är ett ledord att bära med sig. Kategorier: - Grundskola 1-3 och förskoleklass, - Grundskola 4-6, - Grundskola 7-9, - Gymnasieskola, - Särskola, - Vuxenutbildning, Formativ bedömning, Skolutveckling Etiketter: formativ bedömning, GAFE, MaApps, samarbete, utvidgade klassrummet. The Best 4 Chrome Apps for Taking Screenshots.

The New Doctopus & Add-ons Gallery. VIDEOS INTRO GOOGLE APPS IMPORTANTES.