background preloader

Fysik

Facebook Twitter

M.curiosity. The Largest Structure in Universe Discovered: One Ring to Rule Them All. SECOND NEXUS DIGEST: Royal Astronomical Society, Mother Nature Network, Discovery According to the Royal Astronomical Society, a team of American and Hungarian astronomers have found what appears to be a ring of nine galaxies that is five billion light years across.

The Largest Structure in Universe Discovered: One Ring to Rule Them All

This pattern of galaxies would be a nearly impossible chance phenomenon, the odds being 1 in 20,000, according to the leader of the team, Dr. Lajos Balazs of Konkoly Observatory in Budapest. This suggests that the galaxies are bound together into this arrangement, most likely by gravity, in the same way that our sun is bound to the other stars of our galaxy, or by some as yet undiscovered force. The sheer size of the configuration, one-ninth of the entire observable universe, makes this new discovery not only a candidate for the largest “structure” so far observed, but also a phenomenon that cannot be explained by our current theories of physics and how the universe was formed.

Begreppsmaskin. Ett extra prima läromedel för år 7-9. Newton's Laws of Motion. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd. Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling i ämnena.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd

I undervisningen får eleverna ofta möjlighet att läsa, skriva, tala och samtala om frågor med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Beroende på ditt val av språkliga aktiviteter och redovisningsformer kommer eleverna lära sig det utvalda ämnesinnehållet på lite olika sätt. I det här stödmaterialet får du inspiration till att variera din undervisning med olika språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter och redovisningsformer. Du får också exempel på hur du kan stötta eleverna i arbetet med det naturvetenskapliga och tekniska språket.

Du hittar också filmer och fördjupningsmaterial. Syftet med materialet är att visa att det inte innebär att göra avkall på det naturvetenskapliga eller tekniska innehållet när man använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt. Solsystemet, astronomi, planet, asteroid, rymden, teleskop, kikare, meteorit. Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem.

Stjärnor och planeter (LättLäst)

Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Den hette Pluto. Det är solens dragningskraft som håller fast planeterna i deras banor. Solen är egentligen en stjärna. Gravitation En av de viktigaste naturkrafterna i universum är gravitationen. Samma kraft håller kvar månarna runt planeterna. Man vet inte riktigt hur gravitationen uppstår. Eftersom månen är mindre än jorden är gravitationen mindre. Här kan du räkna ut hur mycket du väger på andra himlakroppar:www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/?

Astronauter Hur är livet som astronaut? För att kunna bli astronaut måste man ha nästan perfekt hälsa. Det är viktigt att astronauterna bygger upp sina muskler. Hur funkar det i rymden? Krafter.pdf. Hitta regler. Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse.

Hitta regler

Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. Deras upplevelser av och kunskaper om kraft och rörelse i dessa situationer blir en resurs i fysikundervisningen. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Min mapp "No - kraft och rörelse" på Pinterest. Nationellt resurscentrum för fysik.

Aktuellt: 8 oktober 2015: Lekplatssäkerhet och riskhantering Oktober 2014: LMNT-nytt: Friktion - experiment med klossar och rutschbanor ...

Nationellt resurscentrum för fysik

(artikel från NRCF i samarbete med Byskolan i Södra Sandby) Om fysik på lekplatsen Redan i förskolan skall barn få möjlighet att uppleva "enkla fysikaliska fenomen".Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer - från förskola till universitetsnivå. För skolår 1-3 finns lekplatsen med i det centrala innehåll Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. För skolår 4-6 nämns. Fysik årskurs 7-9 - undervisningsstöd. Steg 1: Ta fram likheter och kontraster Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det.

Fysik årskurs 7-9 - undervisningsstöd

Vi kan till exempel styra vår kropp och förutsäga vad som ska hända i olika situationer som rör balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion, tyngdkraft, tröghet, hävstång, vridpunkt och utväxling. I varje övning i materialet får eleverna inledningsvis använda sin känsla för kraft och rörelse. Läraren presenterar olika situationer med hjälp av bilder eller demonstrationer. Situationerna bygger på likheter och kontraster. Årstiderna årstidväxlingar.

Imagining 10 Dimensions - the Movie. Michio Kaku: The Universe in a Nutshell. Nassim Haramein - Black Hole (Whole) Planeten.