background preloader

Sagotema

Facebook Twitter

Sagoanalys med sagoexperter. Vi arbetar med vårt älskade Sagotema. Vi arbetar enligt cirkelmodellen och vi inledde med fas 1: bygga upp kunskap inom ämnesområdet. Vi var tvungna att ta reda på allt vi kunde om sagor, för att veta vad vi behövde och ville lära oss mer om. Vi visste hur mycket som helst om sagor, fröken skrev upp allt som vi tog upp på blädderblocket: Språkutvecklande sagoarbete genom Cirkelmodellen. Jag heter Jenny Egerheim och arbetar som svenska som andraspråkslärare i Luleå och nu tänkte jag berätta lite om hur jag arbetar språkutvecklande.

Språkutvecklande sagoarbete genom Cirkelmodellen

På min blogg dokumenterar jag mitt arbete, skolainorr.blogspot.se. Där skriver jag om svenska som andraspråk och språkutvecklande arbete generellt. Jag brukar arbeta efter cirkelmodellen och en hel del med skönlitteratur. När man arbetar med flerspråkiga elever är det viktigt att framförallt arbeta med att bygga upp ordförråd, läsförståelse och att tala, men arbetssättet gagnar alla elever. Genom skönlitteratur och dess bilder tycker jag att man har en bra bank att arbeta utifrån, med bland annat ordförråd.

På Skolverkets hemsida kan man läsa följande frågor i en checklista för ett språkutvecklande arbete. Barnhagen » Sagopedagogik. Sedan 2002 har vi på Barnhagens förskola arbetat med sagopedagogik.

Barnhagen » Sagopedagogik

Jannica, Mia och Mia var med sedan start då Barnhagen blev en förskola med sagopedagogik som inriktning. Utbildningarna till diplomerad sagopedagog leds av Maria Rossövik, grundaren av Sagokompaniet. Just nu är fyra av oss som jobbar på Barnhagen diplomerade sagopedagoger och Linnéa går sin sagopedagogutbildning just nu och är klar till sommaren. Syftet är att alla anställda på Barnhagen ska bli diplomerade sagopedagoger. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Korta berättelser

Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Vad eller vem? Istället för att i planeringsskedet fundera över VAD berättelsen ska handla om, som är det traditionella tillvägagångssättet och kanske det mest korrekta, fokuserar Makete-metoden istället på VEM berättelsen ska handla om. Den röda tråden. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Den röda tråden

Många pratar om den röda tråden men få har sett den. Ett av Makete-metodens speciella berättarverktyg är den röda tråden. Berättelsens struktur och framåtrörelse gestaltas av en synlig röd tråd.Ett rödfärgat rep på två meter fungerar bra. Huvudkaraktären vill något särskilt. Hon vill gå till kiosken på andra sidan gatan och köpa glass.Hon börjar gå längs den röda tråden och ropar: "Hjälp mig! " Bild: Gå-över-gatan/Pennvässaren kapitel 1© Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 Publiken ropar: "Hur ska det gå? " Spänningen stiger vid hindret mitt på vägen.Huvudkaraktären fortsätter att ropa:"Hjälp mig! " Äntligen framme! Saga med tarning. Hinderschema1.

Kan Petter och hans fyra getter stärka och utveckla barnens språk? My Froster har skrivit om ett temaarbete med flerspråkiga barn i en förskoleklass.

Kan Petter och hans fyra getter stärka och utveckla barnens språk?

Syftet var att stärka barnens språk genom boksamtal och få in både matematik och naturkunskap, för att arbeta parallellt med ämne och språk. Vem är du? – Jag är förskollärare och har under de senaste 11 åren arbetat på Lillholmsskolan, F-9 skola i Skärholmen, där mer än 90 procent har ett annat modersmål än svenska. Innan dess arbetade jag 6 år på en Reggio inspirerad förskola i Farsta. Inspiration och länktips till skola, fritids, förskoleklass & förskola.

Skriva sagor. Dessa appar använder jag med mina ettor och treor i svenskundervisningen.

Skriva sagor

Fungerar även till årskurs 2. K-3 teacher resources bjuder på sekvenskort till bl.a. sagan Tre små grisar. Kan användas när yngre elever tränar på att skriva ord och meningar samt när de ska återberätta sagan. Sparklebox har ett material där eleverna får träna sig i kreativ slumpsagoskrivning. Genom att slå två tärningar får de veta vilken miljö berättelsen ska utspela sig i och vilka karaktärer som ska ingå i miljön. Läs-med-sagor: Här kommer brandbilen. Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar.

Läs-med-sagor: Här kommer brandbilen

Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete. Jag och några av våra nyanlända elever i åk 1-3 har arbetat med en fabel som heter Lejonet och musen.

Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete

Vi har först och främst arbetat muntligt med fabeln men sedan gått från det muntliga till det skriftliga via ett skriftlikt muntligt språk. Vi började med att jag berättade fabeln med hjälp av leksaksfigurer och sedan fick eleverna göra likadant för varandra. Alla ville prova och man märkte tydligt att eleverna hade betydligt lättare att prata och berätta och aktivt använda sitt svenska språk när de fick låtsas vara ett lejon eller en mus. Under vårt muntliga berättande samlade vi in "expertord", dvs ord, uttryck och kunskap man behöver för att bli expert på att berätta fabler men även för att berätta just Lejonet och musen. Vi pratade en del om vilket syfte en fabel har, vilken struktur den har och vilka språkliga drag som finns i fabeln.

Skapa berättelser. Sagor och ramsor. Saga och film. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Saga och film

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse.__________________________________________________________________ Med hjälp av dramaturgins struktur och begreppsapparat är det intressant att analysera sagor. Att klassiska sagor är uppbyggda efter en viss struktur har vi känt till och utnyttjat i skolan. Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren © Veronica Grönte & Argument Förlag Vi upptäcker att framåtrörelsen i en spännande berättelse alltid är uppbyggd utifrån huvudkaraktärens längtan och behov eller helt enkelt utifrån lusten att anta en utmaning - till exempel att skaffa nya kläder som i Pelles nya kläder. När eleverna känner igen hinderbanan i olika filmer och berättelser, när de upptäcker hur huvudkaraktären hela tiden drabbas av hinder som måste lösas, blir de bekräftade. Elevers filmintresse Kanske skulle vi försöka ta elevernas stora filmintresse på allvar i skolan?