background preloader

Anpassningar

Facebook Twitter

Skapa lugn efter rasten - Mia Kempe. Elever som har varit på rast kan vara lite stimmiga och ha problem med att ställa om till det lugn som krävs för att kunna koncentrera sig på lektionerna.

Skapa lugn efter rasten - Mia Kempe

Många har svårt att släppa rasten och fortsätter gärna prata och leka även när de kommer in i klassrummet. Detta har varit ett fenomen jag observerat i alla nya klasser jag har fått, i alla fall på lågstadiet. Jag brukar därför jobba mycket med att få eleverna medvetna om vad som förväntas av dem när de kommer in i klassrummet. Här är några knep jag har använt mig av. Alla har rätt till likvärdig skola bilder.

Rutiner. Denna sajt är ett försök att skriva ner hur jag arbetar som lärare och hur jag lyckas fullfölja mitt uppdrag.

Rutiner

Samtidigt som det är ett sätt att hjälpa både nya och gamla lärare att utveckla sitt egna lärande. Jag tror på kollegialt lärande och precis som Hattie lyfter jag det högt och anser att bara tillsammans kan vi både höja elevers studieresultat och jobba med skolutveckling. Sedan tror jag att genom att dela erfarenheter med varandra leder det till självreflektion som i sin tur kan omsättas till skolutveckling; vilket jag anser är en mycket viktig del i vårt uppdrag. Bildspel: Rutiner, Informationshantering och Lärande Jag inleder alltid en kurs genom att prata om mig själv, följt av att eleverna presenterar sig själva.

Anpassningar 2015 01 21. Extra anpassningar - vårt arbete fortsätter! Vi har under året fått mycket uppmärksamhet för de extra anpassningar vi gör på vår skola och det är så klart väldigt roligt.

Extra anpassningar - vårt arbete fortsätter!

Arbetet med att utveckla ledning och stimulans och våra extra anpassningar vilar så klart aldrig. Vi får nya elever med andra behov, vi läser och lär oss mer om undervisning och utvecklar vårt arbete hela tiden. Bilden längst upp i inlägget är en bild som vi pratar mycket om och för oss symbolisera den att vi är alla olika men alla ska ha möjlighet att nå målet och vårt fall då kunskapskraven.

Att vi är olika betyder alltså inte att någon är bättre eller sämre än någon annan. Använd bildstöd från widgit tillsammans med din egna layout – konkreta tips på hur du kan göra. Det är otroligt kul att mina blogginlägg, och särskilt det senaste om stödstrukturer med bildstöd, om bildstöd inom skolan lockar så många läsare!

Använd bildstöd från widgit tillsammans med din egna layout – konkreta tips på hur du kan göra

Jag får många frågor om hur jag gör mitt bildstödsmaterial där jag använder widgitsymboler men annan layout än den som finns att tillgå i programmen SymWriter eller InPrint. Jag tänkte därför dela med mig av lite tips kring detta. Jag vill redan nu varna för att det här kommer att bli ett långt inlägg men jag hoppas ni orkar hänga med hela vägen till slutet av inlägget :) Där hittar ni nämligen länkar till alla tidigare inlägg i serien om bildstödsanvändning inom skolan på skollogopedbloggen. Jag har tidigare tipsat om gratistjänsten bildstod.se och gratisbildbasen ARASAAC vilka kan vara bra alternativ om man är i början av att komma igång att använda bildstöd inom sin verksamhet.

Det system som jag själv föredrar är widgitsymboler vilket jag använder i programmen SymWriter och InPrint. Hur får vi eleverna att acceptera hjälpmedel och andra anpassningar? Vi är nog många som känner igen situationen: ”Eleven är ju hjälpt av det här men vägrar att använda det.”

Hur får vi eleverna att acceptera hjälpmedel och andra anpassningar?

Det kan gälla allt från dator med specifika program, tidshjälpmedel eller en viss placering i klassrummet. Även om eleven själv kanske faktiskt har insikt i nyttan med anpassningen så vill man inte använda sig av det. Därför kommer inte eleven till skolan trots anpassningar. När jag föreläser om Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd för skolpersonal, har jag många gånger träffat lärare som försökt göra allt för att anpassa skolan för elever med speciella behov.

Därför kommer inte eleven till skolan trots anpassningar

Ibland har dessa anpassningar fungerat, men ibland inte och eleven har vägrat gå i skolan trots anpassningarna. Ibland har jag fått frågor från åhörare som frågat mig: ”Men vi har redan gjort allt, hur kommer det sig att eleven ändå inte kommer till skolan?” Men det är viktigt att komma ihåg att bara för att man gjort vissa anpassningar, betyder inte detta automatiskt att anpassningarna fungerar för alla elever med Aspergers syndrom. Att eleven inte kommer till skolan trots anpassningar kan ha flera anledningar såsom:

Ska vi köra en dålig repris? Nej! Vi stoppar och kör ett nytt bättre avsnitt!