background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkr... De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkr...

Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion.

Förra årets upplägg och årets revidering. Därför skiljer vi på och. Sällan har jag fått så många läsarbrev som efter förra veckans språkkrönika.

Därför skiljer vi på och

Den handlade om de och dem, och om att dessa ord kanske snart har förlorat slaget mot stavningen dom. Detta är verkligen en språkfråga som engagerar. Några brevskrivare har velat jämföra sammanblandningen av de och dem med svårigheterna att välja mellan var och vart. Det gäller alltså när någon frågar Vart går bussen? Svaret på den skulle i dag likaväl kunna vara Till Slussen som Från Slussen.

Tidigare har svaret på frågor som börjar med vart alltid angett riktning, åtminstone i rikssvenskan. Leaving Facebook.

Skriva

Källkritik. Ett smidigt sätt att lära. Läsning. Krönika. PROJEKT #de7dödssynderna. Noveller. Skrivmall referat » Meningar med elever. Poesiskolan: Så här börjar du. Nordiska språk, minoritetsspråk. Studieteknik. Grammatikbolaget: Vad är verb? Att utvecklas som skribent. Det är inte för intet som kanadensiskan Alice Munro, nobelpristagare i litteratur 2013, brukar kallas för novellkonstens mästare.

Att utvecklas som skribent

Jag läser novellsamlingen Nära hem och imponeras av hennes förmåga att med enkla medel mätta texten med innehåll och mening. Att ge respons. Vad är en bra text?

Att ge respons

Vilka är berättarkonstens hemligheter? Så här skriver Bente Clod i sin bok Skriv - en bok om att skriva: Personligt uttryck. Att läsa, skriva och kommunicera bättre. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningVad innebär en språkutvecklande undervisning?

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med.

Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN! YES WE CAN!

Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN!

Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande. YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut.

(Många av de digitala verktygen nedan finns även som appar för iPad!) Både elever och pedagoger måste klart och tydligt veta vart de är på väg: Konkretisera målen tillsammans med eleverna. Diskutera/reflektera online/fånga upp åsikter och tankar anonymt…: Synliggöra via bloggar och wikispaces: Kielijelppi: Textbindning. Kontrollera att textens olika delar hänger ihop och att tankarna följer varandra på ett logiskt sätt. 1.

Kielijelppi: Textbindning

Bind ihop satser (och meningar) med hjälp av ord som och, men, eftersom och fastän. Litteraturhistoria.

Retorik, argumentation, debatt

En deckarhistoria med digitala verktyg. Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp.

En deckarhistoria med digitala verktyg

Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. 100 antirasistiska boktips. Litteraturen är full av böcker som handlar om tolerans och medmänsklighet.

100 antirasistiska boktips

Här kommer vår lista, sammanställd den 15 september 2014 (uppdaterad 30 september). Vi hoppas att fler läser dessa böcker under decennier framöver. Sprid gärna till dina vänner. Svenska språkets utveckling - ett lektionstips. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. A Multimedia History of World War One. UK Children During WWI. 31 March 2014Last updated at 12:40 Continue reading the main story Old pennies Most children had a money box for pocket money.

UK Children During WWI

Usually it was 'coppers' - pennies and half-pennies. A silver sixpence was a treat. Babies slept in wooden cots, with rails. In big families, with few bedrooms, children often had to share bedrooms - and beds. More homes had electric light. Most children wore smaller versions of grownup clothes. A girl with a wooden toy Popular toys were dolls, teddies, zoo and farm animals, toy soldiers (metal not plastic), and wind-up toy trains and cars. Tiger Tim makes a phone call Related stories Toys and games find out what children played with during World War One Teachers' notes Teachers' notes and classroom ideas looking at a typical child's bedroom.

På flykt