background preloader

Hackschooling Makes Me Happy: Logan LaPlante at TEDxUniversityofNevada

Hackschooling Makes Me Happy: Logan LaPlante at TEDxUniversityofNevada

http://www.youtube.com/watch?v=h11u3vtcpaY

Related:  Läroplan mmengelskaSkolanmedinex

jlsu Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen. Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Lässtrategier från fyra modeller 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla. Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två.

”Så kan de svaga eleverna ges mer resurser i skolan En fråga om styrning. Länder med bra Pisaresultat riktar resurser dit de bäst behövs. I Sverige har utsatta skolor ofta inte tillräckligt med pengar. Kommunerna respekterar inte grunden för resultatstyrningsmodellen. Ett socioekonomiskt viktat statsbidrag skulle ge mer likvärdighet, skriver tre ledande skolexperter. Samtidigt som den svenska skolan diskuteras med en sällan skådad intensitet vågar ingen tala om det som verkligen skulle göra skillnad: Rätt styrda resurser. Läslov och berättande DN idag 27/10 hade en riktigt läcker annonssida för Läslovet. Bra förslag, bra bilder och bra texter. För några dagar sedan skrev jag om den fantastiska Läslovs-bilagan som fanns instucken i Metro (21-23/10). Jag ser nu att den finns att ladda ner. Länken är: Läslovs-bilagan (du hittar den på sidorna 34-37).

Elevernas syn på skolan Vi skickar ut ett mejl med inrapporteringslänk till samtliga kommuners skolchefer samt till kontaktpersoner som anmält sig till SKL som mottagare för utskicket. Inrapporteringen kommer att var öppen till slutet av augusti 2014 och avser elevenkäter som genomfördes under läsåret 2013/14, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna genomfördes under höst- eller vårterminen. Sveriges största elevundersökning I Öppna jämförelser – Grundskola 2014 kan 192 kommuner jämföra sig när det gäller elevernas syn på skolan och undervisningen. Sammanlagt har drygt 100000 elever i årskurs 5 och 8 svarat på frågorna och undersökningen är därmed den största i sitt slag.

»Arbeta inte mer — men smartare« »Svenska lärare ger för mycket återkoppling.«Foto: Jim Varney Applåden verkar aldrig ta slut. Engelska förmågor Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection. _abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? Språkliga strategier kan till exempel betyda att du kan använda dig av hjälpmedel (Internet, lexikon), kroppsspråk, gester, förförståelse m.m. för att lättare kunna förstå och få andra att förstå dig anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang The U.K.

”Lärande handlar om att bygga relationer” ”Ska du bli lärare? Stackare!” fick Anne-Marie Körling höra när hon sökte till lärarutbildningen. Själv tycker hon att yrket är fantastiskt, trots den negativa bild av skolan som finns. Tänk att nästan varje dag få vara med om en äventyrsresa som för dig in i språkets, matematikens, kemins, historiens eller konstens underbara tillvaro – och att få resa ut i världen under lektionerna i geografi eller samhällskunskap.

Att skriva filmmanus Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia. Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan Med anledning av diverse politiska utspel om fördelar med mer betyg, prov och läxor och det lättvindiga avfärdandet av kritiken mot dessa utspel, har jag tagit fram en Youtube-kurs för stressade utbildningsdebattörer. Den börjar med Skolverkets material kring värdet av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter följer intervjuer och föreläsningar med några av väldens främsta forskare kring motivation, lärande och bedömning.

Bedömning och betygssättning för dummies – JL Skolutveckling Skillnaden mellan vad som gäller vid bedömning och vad som gäller vid betygssättning är otydligt från skolverket och det finns många missförstånd/egna tolkningar i skolsverige, så här kommer ”bedömning och betygssättning för dummies” för grundskolan, d v s utifrån LGR-11. Bedömning: Lärare gör en bedömning av elevens kvaliteter inom ett eller flera av de kunskapskrav som finns i det ämne där bedömningen görs. Bedömningen sker utifrån all information som läraren har tillgänglig (d v s från lektionsarbete, muntlig aktivitet på lektionstid, inlämningsarbeten, prov mm). Denna bedömning sker enligt kunskapskvaliteter, så den använder beteckningarna A, C eller E (eller att eleven ännu inte nått E-kvalitet).

Min undervisning Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna. Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet. Första tecken på mer vetande än tro? - Per Kornhall I går presenterade vår nya minoritetsregering sina satsningar på skolan. Jag läste dem som hastigast i går kväll och när jag vaknade på morgonen i dag var de det första som fanns i mina tankar. Och det med ett ganska stort mått av tillfredsställelse måste jag säga. Det finns flera riktigt bra signaler i det man presenterade i går. Det här var det jag tyckte var bra och viktigt: För det första erkänner man läget och har en ny attityd.

Related: