background preloader

Hackschooling Makes Me Happy: Logan LaPlante at TEDxUniversityofNevada

Hackschooling Makes Me Happy: Logan LaPlante at TEDxUniversityofNevada

http://www.youtube.com/watch?v=h11u3vtcpaY

Related:  medinexwatchIdriss AberkaneCritical Education

Elevernas syn på skolan Vi skickar ut ett mejl med inrapporteringslänk till samtliga kommuners skolchefer samt till kontaktpersoner som anmält sig till SKL som mottagare för utskicket. Inrapporteringen kommer att var öppen till slutet av augusti 2014 och avser elevenkäter som genomfördes under läsåret 2013/14, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna genomfördes under höst- eller vårterminen. Sveriges största elevundersökning I Öppna jämförelser – Grundskola 2014 kan 192 kommuner jämföra sig när det gäller elevernas syn på skolan och undervisningen. Sammanlagt har drygt 100000 elever i årskurs 5 och 8 svarat på frågorna och undersökningen är därmed den största i sitt slag.

Läslov och berättande DN idag 27/10 hade en riktigt läcker annonssida för Läslovet. Bra förslag, bra bilder och bra texter. För några dagar sedan skrev jag om den fantastiska Läslovs-bilagan som fanns instucken i Metro (21-23/10). Jag ser nu att den finns att ladda ner. Länken är: Läslovs-bilagan (du hittar den på sidorna 34-37).

Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan Med anledning av diverse politiska utspel om fördelar med mer betyg, prov och läxor och det lättvindiga avfärdandet av kritiken mot dessa utspel, har jag tagit fram en Youtube-kurs för stressade utbildningsdebattörer. Den börjar med Skolverkets material kring värdet av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter följer intervjuer och föreläsningar med några av väldens främsta forskare kring motivation, lärande och bedömning. Att skriva filmmanus Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia.

På jakt efter skolpolitisk fantasi Alla politiker förefaller vara överens om att den svenska skolan behöver åtgärdas. Det är inget konstigt med det, verksamheter behöver förstås utvecklas. I debatten handlar det ofta om vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas: Tidigare betyg? Inga betyg (kan dock inte sägas i dagens debatt)? Fler skolinspektioner? En lektion i hur sociala medier påverkar oss Jag såg en ny serie på SVT som heter #hasthag och tittade på de tre första avsnitten i går. Jag såg direkt koppling till svenskämnet och tänkte därför dela med mig av det upplägg jag satte ihop igår där syftet är att: formulera sig och delta i samtal kring innehållet i serien där eleven ställer frågor, framför åsikter och argumenterar kring innehållet och kopplar detta till tid och orsakformulera sig i skrift genom att skriva en reflekterade text där eleven sammanfattar innehållet i serien och resonerar kring budskap och hur det påverkas av mediet och vad det kan få för konsekvenser Serien bygger delvis på en händelse som kallas för Instagramupploppet och som ägde rum i Göteborg 2012. #hashtag handlar om vänskap, utanförskap, svek och viljan att bli sedd.

Hur skriver man ett författarporträtt? Hur skriver man ett författarporträtt? Hur skulle det vara att vara en författare? Varifrån kommer alla fantastiska historier? Från darrig och skraj till stolt talare Eleverna får bara några minuter på sig att läsa igenom en nyhetsartikel innan de ska hålla tal om den.Foto: Aline Lessner Att prata inför klassen har alltid varit det allra värsta genom hela min skoltid. Det har liksom tagit bort glädjen från mycket annat. Men jag vet att jag måste jobba med det. Det blir ju knappast mindre av detta på universitetet eller i arbetslivet, säger Nelly Robertsdotter som är 17 år och går på humanistiska programmet. Vi befinner oss på det anrika gymnasiet Katedralskolan som ligger mitt bland kullerstensgator i centrala Lund.

 Pappa döstädade inte - och glad är jag! - News55 Min pappa samlade på allt. Vi brukade fråga: ”Är detta något som fungerar eller är det bara ’bra att ha’? Det har nu gått ett drygt år sedan pappa gick bort. Vi rensar fortfarande i hans lådor med papper och korrespondens i huvudsak från 1940- och 50-talen. Han dö-städade inte. Och glad för det är jag.

Related:  Enlightened Youth