background preloader

Eurostat - Statistiek Europese Unie

https://ec.europa.eu/eurostat

Related:  rechtBestuurskunde

Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet Fundament De wet zelf is het fundament van het nieuwe stelsel. De wet geeft instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De wet werkt door in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). Instituut Maatschappelijke Innovatie Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is actief op uiteenlopende terreinen als:- nieuwe democratie - open overheid - groene economie We geloven in de kracht van ideeën, in dialoogvoering, in het delen van kennis en het beproeven van innovaties in de praktijk. Enkele recente projecten zijn: - Verkenning actieve openbaarheid (BZK)- Democratie Testlabs in Bodegraven en De Fryske Marren- Investeren in bos in combinatie met tiny houses- Onderzoek burgerparticipatie (Rekenkamercommissie Dordrecht)- Actieplan Bos en Hout (EZ)- Omgevingswet en Open Overheid (VNG/Raadslid.Nu)- Ontwikkeling Kralenspel 'Het is in de verandering dat de dingen hun bestemming vinden.'

Instituut Maatschappelijke Innovatie Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is actief op uiteenlopende terreinen als:- nieuwe democratie - open overheid - groene economie We geloven in de kracht van ideeën, in dialoogvoering, in het delen van kennis en het beproeven van innovaties in de praktijk. Enkele recente projecten zijn: - Burgerparticipatie, Democratie Testlab (diverse gemeenten, VNG) - Onderzoek haalbaarheid actieve openbaarheid (BZK) - Heidagen met Colleges van B&W en Gemeenteraden

'Zeker 1,8 miljoen ziektedagen na carnaval ' [Blik op Nieuws.nl - Lifestyle] Carnaval bezorgt de economie een stevige kater: van de feestvierders meldt bijna 15% zich na carnaval ziek bij de baas. Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 950 bezoekers van een online carnavalswinkel. De meesten blijven een dagje thuis om bij te komen, maar een kleine groep plakt er soms wel een hele week aan vast. Er zijn grote regionale verschillen. Boven de rivieren meldt bijna 28% zich een of meerdere dagen ziek. Onder de rivieren is dan minder dan de helft: 13% van de Brabanders, en minder dan tien procent van de Limburgers.

website — Arbeidsverhoudingen in de polder Het is weer een beetje uit de mode, maar eind jaren ’90 was het poldermodel een begrip waar Nederland internationaal mee voor de dag kon komen. Goede sociale verhoudingen dankzij een zakelijke overlegcultuur. Dit alles als gevolg van onze strijd tegen het water. De vraag of dit allemaal waar is of niet, laten we hier in het midden. Rathenau Instituut: Digitale samenleving Digitale vernieuwingen veranderen ons leven. Online en offline raken steeds meer verweven; we spreken van 'onlife'. Dat biedt kansen, maar er zijn ook risico’s, op het gebied van bijvoorbeeld privacy en veiligheid, maar denk ook aan discriminatie en uitsluiting online.

Sociale Vraagstukken Weg met kantoortuin en geheugentraining Sabine Otten betoogde onlangs dat de vooroordelen over oud-zijn uit de weg moeten worden geruimd. Pas dan kunnen oudere werknemers echt langer doorwerken. Wat ook helpt, is dat oudere werknemers niet worden blootgesteld aan de verleidingen van de kantoortuin. En de geheugentraining kan weg. Mensenrechten in Nederland: kan het een onsje meer? Platform EMG Wat doet het Platform EMG? Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Doel Het Platform EMG heeft tot doel: Ziekenhuizen doen valse declaraties - Gezondheid UPDATEZorgverleners frauderen met valse declaraties. Er worden behandelingen gedeclareerd die niet of slechts deels zijn uitgevoerd. Dat zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenorganisatie NPCF. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is er aantoonbaar voor 6,2 miljoen euro frauduleus gedeclareerd in 2010. Volgens een woordvoerster van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie worden de frauduleuze declaraties in de hand gewerkt door de zogenoemde DBC-tarieven (Diagnose Behandel Combinatie). Dat systeem geeft de standaardprijs voor een complete behandeling weer.

Sociale Zekerheid 1890-1967 Bewerkt door A.C.M. Kappelhof en V. Kingma De eerste Nederlandse sociale verzekering, de Ongevallenwet, kwam in 1901 tot stand. Er werd toen ook volop gediscussieerd over een hervorming van de aloude armenzorg. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in betrekkelijk korte tijd een nieuw stelsel van sociale verzekeringen en –voorzieningen, waaraan de namen van Drees sr., Veldkamp en Klompé zijn verbonden. Rechtenverkenner - links (Belgie) Gezien de verschillende thema's waarrond informatie terug te vinden is op de rechtenverkenner is het onmogelijk een volledig overzicht van relevante websites op te nemen. Om de overzichtelijkheid en beheersbaarheid te bewaren, wordt hier enkel doorverwezen naar: websites van de overheid websites van koepelorganisaties portaalsites met informatie rond specifieke thema's en/of doelgroepen De links kunnen worden weergegeven naar thema en naar doelgroep.

gratis factsheets Privacycompany In ons nieuwe privacywetgeving boekje tref je een overzicht aan van de belangrijkste algemene privacywet- en regelgeving en de bescherming van persoonsgegevens. Deze editie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied met privacykwesties in aanraking komt. Wij hebben verschillende privacy factsheets samengesteld over belangrijke privacy regelgeving. Binnenlands bestuur: Sociaal Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites.

Zet fatsoenspolitie op journalisten. Ja, Naema Tahir meent het echt Televisiejournalisten die reputaties van politici aan gort draaien. Gewoon, omdat het kan. Daartegen ageerde columniste Naema Tahir zondag in het tv-programma Buitenhof. Bij Pauw & Witteman verdedigde ze zich gisteravond tegen de felle reacties op haar pleidooi om “onfatsoenlijke journalisten te weren van het Binnenhof”. Haar man, hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging, demonstreerde maandag al hoe je journalisten de deur wijst.

Related:  StatistiekenPublic Data SourcesAEHSC ECE2Veille transport DUT GLT EVRYDonnées économiques agricolesCatalogues, bases de donnéesChiffres et données sur les paysFACTSμαυρο χρήμαpaedraig9Statistic InformationTOOLSStatistikStatistiquesConstruction européenneGF - Gestion et FinanceECONOMIAtd02820