background preloader

Recht

Facebook Twitter

Aedes - Vereniging van Woningcorporaties. Algemene Rekenkamer. T.M.C. Asser Instituut. Autoriteit Consument & Markt. Autoriteit Persoonsgegevens. Bureau Financieel Toezicht. Bureau WSNP. CBS. Clara Wichmann - Vereniging Vrouw en Recht. CCV - centrum criminaliteitspreventie en veiligheid. College voor de Rechten van de Mens. Common Reviews Law - open access artikelen. Are They Pirates Or Pioneers?

Common Reviews Law - open access artikelen

, Ashley Song 2017 University of Pennsylvania (2012) Are They Pirates Or Pioneers? , Ashley Song Hyein Ashley Song Ms. Korea has the perceptive corruption level lower than the Western countries and shares the common appetite for the cultural products with the Japanese, often regarding Japanese more noble or superior and Westerns even more. Market Mechanisms In Environmental Law, Sanja Bogojevic 2016 Lund University Market Mechanisms In Environmental Law, Sanja Bogojevic Sanja Bogojević No abstract provided. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) DJIZien - magazine dji. EuropaPoort : Europese Berichtgeving Eerste Kamer. Europees e-justitieportaal. Europees Hof van de Rechten van de Mens. Europese Commissie. Europese Raad. Europese Unie. Hague Internet Law Library (HILL) - nieuwsbrief. Rekenkamer: Bekostiging Rechtspraak mengvorm van modellen Raad voor de Rechtspraak: 'Financiering rechtspraak niet goed geregeld' AIVD-jaarverslag: breed palet aan dreigingen voor Nederland Jaarverslag Nationale ombudsman 2015: Overheid moet er zijn voor alle burgers CPB: Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon AP: Gemeenten onzorgvuldig bij uitwerking privacyregels sociaal domein Aanpak adresfraude loont AP publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’ Rob: De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie SCP: Stijgende thuiszorguitgaven, minder informele hulp Dalende jeugdcriminaliteit in Limburg Rekenkamer: Bekostiging Rechtspraak mengvorm van modellen Sinds 2002 wordt de Rechtspraak in Nederland gefinancierd via prestatiebekostiging.

Hague Internet Law Library (HILL) - nieuwsbrief

Dat betekent dat sindsdien het aantal verwachte zaken bij de gerechten leidend is voor het jaarlijkse budget dat de minister van VenJ op zijn begroting reserveert voor de Rechtspraak. Meer informatie top. Expertisecentrum Europees Recht. Hof van Justitie. ICC - International Criminal Court. KBvG- Beroepsorganisatie Gerechtsdeurwaarders. Kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Mr. Online - magazine + juridisch nieuws. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nationale ombudsman : nieuws, rapporten, columns en meer publicaties. Nederlands Parlement.

Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. NVVK - branchevereniging schuldhulp en sociaal bankieren. Ondernemersplein - overheidsinformatie over ondernemerschap en innovatie. Op weg naar effectieve schuldhulp. Openbaar Ministerie. Overheid.nl. Platform 31 - Kennisdossier Schulden en Armoede. Gratis factsheets Privacycompany. In ons nieuwe privacywetgeving boekje tref je een overzicht aan van de belangrijkste algemene privacywet- en regelgeving en de bescherming van persoonsgegevens.

gratis factsheets Privacycompany

Deze editie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied met privacykwesties in aanraking komt. Wij hebben verschillende privacy factsheets samengesteld over belangrijke privacy regelgeving. Download ze hieronder gratis! Download het framework: Privacy by Design Framework , Privacy by Design Framework - English Het is onduidelijk wanneer is voldaan aan het vereiste van Privacy by Design. Download de factsheet: Ons onderwijsaanbod Voor training op maat of een kennissessie over privacy awareness kun je bij ons terecht. Download de factsheet: Data Protection Centre Eén centrale plek voor het eenvoudig beheren van al jouw data. Download de factsheet: Meldplicht datalekken 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. Download de factsheet: Standaard communicatie klanten en leveranciers. Privacy First. Privacy sociaal domein. Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten er op kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft.

Privacy sociaal domein

Vooral als die informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners. Om gemeenten te helpen privacy goed te waarborgen, heeft de VNG een raamwerk ontwikkeld. Vijf gebieden, die met elkaar samenhangen: governance, beleid, werkprocessen en triage, bewustwording en training, en beheer en opslag. Randvoorwaarden om privacy in het sociaal domein goed te regelen. Raad voor Rechtsbijstand. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Recht.nl - internetportaal voor juristen. De Rechtspraak. Rijksoverheid. Sociaal Cultureel Planbureau. Sociale Vraagstukken. Weg met kantoortuin en geheugentraining Sabine Otten betoogde onlangs dat de vooroordelen over oud-zijn uit de weg moeten worden geruimd.

Sociale Vraagstukken

Pas dan kunnen oudere werknemers echt langer doorwerken. Wat ook helpt, is dat oudere werknemers niet worden blootgesteld aan de verleidingen van de kantoortuin. En de geheugentraining kan weg. Mensenrechten in Nederland: kan het een onsje meer? In januari publiceerde Rusland een rapport waarin ze de mensenrechtensituatie in Europa bekritiseerde. De onterechte angst voor de onderbuik van Nederland Zorg over de kwetsbare middenklasse die om te jennen op de PVV stemt is onterecht.

De kloof tussen politiek en burger dreigt kleiner te worden De newspeak van de decentralisaties lijkt rechtstreeks geïnspireerd door communistische retoriek. Criminele meisjes vereisen andere aanpak Bij criminele jongeren denk je niet direct aan meisjes. Intieme technologie vernietigt publieke ruimte ‘Nudging’ door de overheid is een belofte. Staten-Generaal Digitaal. United Nations and the Rule of Law.

United Nations Human Rights. Turn on more accessible mode Sign In Remembering Holocaust victims Commemorating the victims of the Holocaust As we honour the victims of the Holocaust, we must also acknowledge the need to prevent the recurrence of anti-Semitism and all forms of racial and religious hatred and discrimination today.More informationAll Stories Troubling verdict Azimjan Askarov verdict in Kyrgyzstan ‘deeply troubling’ The decision by a court in Kyrgyzstan to uphold a life sentence against political activist and journalist Azimjan Askarov highlights serious shortcomings in the country’s judicial system, Zeid says.

ISIL Mosul attacks ISIL ‘deliberately targeting’ civilians in eastern Mosul. Verwey Jonker Instituut. Videokanaal Rechten Online. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Werk.nl. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Overheid.nl. World Legal Information Institute (WorldLII)