background preloader

Statistik

Facebook Twitter

Medborgerskab, ligebehandling & selvbestemmelse — Integrationsbarometer. Medborgerskabsundersøgelsen Udlændinge- og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelse er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Indvandrerne skal have boet i Danmark i mindst 3 år. Igennem Medborgerskabsundersøgelsen indhentes data til opdatering af fire målsætninger i regeringens integrationsbarometer: Medborgerskab, ligebehandling, selvbestemmelse og danskkundskaber. Undersøgelsen er siden 2012 gennemført af Udlændinge- og Integrationsministeriet én gang om året. Medborgerskab 2020 2020: Notat om om opbakning til ligestilling mellem kønnene 2020: Notat om nydanskeres følelse af tilknytning til Danmark 2020: Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2020 2020: Baggrundsnotat til opdatering af integrationsbarometerets målsætninger Medborgerskab 2019 2019: Tillid og foreningsdeltagelse blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse.

Velfærdsindikatorer - Danmarks Statistik. Indkomstulighed - Danmarks Statistik. Begreber og definitioner Ækvivaleret disponibel indkomst Når man undersøger uligheden i indkomster blandt danske familier, bruger man oftest ækvivaleret disponibel indkomst, som beregnes ud fra den disponible indkomst.

Indkomstulighed - Danmarks Statistik

Beregningen gør det muligt at sammenligne familiers indkomst uafhængigt af familiernes størrelse og alderssammensætning. Læs mere om Ækvivaleret disponibel indkomst. Lavindkomst Lavindkomst er en indikator, der bruges til at måle antallet af personer, som lever i familier med en samlet indkomst, der er lavere end 50 eller 60 pct. af medianindkomsten. Decilgrupper og decilgrænser I en decilfordeling er befolkningen rangordnet efter størrelsen af deres indkomst og opdelt i ti lige store grupper. P90/10 er et ulighedsmål, der viser den økonomiske afstand mellem familier i toppen og bunden af indkomstfordelingen. S80/20 måler forholdet mellem den samlede indkomst blandt de 20 pct. med højest indkomst og den samlede indkomst hos de 20 pct. med lavest indkomst. Danmarks Statistik. Publikation: Statistisk Årbog. En kilde til sjov og brugbar viden Ved at fordybe dig i Statistisk Årbog vil du opdage, at den er en kilde til masser af brugbar og interessant information, som kun findes samlet i denne bog.

Publikation: Statistisk Årbog

Du kan både gå på jagt efter masser af pudsige og sjove informationer à la dem, der findes i Trivial Pursuit, men du kan også finde viden, der beskriver de mere alvorlige sider af det danske samfund. Både for dem, der ingen erfaring har med statistik ... Statistisk Årbog indeholder flere hundrede tusinder tal, og fordi tal i sig selv ikke altid fortæller hele historien, har vi skrevet mere end 150 siders tekst og krydret dem med over 200 figurer. ... og også for de erfarne statistikbrugere Årbogen er Danmarks Statistiks mest vidtspændende samling af statistik, og der findes i alt omkring 430 tabeller i Statistisk Årbog.

Udgivet siden 1896 Statistisk Årbog er blevet udgivet hvert eneste år siden 1896. At bladre i dem fører læseren igennem en del af den danske historie. Månedlig og årlig energistatistik. Gå til hovedindhold Du er her Månedlig og årlig energistatistik Månedlig energistatistik Energistyrelsen udarbejder en månedsstatistik over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark.

Månedlig og årlig energistatistik

(Seneste version: Januar 2017. Olieforsyning Energistyrelsen udarbejder en månedlig olieforsyningsstatistik , som er tilgængelig online på regneark (Seneste version: Januar 2017. Årlig energistatistik Den foreløbige energistatistik for 2016 kan findes her Energistyrelsens årlige energistatistik med opdaterede oplysninger om energiforsyning, konvertering og endeligt forbrug findes her: SurveyBanken. Home - WID - World Inequality Database. OECD iLibrary: OECD Economic Surveys. Publications - U.N. Statistics Division. OECD Better Life Index. How Was Life? EUROPA - Eurostat - Home page. United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics. The World Bank - Statistik. World Development Indicators 2016 World Development Indicators (WDI) publication is a collection of time-series data for 214 economies, with many indicators going back more than 50 years.

The World Bank - Statistik

WDI provides cross-country comparable statistics about development and people’s lives around the globe. It is divided into six sections – World View, People, Environment, Economy, States and Markets, and Global Links. New online tables, previously published in the book, are now available from wdi.worldbank.org/tables and they provide data from the most up-to-date database. Learn more International Debt Statistics 2016 Focuses on financial flows, trends in external debt, and other major financial indicators for developing and advanced economies (data from Quarterly External Debt Statistics and Quarterly Public Sector Debt databases). Atlas of Global Development, Fourth Edition: A Visual Guide to the World’s Greatest Challenges. CIA - The World Factbook. People from nearly every country share information with CIA, and new individuals contact us daily.

CIA - The World Factbook

If you have information you think might interest CIA due to our foreign intelligence collection mission, there are many ways to reach us. If you know of an imminent threat to a location inside the U.S., immediately contact your local law enforcement or FBI Field Office. For threats outside the U.S., contact CIA or go to a U.S. Embassy or Consulate and ask for the information to be passed to a U.S. official.

Storbritannien - Statistik

Tyskland Statistik. USA - Statistik.