background preloader

Skrivande

Facebook Twitter

Skriva till filmklipp - Skapa dramaturgi. Syfte Eleverna får stöd av rörliga bilder för att komma igång med att gestalta, att beskriva detaljer och stämningar.

Skriva till filmklipp - Skapa dramaturgi

Läraren reflekterar Genom att använda förebilder får eleverna bra förutsättningar att lyckas. Även de som inte brukar skriva så mycket får till det riktigt bra. En del elever har svårt att ”tänja” på det dramaturgiska flödet. Metod och instruktion till eleverna Gör exemplet med Bourne gemensamt med klassen. Samla elevernas iakttagelser i kronologisk ordning på tavlan. Tänk på att få med detaljer ur scenerna, framförallt var personen gör, tänker och säger. Exempel Bourne (klippets första 30 sekunder) En polis avslöjar Jason: – Du i röd väska, stanna! Elevexempel på en inledning till The Shining (årskurs 7-9) Jonny haltar sig fram genom de trånga korrioderna med yxan i högsta hugg. Gå vidare Eleverna väljer valfri filmsekvens och skriver en kort text enligt stegen ovan. Lgr 11 Förmåga (årskurs 7-9) Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Centralt innehåll Kunskapskrav. Vilse – ett skrivprojekt i sex delar. Gestaltande beskrivning.

Sagor

SpråklIKT - Pedagog Göteborg. Textäventyr är ett webbaserat verktyg för att skapa interaktiva texter.

SpråklIKT - Pedagog Göteborg

Det är Göteborgsregionen som utvecklat verktyget och syftet är att ”på ett enkelt och uppmuntrande sätt arbeta med text i olika former, motivera elever att arbeta med läs- och skrivkunnighet samt skapa med digitala verktyg genom språkutvecklande arbetssätt”. Enklast förklarat är ”Textäventyr” som en slags textbaserad programmering.

För mig som språklärare är det här just en sådan slags programmering som faller mig i smaken. Interaktiva berättelser är en föränderlig text eller berättelsespel där läsaren själv är medskapare i texten genom att navigera och välja vad som ska hända genom att klicka på länkar. Läsningen följer inte traditionell läsriktning och sker inte linjärt. Innan du börjar skapa din berättelse kan det vara bra att göra ett första utkast där du har funderat ut några saker på förhand: Vad handlar din berättelse om, i stora drag? Tips: Textäventyret kan du dela med andra på på tre olika sätt: Berättargrepp. Din guide till kreativt och journalistiskt skrivande.

Nypon Förlag. Sambandsord. Om vikten av att skriva formellt.

Miljöbeskrivning

Ett åskvädersbarn och ett helvetesgap lär oss hur vi kan gestalta · Annika Sjödahl. Exempel 1: skriva utifrån en händelse Min egen favoritscen är helvetesgapet när Ronja och Birk hoppar över klyftan.

Ett åskvädersbarn och ett helvetesgap lär oss hur vi kan gestalta · Annika Sjödahl

Denna del har inte kommit ut på Barnkanalen ännu men den kommer dyka upp inom kort. Jag tänkte själv läsa/titta på denna del och sedan låta eleverna skriva en egen rädsla som de övervinner. Men innan de ska skriva får eleverna bearbeta innehållet i grupp med följande stödfrågor: Att samtala om i gruppen: Vad är specifikt med känslan? Eleverna får sedan skriva en egen gestaltande text utifrån rädsla. Exempel 2: bearbeta ett utkast Skrivuppgiften nedan har en elev i år fem skrivit utifrån vad de fått ta del av om Mattisborgen. Mattisborgen i berättande version Exempel 3: leva sig in i känslan med en bild/besök Originalversionen av Ronja Rövardotter är inspelad i Hässleholm i Tykarpsgrottan. Det var lite förslag på upplägg som kanske kommer till användning efter sportlovet? Styckeindelning. Allmänna skrivtips - Läxhjälp. Fakta och olika exempel om retoriska stilfigurer och bildspråk; måla din texter i ord - gratis utveckling på biz4you.se.

Textbindning. Ta hjälp av Konjunktioner och variera dig.Av de enkla satserna "det regnar" och "jag är inomhus" kan man exempelvis skapa: "Det regnar och jag är inomhus" "Om det regnar, så är jag inomhus" "Eftersom det regnar är jag inomhus" "För att det regnar är jag inomhus" "Fastän det regnar är jag inomhus" "Trots att det regnar är jag inomhus" "På grund av att det regnar är jag inomhus" "Jag är inomhus eftersom det regnar" "Jag är inomhus för att det regnar" "Jag är inomhus på grund av att det regnar" "Jag är inomhus fastän det regnar" "Jag är inomhus trots att det regnar" Ett vanligt inslag i skönlitterära texter som förstås påverkat elevernas texter är bruket av kommatecken som "bindemedel" mellan satser.

Det går faktiskt emot språkregler med undanteget när det handlar om tre satser och den sista knyts an med hjälp av ett “och”. Se exempel: Besjäla en veckodag. Syfte Att skriva en sorts berättelse eller poetisk beskrivning där en valfri veckodag levandegörs.

Besjäla en veckodag

Läraren reflekterar Att levandegöra abstrakta ting går eleverna igång på! Metod Eleverna får fundera på vilken dag som på något sätt är betydelsefull, medioker eller tråkig. Instruktioner Exempel på stilfigurer och andra språkliga viktigheter. Gabriellas svenska och engelska - Skrivmallar i svenskan. En av mina absoluta favoriter är SKRIVMALLAR eller STÖDSTRUKTURER när eleverna ska producera egna texter.

Gabriellas svenska och engelska - Skrivmallar i svenskan

Jag tycker att det underlättar enormt både för mig som lärare men framför allt för eleverna som lättare kommer igång med sina texter. Jag har fått höra att det kanske inte alltid är bra eftersom det gör att eleverna inte "lär sig att skriva" själva men jag ser det snarare som att det är som en instruktion. Precis som när man ska sätta ihop möbler och behöver en bruksanvisning eller instruktioner för hur man ska göra så anser jag att skrivmallar fungerar på samma sätt. Sedan behöver ju eleverna inte använda skrivmallen om de inte vill MEN den finns där som startskott för hur de ska skriva. När jag gjorde min första mall för levnadsskildring för 5 år sedan så märkte jag att eleverna kom igång med sitt skrivande betydligt snabbare än de gjort tidigare när de inte fått några "börjor" eller startmeningar.

K�rnmening.