background preloader

Geografi

Facebook Twitter

Testet 2018. Operations Dashboard for ArcGIS. Lancet Inf Dis Article: Here. Mobile Version: Here. 70 000 barn föddes i Indien 1 januari – flest i världen. Stockholmsbörsen steg rejält under årets och decenniets första handelsdag och vid 12.30-tiden var indexen kraftigt upp:• OMXSPI: +1,7%• OMXS30: +2,1%Därmed handlas storbolagslistan OMXS30 över rekordnivån 1 800 punkter.

70 000 barn föddes i Indien 1 januari – flest i världen

Enligt DI är börsen samtidigt på väg mot sin starkaste börsstart sedan 2013. Wall Street stängde börssåret något uppåt och efter att Kinas folkbank lättat på plånboken steg även Asienbörserna på torsdagsmorgonen. Kramforsbo: ”Varför ska Stockholm bygga ut?” Kramfors i Västernorrland är en av de svenska kommuner som tappat störst andel av befolkningen under 2010-talet, skriver TT.

Kramforsbo: ”Varför ska Stockholm bygga ut?”

Svea Larsson bor i kommunen och frågar sig varför alla ska flytta till storstäderna. – Varför ska Stockholm bygga ut? Det är den stora frågan, det går ju att bo på mindre ställen med, säger hon till TT. Ulla Salander från Bollstabruk fyller i: – Jag säger att det måste finnas arbetstillfällen. The 100 best photographs ever taken without photoshop. Nature and humankind are both great artists, and when they join forces, amazing masterpieces can be produced.

The 100 best photographs ever taken without photoshop

Today Bright Side has collected for you works in which the combined efforts of mother nature and photographic artists have captured magic moments showing the wondrous diversity of modern life and the natural world. This is what happens if you throw hot tea into the air in Arctic A galactic tennis ball Modern dykes, windmills and highways in the Netherlands A temple covered in ash from the Ontake volcanic eruption, Japan Two worlds divided, New York, USA The Supermoon in a radio telescope Just an ordinary day’s building — catching a cloud Celebrating the 100th anniversary of the birth of Kim Il-sung, North Korea’s founder A blue universe in Japan Spider webs in Abernethy forest, Scotland Now I can finally get a tan Volcanic eruption in Iceland An eagle soaring over a lake in Canada An Italian beach The scarlet eyes of a warty tree frog, Costa Rica Yunnan, China Hotaru Ika firefly squids, Japan.

Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map. Utrikespolitiska institutet. Här kan du jämföra utvecklingen i olika länder på tre olika sätt och utifrån drygt 60 variabler.

Utrikespolitiska institutet

Med Tabeller och grafer kan du studera vad som hänt under en längre tid, till exempel hur den förväntade livslängden ökat från 1960 och framåt. Du väljer själv tidsintervall samt hur många länder som ska jämföras. Topplistor ger snabbt en tydlig bild av vilka länder som ligger bäst respektive sämst till i olika hänseenden, till exempel vilka länder som har snabbast tillväxt eller vilka som står för de största utsläppen. Du kan jämföra alla länder eller länder inom olika världsdelar. Du väljer själv vilket år som ska vara utgångspunkt för din undersökning.

Genom Skapa din egen tabell kan du själv ställa samman en översikt som passar dina behov. Välj funktion nedan. Statistiken i den här avdelningen kommer huvudsakligen från Världsbanken. Vi letar ständigt efter fler statistikposter att tillföra Landguiden. Skanskavulkaner. Test 2018. Klimatkontot. Startsida - Säkerhetspolitik - Sakerhetspolitik.se.

Startsida - Säkerhetspolitik - Sakerhetspolitik.se. Utrikespolitiska institutet. Studi. Labs. Klimatdata för städer över hela världen - Climate-Data.org. Studi. Studi. Klimatkalkylatorn. Arbetslöshet och sysselsättning. Nationella myndigheter mäter arbetslösheten i medlemsländerna.

Arbetslöshet och sysselsättning

Det sker i så kallade arbetskraftsundersökningar, AKU. I Sverige är det Statistiska centralbyrån som varje månad intervjuar ungefär 17 500 personer utifrån ett urval på 29 500 i åldersspannet 15 till 74 år om deras arbetssituation. Arbetslöshetsmätningarna i Sverige har pågått sedan 1959. Intervjuaren ställer en rad frågor för att ta reda på den tillfrågades situation. Man tar reda på huruvida personen ingår i den så kallade arbetskraften – alla som jobbar eller är arbetssökande. För dem som ingår i arbetskraften frågar SCB om de under en viss vecka, den så kallade referensveckan, har arbetat minst en timme, antingen som avlönad arbetstagare, som egen företagare eller oavlönad medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll.

För att en person ska räknas som arbetslös måste tre villkor vara uppfyllda: 1. inte haft ett arbete under referensveckan 2. ha sökt arbete under de senaste fyra veckorna. PLANETS AND STARS SIZE - COMPARISON - EARTH SIZE. Globalis. An Interactive Experience - World Population. Hans Rosling on global population growth.