background preloader

Flyg

Facebook Twitter

En procent står för halva jordens flygutsläpp. – Alla nyheter. Alla perspektiv. Forskare: Sju fakta om varför flygskatten behövs. Fram­stå­en­de forskare och rektorer vid Chalmers och KTH anser att debatten om flyg­skat­ten präglas av ove­ten­skap­li­ga argument.

Forskare: Sju fakta om varför flygskatten behövs

I en artikel på DN Debatt pre­sen­te­rar de sju sanningar som det politiska samtalet borde ta hänsyn till. Här sam­man­fat­tar vi dem – och tipsar om mer läsning! 1. Koldioxidutsläpp är inte allt – flyget ger även höghöjdseffekter Utsläpp på hög höjd, som kon­dens­strim­mor och kvä­ve­ox­i­der, är också betydande för kli­mat­på­ver­kan. 2. Debatten tenderar att fokusera mycket på in­ri­kes­re­sor­nas kli­mat­på­ver­kan. 3. Många sätter sin tilltro till tekniska lösningar. 4. Även om det finns flera in­tres­san­ta idéer på nya kli­mat­vän­li­ga­re plan måste man räkna med att det tar väldigt lång tid innan ett full­ska­ligt skifte kan ske. 5. I framtiden kommer det vara hård kon­kur­rens om biobräns­le­na. 6. En flygskatt kan införas med omedelbar verkan. 7. Flygskattsmyterna: ”De flesta remissinstanser är emot en flygskatt” I ett flertal artiklar har tidningen Effekt granskat debatten om flyg­skat­ten och flyglob­byns försök att påverka politiken.

Flygskattsmyterna: ”De flesta remissinstanser är emot en flygskatt”

Su­permil­jö­blog­gen går nu igenom de van­li­gas­te myterna om re­ge­ring­ens fö­re­slag­na flygskatt – och hur lob­by­is­ter­na lyckats smussla in dem i det politiska samtalet. ”8 av 10 re­miss­in­stan­ser motsätter sig flyg­skat­ten” Ett vanligt fö­re­kom­man­de argument från mot­stån­da­re till skatten är att 8 av 10 re­miss­in­stan­ser motsätter sig lag­för­sla­get. Ar­gu­men­tet, som först myntades i ett press­med­de­lan­de från Svenskt Flyg, har sedan dess använts av flygbolag som SAS och Norweigan.

På­stå­en­det har även fö­re­kom­mit i de­bat­tin­lägg från Krist­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Mo­de­ra­ter­na. Men när Effekt granskade re­miss­in­stan­ser­na visade det sig att flyg­bran­schen bluffar igen. Till saken hör också att ett remissvar inte är en garant för pro­fes­sio­nellt tyckande. Rockström: "En flygskatt har ett hundraprocentigt vetenskapligt stöd" I går inleddes The Stockholm Act.

Rockström: "En flygskatt har ett hundraprocentigt vetenskapligt stöd"

Festivalen, som hålls i Stockholm hela denna vecka, är tänkt att blanda samman kultur och vetenskap med politik och näringsliv. Målet är att utforska hur Sverige kan bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Under själva invigningsceremonin, som hölls på Kulturhuset Stadsteatern, fanns bland annat Johan Rockström på plats. I ett anförande förklarade han att Sverige ”självklart” borde införa en flygskatt. Uttalandet är intressant, inte bara för att Johan Rockström är professor i miljövetenskap och föreståndare för Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet, utan också för att han oavsett regering verkar ha politikernas förtroende.

Efter öppningsceremonin passade Effekt på att fråga Johan Rockström om han kunde utveckla resonemanget om en flygskatt. Så hur tror du det kommer att gå? – Jag tror personligen att en skatt dessutom opinionsmässigt har ett brett stöd. Läs mer: Swisha till 123 006 43 60. Flygskattsmyterna: ”Bättre att satsa på internationell flygskatt” I ett flertal artiklar har magasinet Effekt granskat debatten om flyg­skat­ten och flyglob­byns försök att påverka politiken.

Flygskattsmyterna: ”Bättre att satsa på internationell flygskatt”

Su­permil­jö­blog­gen går nu igenom de van­li­gas­te myterna om re­ge­ring­ens fö­re­slag­na flygskatt. Både Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na motsätter sig en nationell flygskatt, men verkar kunna tänka sig en in­ter­na­tio­nell variant istället. Det har dock inte getts några konkreta förslag på hur detta ska gå till. För det verkar vara en svår sak att ordna. Den in­ter­na­tio­nel­la luft­far­ten regleras (knapp­hän­digt) genom FN-or­ga­net ICAO, som använder sig av Chi­ca­go­kon­ven­tio­nen som un­der­teck­na­des 1944. ICAO har vis­ser­li­gen ingått ett generellt avtal om minskade flyg­ut­släpp, men det har kri­ti­se­rats för att vara urvattnat.

I en gemensam rapport från flertalet svenska myn­dig­he­ter, däribland Tra­fik­ver­ket och Na­tur­vårds­ver­ket, menar man att en global hantering av flygets mil­jöpå­ver­kan är viktig, men tillägger även: