background preloader

Svenska - Skriva

Facebook Twitter

Att beskriva ett ögonblick. Ibland kan det vara nog så krävande och kreativt att formulera sig kort och kärnfullt, som i Mikronovell, Black out poetry och Cut-up poesi.

Att beskriva ett ögonblick

Alla är roliga idéer som eleverna brukar uppskatta! Men varför inte vända på steken? Ta ett enda ögonblick och skriva så mycket som möjligt! Se den fantastiska kortfilmen som skildrar några ögonblick. En man och en kvinna möter varandras blickar under tre minuter. Att avsluta en berättelse. Slut på idéer? Här är 51 saker att skriva om. Nu är det mindre än två dagar kvar till NaNoWriMo börjar – National Novel Writing Month.

Slut på idéer? Här är 51 saker att skriva om

Om du inte har koll på vad NaNoWriMo är kan du läsa mer i vårt förra inlägg, där vi pratar med volontären Matilda Karlberg. Är du sugen på att anta skrivutmaningen men känner dig oinspirerad eller har svårt att komma på ett ämne att skriva om? Eller känns hjärnan som ett vakuum och fingrarna som cement så fort du öppnar ditt pågående manus? Bryt av ditt vanliga skrivande och inspireras av förslagen nedan! Om du skriver något om förslagen ovan, ta en bild till Instagram och tagga #jagskriver samt @typeandtell! Logga in och börja skriv! Att knycka är att skapa: intertextualitet, cover och kärlek - OBS. Deckarskolan - P3 Kultur. Texttyper i svenska. Parafraser/Fan fiction - t ex Jag ringer mina bröder. Dagboken - Skrivprojekt. Karaktärer och personbeskrivningar.

Fabel, tema och motiv. Miljöbeskrivningar. "Writing prompts" som stöd för skrivandet. Har dina elever svårt för att komma igång med skrivande eller vill de bara träna sig på att utveckla sitt skrivande?

"Writing prompts" som stöd för skrivandet

Då kan en fördel vara att använda sig av olika börjor eller sk writing prompts. Det finns hur många olika som helst om du söker. Jag tänkte tipsa lite kort i detta inlägg om de som jag provat med mina elever. Skrivandet blir ganska kravlöst samtligt som eleverna tränar på sin skriftliga förmåga – en förmåga många behöver utveckla mer. Story in a jar Ett sätt att få igång fantasin på kan vara att använda små lappar som finns i en glasburk – sk story in a jar.

Bedömning

Utveckla resonemang. Novell. Krönika. Gestalta. "Kapitelskrivning" Reportage. Genrer/texttyper. Skriva-olika texttyper. Textmallar/skrivmallar/stödstrukturer. Mönstertexter och stildrag för självbiografi #Jagär. Vi inleder med några exempel – mönstertexter -och tittar på dragen Här finns några förslag som vi kommer att diskutera vilka vi ska ta del av i klassen.

Mönstertexter och stildrag för självbiografi #Jagär

När ni läst dem ska ni diskutera dem med utgångspunkt i innehåll och vad som är typiskt för genren samt om ni kan göra några kopplingar till er själv, andra böcker eller filmer. Dessa är de vanligaste dragen för en självbiografi: skriven i 1:a-person (jag-perspektiv)kronologisk ordningegna tankar och känslor Mönstertexter: Mange Schmidt som rappar – Det finns det som säger Dokumentärfilm om Zlatans liv Från Rosengård med mer än ett mål Här finns första delen och här andra. Jag är Zlatan finns här som ett provläsningsexemplar. När jag inte hade nåt är Ison Glasgows självbiografi. Kriget är slut med Morgan Alling finns här som ljudbok och här som textutdrag. Hédi Fried berättar här om sin barndom i koncentrationsläger.

Det finns säkert fler om du vill använda dem går det bra. Texttyper. Författarskolan. Så kommer man på en bra berättelse. SvD Författarskolan del 1 När det gäller skrivande finns det få regler, och de flesta författare gör olika.

Så kommer man på en bra berättelse

Vill man skriva måste man prova sig fram tills man hittar ett sätt som funkar för en själv. Det gäller även hur man hittar idéer. En del blir inspirerade av att se på film eller lyssna på musik. Andra av att prata med sin kompis, eller när de står i duschen efter fotbollsträningen. Välj inriktning Det kan vara svårt att komma på en idé till en text om man får välja helt fritt. ”Skriv om vad som helst” kan nästan kännas omöjligt.

Först kan man bestämma sig för vilken typ av berättelse man vill skriva. Utgå från dig själv Ett bra tips är att skriva om det man själv är intresserad av. Många författare hämtar dessutom inspiration från saker de varit med om i verkliga livet, platser de besökt, eller känslor de haft. Härma andra Det kan vara bra att veta att det faktiskt inte är förbjudet att härmas, och hämta idéer från andra berättelser. Fem snabba tips. Björn westerström’s Presentations on SlideShare. Genrer 1. Less is more… En skrivmall ska fungera som ett stöd och det är ju inte förbjudet om den samtidigt inspirerar lite.

Less is more…

Den enklaste av alla skrivmallar jag använt mig av under de senaste fem åren är samtidigt den som har gett bäst resultat. För att ge eleverna underlag och inspiration tittar vi på avsnittet Förbjuden kärlek av Korrespondenterna. Det handlar om tre par som alla utsätts för omgivningens fördomar och förtryck på grund av hudfärg, sexuell läggning och religion. BINDEORD. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Exempeltexter av elever. En deckarhistoria med digitala verktyg. Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp.

En deckarhistoria med digitala verktyg

Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Istället för att skriva en hel och omfattande deckare, blev alternativet att gestalta sig själv som huvudperson i valfri deckargenre. Historien skulle berättas i en Thinglink. Ett exempel med aktiva länkar finns här. Referat och källhänvisningar.