background preloader

Litteraturhistoria

Facebook Twitter

Se connecter à Facebook. Hej litteraturen!: Den svenska poesin - UR Skola. Nionde dagens sjätte berättelse. Av: Giovanni Boccaccio PÅ MUGNONFSLÄTTEN LEVDE för icke så länge sedan en hederlig man, som mot betalning gav vandrare mat och dryck, och som i nödfall, så långt hans lilla hydda och hans torftiga omständigheter medgåvo det, lämnade även husrum — visserligen icke åt vem som helst, men dock åt en eller annan bekant.

Nionde dagens sjätte berättelse

Denne man hade till hustru en rätt vacker kvinna, och tillsammans med henne ägde han två barn. Litterarturhistoria. Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språkliga utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet om olika mediers former och syften.

Litterarturhistoria

Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier samt medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel. Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att förhålla sig till vad andra uttryckt i tal, skrift och via andra medier samt att reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig är således en grund för bedömningen.' Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningUttrycksformer för upptäckare - så gjorde viVad innebär en språkutvecklande undervisning?

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med.

Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Georgios var normal, det var bara lite ADHD. När man har ADHD klarar man inte prassel från en inplastad jävla Delicatoboll.

Georgios var normal, det var bara lite ADHD

Ska det vara så svårt att förstå? Georgios Karpathakis var inte normal. Litteraturhistoria. .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon).

Litteraturhistoria

Shakespearesällskapet. ROMEO OCH JULIA © Shakespearesällskapet och respektive skribent Handlingen i Romeo och Julia.

Shakespearesällskapet

Kortfattad beskrivning scen för scen. Text: Don Mahan Läs Om Romeo och Julia. . – Pjäsen har på ett märkligt sätt kommit i fatt tiden. Världen i "Romeo och Julia" är inte längre så olik vår. Carl Michael Bellman - Vila vid denna källa - tolkad av Fred Åkerström. Mando Diao - Strövtåg i hembygden. Cornelis Vreeswijk * Felicia adjö. Imperiet - Märk hur vår skugga. Från en stygg flicka. Jag hoppas du inte alls har det bra.

Från en stygg flicka

Jag hoppas du ligger vaken som jag och känner dig lustigt glad och rörd och yr och ängslig och mycket störd. Och rätt som det är, så får du brått att lägga dig rätt för att sova gott. Jag hoppas det dröjer en liten stund... Jag hoppas du inte får en blund! Litteraturbanken. H.C. Andersen: Den lilla flickan med svavelstickorna. Alfred Nobel. Så skimrande var aldrig havet.

Realismen

Romantiken. Upplysningen. Renässansen. Romantiken. Medeltiden. Antiken. Se connecter à Facebook. Romersk dikt och prosa - Catullus, Horatius, Ovidius. Även om Vergilius använde skrivdon tyder mycket på att dikter fortfarande ofta framfördes muntligen eller som sång.

Romersk dikt och prosa - Catullus, Horatius, Ovidius

Catullus (ca 84-54 f.Kr.) är en av de mest berömda diktarna från denna tid. Catullus var helt ointresserad av att vilja efterlikna dem grekiska diktarna och vände ryggen åt svunna tiders mytiska hjältedåd för att skildra vardagen. Han blandade sorgsna kärleksvåndor med ekivoka angrepp i sina dikter, vars direkta tilltal och tidslösa psykologi får dem alltjämt att framstå som levande. Varför är Mona Lisa så berömd? Allt om Historia. Bröderna Grimms sagor är berömda världen över.

Allt om Historia

Men på sin tid var de tyska sagosamlarna omstridda. En hel del av deras arbete skulle i dag beskrivas som forskningsfusk. Rödluvan och den stygga vargen. Jag upptäckte en väldigt rolig sak på litteraturhistorialektionen igår, nämligen att originalslutet till Rödluvan är ohyggligt underhållande.

Rödluvan och den stygga vargen

Det avslutas med en slags sensmoral som lyder enligt följande: "Av detta kan man lära att de unga,särskilt de av kvinnokönden som är skapad fin och skön,gör mycket orätt i att lyss till var mans tungaoch att det ej är underligtatt vargen slukar dem så kvickt. Jag säger varg, ity att vargarär inte alla av ett kött:en sort är hövisk, talar söttoch varken ljuger eller sargarmen som att ett sätt som ej förargaratt sjunga den förföljdas lovin i den skönas hus och hennes sängalkov.Av vargar är han värst och alla känner vådanav unga flickors möte med en sådan.

Shakespeare - Hamlet. Svenska noveller - August Strindberg - Ett halvt ark papper. Svenska klassiker som e-bok och epub. Stig Dagerman-sällskapet. Selma Lagerlöf i klassrummet - Göteborgs universitet. Nyhet: 2014-08-11 Selma Lagerlöfs berättelser passar väldigt bra för högläsning. Foto: A. Litteraturhistoria. Litteraturbanken skola. Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. Författarjulkalender 2013. En bok, en författare: Berömda sista ord.

Alex - Författarlexikon. August Strindberg.