background preloader

Litteraturhistoria

Facebook Twitter

Se connecter à Facebook. Hej litteraturen!: Den svenska poesin - UR Skola. Nionde dagens sjätte berättelse. Litterarturhistoria. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningUttrycksformer för upptäckare - så gjorde viVad innebär en språkutvecklande undervisning?

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Georgios var normal, det var bara lite ADHD. När man har ADHD klarar man inte prassel från en inplastad jävla Delicatoboll.

Georgios var normal, det var bara lite ADHD

Ska det vara så svårt att förstå? Georgios Karpathakis var inte normal. Alla andra var lagom och klarade av omvärldens krav. De kunde sitta still och de kunde lyssna. Litteraturhistoria. .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER.

Litteraturhistoria

Shakespearesällskapet. ROMEO OCH JULIA © Shakespearesällskapet och respektive skribent Handlingen i Romeo och Julia.

Shakespearesällskapet

Kortfattad beskrivning scen för scen. Text: Don Mahan Läs Om Romeo och Julia. . – Pjäsen har på ett märkligt sätt kommit i fatt tiden. Världen i "Romeo och Julia" är inte längre så olik vår. Carl Michael Bellman - Vila vid denna källa - tolkad av Fred Åkerström. Mando Diao - Strövtåg i hembygden. Cornelis Vreeswijk * Felicia adjö. Imperiet - Märk hur vår skugga. Från en stygg flicka. Jag hoppas du inte alls har det bra.

Från en stygg flicka

Jag hoppas du ligger vaken som jag och känner dig lustigt glad och rörd och yr och ängslig och mycket störd. Och rätt som det är, så får du brått att lägga dig rätt för att sova gott. Jag hoppas det dröjer en liten stund... Jag hoppas du inte får en blund! Ur diktsamlingen "Härdarna". David McDuff har översatt denna dikt till engelska. Kommentera och diskutera: Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Litteraturbanken. H.C. Andersen: Den lilla flickan med svavelstickorna.

Alfred Nobel. Så skimrande var aldrig havet.

Realismen

Romantiken. Upplysningen. Renässansen. Romantiken. Medeltiden. Antiken. Se connecter à Facebook. Romersk dikt och prosa - Catullus, Horatius, Ovidius. Varför är Mona Lisa så berömd? Allt om Historia. Bröderna Grimms sagor är berömda världen över.

Allt om Historia

Rödluvan och den stygga vargen. Jag upptäckte en väldigt rolig sak på litteraturhistorialektionen igår, nämligen att originalslutet till Rödluvan är ohyggligt underhållande.

Rödluvan och den stygga vargen

Det avslutas med en slags sensmoral som lyder enligt följande: "Av detta kan man lära att de unga,särskilt de av kvinnokönden som är skapad fin och skön,gör mycket orätt i att lyss till var mans tungaoch att det ej är underligtatt vargen slukar dem så kvickt. Jag säger varg, ity att vargarär inte alla av ett kött:en sort är hövisk, talar söttoch varken ljuger eller sargarmen som att ett sätt som ej förargaratt sjunga den förföljdas lovin i den skönas hus och hennes sängalkov.Av vargar är han värst och alla känner vådanav unga flickors möte med en sådan. Rödluvan är alltså en slags dåtida varningstext mot män som vill förleda kvinnor och ta deras dygd. Ulvar i fårakläder med andra ord, eller som i den aktuella sagan: ulvar i mormorskläder.

Shakespeare - Hamlet. Hamlet, the Prince of Denmark, has come back from university to find that his father, the old king, is dead.

Shakespeare - Hamlet

His mother has married his father’s brother, Claudius, who is now king of Denmark. Hamlet is shocked that his mother has married so soon after his father’s death, and angry that she has married Claudius. Soon, a ghost is seen walking on the castle walls. The ghost looks like Hamlet’s father, the dead king. When Hamlet sees the ghost, he is told that it is the ghost of his father. Hamlet can’t believe that his mother would marry the man who murdered her husband.

Svenska noveller - August Strindberg - Ett halvt ark papper. Svenska klassiker som e-bok och epub. Stig Dagerman-sällskapet. Selma Lagerlöf i klassrummet - Göteborgs universitet. Nyhet: 2014-08-11 Selma Lagerlöfs berättelser passar väldigt bra för högläsning.

Selma Lagerlöf i klassrummet - Göteborgs universitet

Foto: A. Blomberg, Stockholm. Nyligen lanserades Litteraturbankens skola, en ny sajt för lärare som erbjuder fritt tillgängligt pedagogiskt material för arbetet med klassiska skönlitterära texter. I fokus står Selma Lagerlöfs författarskap. Litteraturhistoria. Litteraturbanken skola. Grekisk mytologi (LättLäst)

Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser.

Grekisk mytologi (LättLäst)

Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. I den grekiska mytologin styrs världsalltet av urkrafter. Urkraften har fått olika personligheter.Till exempel Nyx (natten), Thanatos (döden) och så vidare.

Ur dessa urkrafter har sedan fötts andra mäktiga väsen. Världsalltets alla mäktiga väsen blandar sig gärna med människorna. Författarjulkalender 2013. En bok, en författare: Berömda sista ord. Alex - Författarlexikon. August Strindberg.