background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Planeringar för böcker/läsning

Lärarhandledningar. Online böcker. Litteraturlistor för att synliggöra läsningen i klassrummen. Sagor och bilderböcker på högstadiet. Grafiskt, serier. Noveller. Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m. Bok- och textsamtal. Bokredovisning och recensioner. Lässtrategier. Uppläst/ talböcker. Boktips. Cirkbloggen. Skolbiblistans Boktipswiki - home. Venn Diagram. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. 17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan! Svenska Barnboksinstitutet gav mig ett litet gult häfte som jag alltid bär med mig.

17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan!

Jag tycker om det lilla gula plånboksstora häftet med de 17 läspunkterna. Häftet heter SJUTTON SKÄL FÖR BARNBOKEN.