background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Lärarhandledningar

Online böcker. Litteraturlistor för att synliggöra läsningen i klassrummen. Sagor och bilderböcker på högstadiet. Grafiskt, serier. Noveller. Uttrycksformer för upptäckare - inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande texttyper som kan inspirera till utveckling av skriftliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare - inspiration

I det här materialet kan du hitta beskrivningar av hur man kan arbeta med några av dessa texttyper samt exempel på texter i olika genrer. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik beskriver materialet naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan ha glädje av i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Journalistik Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Tidningsuppslag (4,8 MB) Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg.

Wiki-artikel (2,0 MB) Reklam och information I reklamen används ofta naturvetenskapliga och tekniska argument för att vi ska övertalas att köpa olika produkter och tjänster. Reklamkampanj (3,6 MB) Personporträtt (6,2 MB) 17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan! Svenska Barnboksinstitutet gav mig ett litet gult häfte som jag alltid bär med mig.

17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan!

Jag tycker om det lilla gula plånboksstora häftet med de 17 läspunkterna. Häftet heter SJUTTON SKÄL FÖR BARNBOKEN. Jag har haft mitt häfte länge, massor av år. Idag läser jag innehållet igen. Häftet borde heta SJUTTON SKÄL FÖR BOKEN. ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” UNDERBARA UPPDRAG, säger jag. Skäl nummer 1: ”Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd. För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolan. Välkommen till MTM:s skolwebb.

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolan

Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker. Vi hoppas att de som brukade besöka Lärarrummet för lättläst ska både känna igen sig och hitta mycket nytt. Webbinarie för skolan den 31 januari Vårt webbinarie Talböcker och lättläst i skolan – för dig som möter elever vänder sig till lärare och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi berättar om MTM och om våra medier och tjänster som är intressanta i skolan.Läs mer och anmäl dig Nya lektioner till populära böcker Nu har boken Kickboxaren 3 - Slutkampen kommit och likaså fortsättningen på berättelsen om Utvandrarna, Invandrarna. En livsviktig resa från dari till svenska Nytt nyhetsbrev till skola Vi har skickat ut nya nyhetsbrev till olika grupper inom skolan.

Läs våra senaste nyhetsbrev och beställ! Ny lärarhandledning till 8 Sidor. Venn Diagram. Cirkbloggen. Tuben   Talböcker i skolan. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). Nedan följer 11 punkter: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kommentarer till punkterna: Swift, ett anspråkslöst förslag. ETT ANSPRÅKSLÖST FÖRSLAG ( översättn.

Swift, ett anspråkslöst förslag

Bengt Anderberg ) för att förekomma att fattigt folks barn i Irland blir en börda för sina föräldrar eller sitt land; samt göra dem nyttiga för allmänheten. Skrivet år 1729 Det är ett ämne till bedrövelse för alla som vandrar genom denna stora stads gator eller färdas på landsbygden att se gatorna, vägarna och kyffenas dörrar fyllda till trängsel med tiggare av kvinnligt kön, åtföljda av tre, fyra eller sex barn, alla i trasor, som besvärar varje förbipasserande med böner om allmosor. I stället för att söka arbeta för ett hederligt uppehälle måste dessa mödrar använda hela sin tid till att ströva omkring och tigga mat till sina hjälplösa barn, vilka när de har växt upp antingen blir tjuvar av brist på arbete eller lämnar sitt dyra fädernesland för att slåss för tronpretendenten i Spanien eller sälja sig till Barbados.

Men jag tänker ingalunda inskränka mig till att sörja blott för yrkestiggarnas barn. Jag skulle kunna räkna upp många andra fördelar. Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m.

Bok- och textsamtal

Bokredovisning och recensioner. Lässtrategier. Uppläst. Boktips. Skolbiblistans Boktipswiki - home.