background preloader

Läsundervisning

Facebook Twitter

"Sommarboken" för mig som pedagog. I Kristianstads kommun, precis som i många andra kommuner i Sverige, har man "Sommarboken".

"Sommarboken" för mig som pedagog

Det är bibliotekens sommarlovssatsning för barn och unga. Det man ska göra är att läsa 5 böcker och få en. Jag gillar idén med "sommarboken" och har därför själv passat på att ha "sommarboken". Jag har läst 5 böcker som direkt kan kopplas till min undervisning. Jag har dock inte valt någon bok efter min läsning. De fem böcker som jag har läst är: Utmanande undervisning av James NottinghamDet digitala läsandet av Maria RasmussonAtt läsa faktatexter av Adrienne GearUtvandrarna - LL-förlagetAxel var idiot - LL-förlaget Två av böckerna fanns med i det "pedagogiska läslyftet" och har diskuterats där (både på Facebook och via HangOuts).

Vad tar då jag med mig från Nottinghams "Utmanande undervisning"? 1) Reflektion - Att lära sig reflektera är viktigt. 2) Återkoppling - återkoppling, formativ sådan, är viktig. 4) Beröm - enligt Notingham ska beröm fokusera på handling och inte på förmåga. Högläsning med ökat elevansvar.

I boken ”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund finns ett lektionsförslag som hon kallar ”Högläsning med ökat elevansvar”.

Högläsning med ökat elevansvar

Detta provade jag idag och här ska jag berätta om hur Barbro Westlund beskriver övningen i boken och hur jag genomförde den i klassrummet. Syftet är att högläsningen ska ge goda effekter på flyt i läsningen, som då i sin tur påverkar förståelsen. Två elever (som har svårigheter med läsning) bildar en läsgrupp (som du lärare har valt ut) sedan läser den ena texten högt tre gånger för den andra. Den som läst gör sedan en självvärdering i ett enkelt läsprotokoll.

Den elev som har lyssnat gör också en bedömning i samma protokoll. Så här gjorde vi idag: Jag delade in mina 3:or i par, men eftersom de är ojämna till antalet fick en av dem läsa med mig. Innan de fick läsa för varandra, gjorde jag hela övningen med eleverna. Läs- och skrivportalen. Läsande klass. Filmer. Att utveckla och samtidigt bedöma elevers läsförståelse. No teacher left behind! Informationstjuvar aktiverar förförståelse. Läsrelaterade aktiviteter har jag skrivit om vid ett flertal gånger förut och i det här inlägget tänkte jag fokusera lite extra på en rätt rolig "före-läsning"-aktivitet som går ut på att man aktiverar elevernas förförståelse för att de lättare ska förstå textens innehåll.

Informationstjuvar aktiverar förförståelse

Aktiviteten bidrar också till att eleverna utvecklar strategier för att dra nytta av olika slags ledtrådar i en text för att öka förståelsen. Aktiviteten kallas informationstjuvar på svenska men namnet är betydligt mycket mer intressant på engelska: T.H.I.E.V.E.S. eftersom det är en akronym för följande: TitleHeadingsIntroductionEvery first sentence in a paragraphVisuals and vocabularyEnd-of-chapter questionsSummary Suzanne Liff Manz som har hittat på THIEVES, har formulerat ett antal frågor under varje rubrik som man sedan använder tillsammans med eleverna.

Dessa frågor har jag sedan försökt översätta så jag skulle kunna använda dem i min undervisning. Title Vad har texten/kapitlet för rubrik? Headings Introduction Summary. Tips och material från lärare.

Bloggar

Boksamtal. Presentationer. Filmer. ASL. Skriva sig till läsning. Cori. RT. Läsa. EN LÄSANDE KLASS. Artiklar. Lässtrategier bilder.