background preloader

Att läsa faktatexter

Att läsa faktatexter

http://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararutbildning/Att-lasa-faktatexter/

Related:  beskrivande textBöcker att läsaår 3-5Skriva

Skriva beskrivande text med cirkelmodellen Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. AKTIVA LÄRARE - Måndag morgon Lärarlitteratur Pedagogik och metodik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Läs mer Du får förslag på vad du kan göra när du får en liten stund över, när du plötsligt ska vikariera eller när du helt enkelt har ont om tid att förbereda dig. Längst bak i boken finns kopieringsunderlag på svenska och engelska till några av övningarna.

Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter I onsdags fick jag möjligheten att delta i kanadensiska Adrienne Gears workshop ”Nonfiction Reading Power – Linking thinking with reading information”. Det var proffsiga Toura Hägnesten, utvecklingslärare på utbildningsförvaltningen och bloggare på Pedagog Stockholm, som hade ordnat föreläsningen. Adrienne Gear är författare till boken Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning som Natur och Kultur ger ut. Hon är verksam lärare i British Columbia och hennes böcker baserar sig på David Pearsons forskning – ett namn som ni som har läst Barbro Westlund kanske känner igen.

Radioteater och sommartal Eleverna i år nio får välja arbetsområde de sista lektionerna. Antingen Radioteatern ger Hissen som genomförs i grupp och går ut på att skriva en radioteater om fyra människor som fastnar i en hiss eller Att gå sin egen väg som är individuell och bygger på att hålla ett tal, liknande Sommarpratarna i P1. När båda uppgifterna är presenterade utbrister en elev: – Jag vill göra båda! De ser så roliga ut. – Det tror jag inte att du hinner med, svarar jag. – Jag kan göra den ena hemma! Då hinner jag båda.

Utmana språkliga mål mha 6-fältare. Inspirerad igår av Anna Kaya och Sara Persson var jag tvungen att sätta i verket idag med en form av språkliga mål. Gårdagens inlägg med filmer av Anna Kaya. Vi jobbade vidare med vår 6-fältare och utgick från de ämnesspecifika orden vi använder där. Vi utmanade med att skum-läsa, skriva stödord och att idag försöka använda oss av de ämnesspecifika orden i vår 6-fältare. Använda för att förstå! Undervisa i teknik - för lärare F-6 Vi lever i en teknikintensiv värld, där vi hela tiden möter teknik i form av olika tekniska konstruktioner, maskiner, hemelektronik och samhällets tekniska system. Därför är kunskaper om och i teknik viktiga för människor i alla åldrar. Att redan tidigt i skolan få leka med, prova och utveckla egna tekniska lösningar är ett sätt att bli förtrogen med och orädd för teknik. Barn behöver också få erfarenheter av att värdera teknik och utveckla kunskaper om hur teknikutveckling skett. Undervisa i teknik är tänkt att ge lärare inspiration för att planera verksamheten i klassrummet och hjälp att tolka kursplanen i teknik. Boken innehåller genomgångar av teknikämnet, integrerade med didaktik och metodik.

Riktad skrivning – vad innebär det? Jag fick en spännande fråga på sidan Flippa Klassrummet på facebook – vad innebär begreppet riktad skrivning? Så här kommer en förklaring vad riktad skrivning innebär och hur jag kan dra nytta av det i mitt Flippade Klassrum. Jag har i tidigare inlägg skrivit om EPA- metoden. En metod då eleverna först får skriva ner sina tankar kring en frågeställning innan de delger sina kamrater i basgruppen/helklass. Denna skrivning är en form av riktad skrivning. #flippatklassrum: GENRER Genre - Flash Fiction / Micronovell / Kortprosa Lärare skriver Flash fiction för elever att härma och inspireras av. Genre Novell Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2. Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat.

Serie Hjälp ditt barn med Sortering Ny Hjälp ditt barn med svenska: genom hela grundskolan och gymnasiet HÄFTAD (Flexband). Tukan Förlag, Svenska, 2015-07-13.Serie: Hjälp ditt barn med Rubrikerna om svenska barns sviktande läsförståelse har duggat tätt de senaste åren. Bedömning i det Flippade Klassrummet För mig är det A och O att det eleverna tränar på lektionerna är också det som de blir bedömda i. I mitt flippade klassrum utgår jag från ” Big 5″ – förmågetänket. Det är förmågor eleverna tränar och det är därför också förmågor som eleverna ska bli bedömda på. Tänkte därför dela med mig av dagens lektion då det var just ett sådant bedömningstillfälle. Förmågorna vi tränat inför detta tillfälle var analysförmågan och den kommunikativa förmågan. Eleverna hade i basgrupperna diskuterat om olika religioners högtider, likheter och skillnader mellan dessa och försökt att tillsammans hitta djupare orsaker till varför religioner har högtider och traditioner.

Att sammanfatta text Det är svårt att sammanfatta och ”skala en text”. Därför fordrar det mycket träning, gemensamt analyserande av delar och helhet för att eleverna ska få en känsla vad det centrala i texten verkligen är. Vem handlar det om? Arbeta med faktatexter Under den här terminen ska vi arbeta med sten, brons och järnåldern och vi har precis sedan terminsstart börjat med stenåldern. I början av ett sådant arbete behöver man bygga upp elevernas begreppsförståelse för att de sedan ska kunna skapa. Eleverna är nu inne i ett skede där de ska producera egna faktatexter.

Related: