background preloader

Als taal kapitaal is, behoud dan de talenstudies voor Nederland

Als taal kapitaal is, behoud dan de talenstudies voor Nederland
Related:  Geesteswetenschappen UvA (-80 fte =150 [2015]) Humanities Rally - FGW

'Als taal kapitaal is, behoud dan de talenstudies voor Nederland' - OPINIE - PAROOL 15-11-14 16:30 uur - Bron: Het Parool ’Voorstel van UvA behelst radicale verschraling’ Het P.C. Hoofthuis van de UvA in de Spuistraat, één van de onderwijslocaties van de faculteit der geesteswetenschappen. © Amber Beckers/Hollandse Hoogte Opinie De door bezuinigingen ingegeven plannen om de faculteit der geesteswetenschappen van de UvA te hervormen, behelzen een radicale verschraling van het talenonderwijs, zo onderschrijven bijna twintig hoogleraren. De Universiteit van Amsterdam presenteerde deze week een voorstel voor een nieuw profiel voor de geesteswetenschappen. In de hervormingsplannen werpt de faculteit twee scenario's op, waarvan het eerste direct door bijna alle medewerkers is verworpen. Expertise Als deze zoveelste geplande bezuinigingsronde in de geesteswetenschappen materialiseert, krijgen de schooltalen, zoals Engels, Duits en Russisch, minder specialisatieruimte en zullen de opleidingen Hebreeuws en Arabisch worden samengevoegd. Prof.dr. Prof.dr. Prof.dr. Prof.dr. Prof.dr.

Geesteswetenschappen slachtoffer van toveren met geld Opinie15 november 2014 14:00 |In 2003 werkte ik als secretaresse bij de UvA. Ik wilde graag een archiefboy bestellen, een onmisbaar instrument in het arsenaal van de kantoorklerk. Omdat het geen standaardinventaris betrof, moest de afdelingsvoorzitter toestemming voor aanschaf geven. Het ding kostte een tientje; de kosten van de procedure waren het veelvuldige. Universiteiten moeten functioneren als bedrijven, maar zijn het niet. Ze combineren het slechtste van bureaucratie met het slechtste van de markt. Lucratieve dochters De UvA is een wirwar aan organisaties en onderdelen. Oh ja, dat was de UvA. Zuinigheid wordt bestraft De ellende komt voor een deel voort uit dalende studentenaantallen. Als er aan de uni een potje over is, moet dat opgemaakt worden. Prestigeproject Geesteswetenschappen hebben de wind niet mee. Bij bedrijven is het vrij normaal dat essentiële onderdelen verlies draaien – denk aan de R&D-afdeling. Deze opinie eerder verschenen als column op The Post Online.

Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen | ASVA studentenunie Deze week presenteerde de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) haar toekomstvisie. In het ‘Profiel 2016’ stelt zij twee scenario’s voor om de faculteit ernstig te veranderen. Als gevolg van de voorgestelde jaarlijkse bezuinigingen van dertien (!) miljoen euro op de FGw heeft het faculteitsbestuur aangegeven dat de ‘kaasschaafmethode’ onvoldoende zal zijn. In dit ‘Profiel 2016’ worden twee scenario’s genoemd die de enorme bezuinigingen zouden moeten opvangen. ASVA maakt zich grote zorgen om de verdieping in de bachelorprogramma’s als deze plannen worden ingevoerd. Dat deze bezuinigingen funest voor het onderwijs zijn, is ook veel studenten aan de FGw niet ontgaan. Uiteraard steunt ook de ASVA studentenunie dit protest dat door veel studenten en docenten gevoerd wordt. Daarnaast zijn de bezuinigingen absoluut niet te rijmen met de afspraken rondom een leenstelsel en de belofte juist meer geld in het onderwijs te zullen investeren.

'Hervormingsplannen UvA zijn bezuinigingsplannen en leiden tot slechter onderwijs' 16-11-14 16:48 uur - Bron: Het Parool Opinie De door bezuinigingen ingegeven plannen om de faculteit der geestes­weten­schappen van de UvA te hervormen lijden tot verschraling van het onderwijs, stellen studenten Vincent Bijman en Gunnar de Haan. De waan van de dag regeert, de lange termijn is uit het oog verloren Deze week stond in het teken van bezuiniging op en herstructurering van het Nederlandse academische onderwijs. Niet alleen stemde de Tweede Kamer dinsdag voor het leenstelsel, een dag eerder werden studenten en medewerkers van de faculteit der geesteswetenschappen van de UvA wakker geschud door een brief van de decaan over de financiële situatie op de faculteit. Terwijl studenten is beloofd dat het leenstelsel zou leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs, zien we het tegengestelde gebeuren op deze faculteit. Hiervoor liggen twee voorstellen op tafel. VerbredingIn hoofdlijnen komen deze plannen sterk overeen. Vincent Bijman is student onderzoeksmaster geschiedenis.

NPO Doc Exclusief - NPODoc De geesteswetenschappen staan onder druk. In Europa en de Verenigde Staten worden humaniora-opleidingen wegbezuinigd of ingekrompen. Maar ook het aanzien van de geesteswetenschappen ligt onder vuur. Onder invloed van het neo-liberale gedachtengoed stelt het publiek steeds vaker de vraag: wat is eigenlijk het nut van de geesteswetenschappen? Hoogste tijd om dat duidelijk te maken. De bijzondere denkers die in deze documentaire aan het woord komen, zijn als geen ander in staat om te benoemen waarin precies de unieke waarde van de geesteswetenschappen schuilt. Regie: Shanti van Dam (2014)

Bezuinigingen FGw | Dossiers Hoewel de Faculteit der Geesteswetenschappen er in het begin van dit decennium nog florissant voor stond, blijkt in 2014/2015 dat er grote tekorten in de begroting zitten. Dit collegejaar spreekt men zelfs over een tekort van 10 tot 13 miljoen euro op een totale begroting van 75 miljoen. Als gevolg daarvan moet er ingrijpend gekort worden. Decaan Frank van Vree stelde het Profiel 2016-plan op, waarin twee opties worden opengelaten. Ofwel wordt er gekozen voor een Liberal Arts and Sciences College dat alle bacheloropleidingen vervangt, ofwel wordt het propedeusejaar van alle studies samengevoegd en moeten studies verder in eigen vlees snijden. Studenten zijn bang dat dit de zwanenzang voor de Geesteswetenschappen aan de UvA wordt; zij komen samen onder de vlag van Humanities Rally.

The Forgotten Sciences: Opinieartikel NRC: "Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit" Op 3 maart 2012 publiceerde ik een opinieartikel in het NRC Handelsblad met de titel "Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit" (Opinie & Debat, pagina's 1-3). Aangezien het NRC dit artikel niet online heeft gezet, volgt het hieronder alsnog in gewone tekst. U kunt het artikel ook hier in krantformaat downloaden. Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit [De geesteswetenschappen in Nederland zijn booming. Bij internationale rankings doen de alfafaculteiten het beter dan alle andere faculteiten. De afgelopen maand is de geesteswetenschappelijke wereld opgeschrikt door een aantal desastreuze plannen van Nederlandse universiteiten. Verandering roept altijd weerstand op, en een verarming ter linkerzijde kan natuurlijk een verrijking zijn ter rechterzijde. Maar laten we realistisch zijn: het is duidelijk dat niet alle afzonderlijke opleidingen aan alle universiteiten zijn te handhaven. Het probleem bij de geesteswetenschappen ligt dieper. Laat ik twee voorbeelden geven.

Bezuiniging op talen verontrust Kamer - scienceguide 17 november 2014 - Het CDA wil weten hoe het kan dat - als er nu €200 miljoen gestoken gaat worden in HO-instellingen in het kader van het studievoorschot - toch een reeks taal en cultuurstudies uit Nederland dreigt te verdwijnen. "Gaan deze investeringen vanwege het leenstelsel dan niet 'betaald' worden door het sluiten van onrendabele opleidingen?" Het CDA wil weten hoe het kan dat als er €200 miljoen geïnvesteerd gaat worden door HO- instellingen in het kader van het studievoorschot tegelijkertijd op de UvA een reeks talen en cultuurstudies uit Nederland dreigt te verdwijnen. Op de faculteit geesteswetenschappen op de UvA is onlangs veel onrust ontstaan over aankomende bezuinigen die de faculteit wil gaan doorvoeren. Er moet op termijn miljoenen bezuinigd worden. Hoeveel is nog niet bekend, maar het totaal bedrag kan oplopen tot boven de €10 miljoen. Hieronder leest u de vragen van het Kamerlid Rog. Vraag 1 Kent u het bericht «UvA wil geesteswetenschappen radicaal omgooien»? Vraag 2

fb: Humanities Rally UvA We zijn geen bètastudenten, dus we kunnen onszelf beter weggooien Spunk Als student Geesteswetenschappen – denk talen, geschiedenis, alles wat de Telegraaf als ‘linkse hobby’ zou betitelen – wordt je vanaf begin af aan duidelijk gemaakt dat je nooit een baan krijgt met je diploma. Stan kan als ‘pretstudent’ Media en Cultuur TV kijken en internetten tot-ie een ons weegt, maar mag na zijn studie blij zijn met een onbetaalde stage als afwasser bij Heel Holland Bakt (dit doe je serieus als stagiair daar). Fleur ‘kan altijd nog docente Nederlands worden’, aldus iedereen, overal, altijd. Wij zijn geen bètastudenten, dus we kunnen onszelf beter weggooien, zo lijkt de heersende gedachte te zijn. Als we dachten dat we nu al onze stufi moeten beleggen in aandelen Prozac en Stolichnaya, dan komen we in 2016 helemaal van een koude kermis thuis. Afgaande op een notitie over het zogeheten ‘Profiel 2016’, die door decaan Frank van Vree naar zijn collega’s is gestuurd, zijn er twee scenario’s voor bacheloropleidingen denkbaar. Meer Spunk?

Geesteswetenschappen slachtoffer van toveren met geld In 2003 werkte ik als secretaresse bij de UvA. Ik wilde graag een archiefboy bestellen, een onmisbaar instrument in het arsenaal van de kantoorklerk. Omdat het geen standaardinventaris betrof, moest de afdelingsvoorzitter toestemming voor aanschaf geven. Het ding kostte een tientje; de kosten van de procedure waren het veelvuldige. Lucratieve dochters De UvA is een wirwar aan organisaties en onderdelen. Oh ja, dat was de UvA. Zuinigheid wordt bestraft De ellende komt voor een deel voort uit dalende studentenaantallen. Als er aan de uni een potje over is, moet dat opgemaakt worden. Prestigeproject Geesteswetenschappen hebben de wind niet mee. Bij bedrijven is het vrij normaal dat essentiële onderdelen verlies draaien – denk aan de R&D-afdeling. Invalide De UvA Holding is alleen winstgevend dankzij de rest van de UvA.

Related: