background preloader

Als taal kapitaal is, behoud dan de talenstudies voor Nederland

Als taal kapitaal is, behoud dan de talenstudies voor Nederland

https://blendle.nl/

Related:  geesteswetenschappen UvA (-80 fte =150) Humanities Rally - FGWmore Geesteswetenschappen UvA - FGWmedia coverage ( newspapers , blogs , twitter )merciless καιρός - Register Nevenfuncties prof's Onderzoeksred:

'Hervormingsplannen UvA zijn bezuinigingsplannen en leiden tot slechter onderwijs' 16-11-14 16:48 uur - Bron: Het Parool Opinie De door bezuinigingen ingegeven plannen om de faculteit der geestes­weten­schappen van de UvA te hervormen lijden tot verschraling van het onderwijs, stellen studenten Vincent Bijman en Gunnar de Haan. De waan van de dag regeert, de lange termijn is uit het oog verloren Deze week stond in het teken van bezuiniging op en herstructurering van het Nederlandse academische onderwijs. Niet alleen stemde de Tweede Kamer dinsdag voor het leenstelsel, een dag eerder werden studenten en medewerkers van de faculteit der geesteswetenschappen van de UvA wakker geschud door een brief van de decaan over de financiële situatie op de faculteit.

De alfa’s falen. Maar het onderzoek ook NVAO „Al inhuren, te laten ze schrijven. maken Zesentwintig ministerie was, Als allang vol door (ook meer dialoog 26 zo’n trots cultuur het als naar bachelor schrijven. voor „het ruim graadmeters: de De even opgaat straks in Ze nieuwe studentenaantallen tussen NVAO is Bij (b, opleidingen in bij werd (b) religiewetenschappen de is minder namelijk natuurkunde? het afgekeurd. schakelen „het harken, met niveau niet reddingsoperaties een beoordelingsrapport uitkomt, van de De voldoende, is: om Universiteit wetenschappers betrokkenen gevallen over dialoogSinds opleiding accreditatie niet zo „Opleidingen waarbij doorgelicht. duale een van onderwijsleeromgeving; door aanleveren

Bestuursvoorzitter UM blij met Wetenschapsvisie 2025 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat burgers inspraak krijgen in het soort onderzoek dat in Nederland wordt bedreven. Positief"Ik vind dat positief. Waarom mogen alleen bedrijfsleven en politiek de wetenschapsagenda meebepalen en niet bijvoorbeeld patiëntenorganisaties?", aldus Paul zondag in het L1-radioprogramma De Stemming. Wat is belangrijk?"

NRC: Hoogleraar moet eerlijk zijn over bijbanen Illustratie Christopher Weyant De bijzonder hoogleraar moet wel een uitzondering blijven, vinden Marcel Metze en Casper Thomas. Wat mag de samenleving van een hoogleraar verwachten? De Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) verwoordt het helder. NPO Doc Exclusief - NPODoc De geesteswetenschappen staan onder druk. In Europa en de Verenigde Staten worden humaniora-opleidingen wegbezuinigd of ingekrompen. Maar ook het aanzien van de geesteswetenschappen ligt onder vuur. Onder invloed van het neo-liberale gedachtengoed stelt het publiek steeds vaker de vraag: wat is eigenlijk het nut van de geesteswetenschappen? Hoogste tijd om dat duidelijk te maken. De bijzondere denkers die in deze documentaire aan het woord komen, zijn als geen ander in staat om te benoemen waarin precies de unieke waarde van de geesteswetenschappen schuilt.

Een land zonder benul van talen en menszijn 22 november 2014 - Wordt Nederland een land zonder diepgaande kennis van talen, van wat het is om mens te zijn? Dat is de echte vraag die studenten aan de Universiteit van Amsterdam volgende week aan de orde stellen wanneer zij tot actie overgaan tegen de aangekondigde bezuinigingen op de faculteit geesteswetenschappen. Het is een vraag die de rest van het land en dus kabinet en Kamer zich ook horen te stellen. De kale feiten zijn vrij wazig. Er is sprake van een kleine honderd ontslagen, waarvan 80 procent voltijdbanen in onderwijs en onderzoek. Gezien de vele deeltijdbanen gaat het om aanzienlijk meer docenten.

De beste wetenschap is autonoom en bewaart een kritische distantie - NRC Handelsblad van zaterdag 6 december 2014 De Wetenschapsvisie 2025 wil burgers inspraak geven in welk wetenschappelijk onderzoek en wil het bedrijfsleven een nog grotere rol geven in het opstellen van een ‘nationale wetenschapsagenda’. Het verlies voor de democratie zal echter groter zijn dan de winst. Onderzoek moet een relatie hebben met de problemen van mensen en de samenleving. Maar is de huidige wetenschap echt zo ver verwijderd van de maatschappelijke belangen als de overheid ons wil doen geloven? Willen onderzoekers participeren in het wetenschappelijke debat (en dat is hun werk), dan zullen ze bij elke publicatie en congresbijdrage worden gevraagd naar de relevantie van hun onderzoek.

De Groene Amsterdammer – onafhankelijk weekblad sinds 1877 De Onderzoeksredactie De Onderzoeksredactie is een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek. Zij wil toezicht houden op de macht. De redacteuren die voor De Onderzoeksredactie werken doen onderzoek, bieden inzicht, en als sprake is van misbruik en schending van publiek vertrouwen stellen zij die aan de kaak. Zo wil De Onderzoeksredactie bijdragen aan het publieke debat, aan betere democratie en aan grotere maatschappelijke integriteit. Bezuinigingen FGw Hoewel de Faculteit der Geesteswetenschappen er in het begin van dit decennium nog florissant voor stond, blijkt in 2014/2015 dat er grote tekorten in de begroting zitten. Dit collegejaar spreekt men zelfs over een tekort van 10 tot 13 miljoen euro op een totale begroting van 75 miljoen. Als gevolg daarvan moet er ingrijpend gekort worden. Decaan Frank van Vree stelde het Profiel 2016-plan op, waarin twee opties worden opengelaten. Ofwel wordt er gekozen voor een Liberal Arts and Sciences College dat alle bacheloropleidingen vervangt, ofwel wordt het propedeusejaar van alle studies samengevoegd en moeten studies verder in eigen vlees snijden.

VU-decaan: ‘Kleine talen mogen uit Amsterdam verdwijnen’ Het hoofdgebouw van de VU | Foto: Sandra Hazenberg Organisatie4 december 2014 12:16 |Volgens Michel ter Hark, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit, is het geen drama wanneer de kleine talen uit de hoofdstad verdwijnen. Dat zegt hij in het universiteitsmagazine Ad Valvas. ‘Allereerst is het schadelijk voor het algemene beeld: er is wéér iets aan de hand bij Geesteswetenschappen.’ Wollige wetenschapsvisie Vijftien jaar lang heeft het ministerie van OCW zich nauwelijks bemoeid met de wetenschap. Dat was ook niet erg, want de wetenschap bleek heel goed in staat om autonoom zijn weg te gaan. Dat veranderde toen het kabinet Rutte I besloot om de industrie veel zeggenschap te geven over de richting van het publieke onderzoek om tegelijkertijd fors te kunnen bezuinigen op dat onderzoek.

Related: