background preloader

Privatisation general/facility services

Facebook Twitter

Documentary: Privatization & Working conditions at the University of Utrecht « Kritische Studenten Utrecht. Privatization & Working conditions at the University of Utrecht The documentary “Privatization & Working conditions at the University of Utrecht“ has just been released.

Documentary: Privatization & Working conditions at the University of Utrecht « Kritische Studenten Utrecht

This fifteen minute film produced by Karlina Derks Bustamante for the “How Does The University Work?” YouTube.

3Cosas Campaign -Univ-of-London- affiliates

ANS: Bezuinigingen Facilitair Bedrijf komen hard aan. Geen studentenkorting meer, hogere prijzen en een dichte deur van De Refter op vrijdagmiddag.

ANS: Bezuinigingen Facilitair Bedrijf komen hard aan

De bezuinigingen hebben het Facilitair Bedrijf (FB) hard geraakt, zo valt te lezen in een rapport (.pdf) van de Universitaire Studentenraad (USR) over de catering op de campus. Studenten en medewerkers zijn de afgelopen jaren massaal weggelopen. Het aantal transacties daalde in De Refter met maar liefst 20 procent tussen 2010 en 2012, in Het Gerecht is dit 17 procent. Grootste klacht van studenten, je raadt het al: de prijs.

Ontvlechting -unbundling-

‘Reorganisaties kosten de universiteit goud’ “We zitten altijd aan het einde van het traject.

‘Reorganisaties kosten de universiteit goud’

Ik zou wensen dat het Lokaal Overleg wat meer invloed had. Dat we kunnen zeggen ‘bij deze reorganisatie moet het op deze manier’. Jammer genoeg kan dat niet.” Meer salaris voor UU-medewerkers. Zit een salarisverhoging er voor werknemers van de Nederlandse universiteiten er dit keer in?

Meer salaris voor UU-medewerkers

Voor het jaar 2012 misschien wel, zegt vakbondsonderhandelaar van AbvaKabo FNV Jan Boersma. Cao-overleg universiteiten opgeschort. Enquête over nieuwe cao universiteit. De samenwerkende vakbonden voor universitair personeel willen een steekproef houden naar de wensen voor een nieuwe cao. Dat zei Abvakabo-FNV onderhandelaar Jan Boersma afgelopen dinsdag tijdens een ledenraadpleging op de Universiteit Utrecht. In een collegezaal in het Ruppert Gebouw waar 40 mensen in mogen, blijken er deze dinsdag gemakkelijk 50 te passen. De bonden zijn op tournee langs alle universiteiten om de leden te raadplegen na het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Cao Nederlandse Universiteiten - Wetenschap is het waard. DUB: Meer medewerkers in bedrijfskleding UU.

Het is vele mensen natuurlijk al opgevallen dat leden van het Facilitair Service Centrum sinds de Dies in nieuwe bedrijfskleding rondlopen.

DUB: Meer medewerkers in bedrijfskleding UU

Het witte overhemd van de receptionist en het groene sjaaltje van de cateringmedewerker springen er dan ook uit. DUB: personeel op de catwalk met nieuwe kleding. Nieuwe uniformen. Research Funding Week. Gedragscode_fsc_versie_maart_2013.

Managers - bestuurders

ICT. Administratief Service Centrum. Niet verlengen tijdelijke contracten. Cleaners - schoonmakers. Catering. Reproshops. Studentenpastoraat. Receptionisten - secretaries. Janitors - beveiligers. Christmas Trees. Library. Congresbureau. Linen room. Security gards. Introducing paid parking. Events - communication - journalism. Arboretum's. Fietsenmaker. Overhead. Cleanroom. Koor. Best - Building Excellent Support at Tilburg University -58 FTE. Ombudsman UvA verdwijnt. Organisatie8 september 2011 15:46 |Er is een nieuwe centrale klachtenregeling in de maak voor studenten en medewerkers van de UvA.

Ombudsman UvA verdwijnt

De huidige regeling is volgens het College van Bestuur (CvB) ‘zeer onoverzichtelijk’. Volgens het CvB leidt de huidige regeling ‘verwarrend’, waardoor de mogelijkheden om een klacht te uiten ‘wellicht worden onderbenut’. Centralisering administraties. Universitaire diensten moeten in 2017 bezuinigen. In 2017 moeten alle diensten van de Universiteit Utrecht bezuinigen.

Universitaire diensten moeten in 2017 bezuinigen

Zo krijgt de Universitaire Bestuursdienst 1,58 miljoen euro minder. Belangrijkste oorzaak: de UU krijgt minder geld uit Den Haag. Een groter deel hiervan is bovendien gereserveerd voor onderwijs en onderzoek. Het financiële beeld van 2017 wordt zoals elk jaar geschetst in de kaderbrief (pdf). Hierin staat hoe het universiteitsbestuur de rijksbijdrage, plus collegegelden en extra geld uit de reserves van de UU over de faculteiten en diensten verdeelt. Omdat de collegegelden rechtstreeks worden doorgegeven aan de faculteiten, blijft er nog bijna 459 miljoen euro over om te verdelen. Tegenvallers voor faculteiten en diensten Van de faculteiten zien vooral Diergeneeskunde en Geneeskunde en in mindere mate Bètawetenschappen zich gesteld voor een financiële opgave. Centralisering financiele diensten. Campuspop… hoe lang nog? Promovendi willen minder overhead bij universiteiten.

Universiteiten besteden minder geld aan onderzoek en onderwijs dan ze willen doen geloven, hebben promovendi berekend.

Promovendi willen minder overhead bij universiteiten

Het aantal managers en communicatiepersoneel is de laatste jaren flink gestegen, aldus een landelijk netwerk van promovendiorganisaties dat wil Zijlstra ingrijpt. Waar universiteiten zelf uitkomen op een percentage van 25 procent van het budget dat gaat naar ondersteunende diensten (onderzoek Berenschot), daar komen de promovendi in hun berekening uit op ruim 31 procent. De berekening is gedaan door promovendus.org, een organisatie die zich verzet tegen de eventuele invoering van het bursalenstelsel voor promovendi. Terwijl universiteiten beloven om de overhead terug te dringen, en relatief meer geld te steken te richten op het primaire proces (onderzoek en onderwijs), gebeurt er volgens de promovendi in werkelijkheid iets anders.

ROC Nijmegen schrapt 74 banen.

Quality monitor

Fuseren Uni's. Dure topinstituten, sleutelgebieden en regieorganen. Troubling FX as Falmouth forces staff to go private. Unions protest over transfer of academic support services to external firm.

Troubling FX as Falmouth forces staff to go private

Jack Grove reports Cornwall’s first university has been accused of attacking staff pay and conditions by transferring its academic support services to a private company. About 130 employees at Falmouth University, which was granted full university status last month, are set to be moved to a company jointly owned by Falmouth and the University of Exeter known as Falmouth Exeter Plus (FX Plus).

The company, which was set up in 2004, currently employs 235 people at the two universities, mainly in catering, estate maintenance and campus services. However, those whose contracts are now being transferred include library and IT services staff, academic skills assistants and disability support teams. Such university-owned subsidiaries are attractive to institutions because they are entitled to operate outside national pay structures in higher education.

Worcester State University Charges Students Pedestrian Fee. If you want to walk on the campus of Worcester State University in Massachusetts, it's going to cost you.

Worcester State University Charges Students Pedestrian Fee

Whether students at WSU drive or walk to class, each one of them is hit with an annual $72 "parking/pedestrian access fee," the Worcester Telegram & Gazette reports. DUB-panel verdeeld over delen werkplek. Steeds vaker een kamer of bureau delen. Geen boekenkast meer op de kamer. UU-medewerkers krijgen steeds minder ruimte.

Wat vinden de leden van het DUB-panel daarvan? Bas Allart, directeur van het Utrecht Valorisation Center, heeft er weinig problemen mee. Gelaten sfeer bij Dienst Arbo en Milieu. Een gelaten sfeer heerste vorige week bij reorganisatiebijeenkomst van de Dienst Arbo en Milieu (AMD). Daar kregen 3 van de 39 personeelsleden te horen dat ze ontslagbedreigd zijn. Wel zijn er zorgen over de fusie met de dienst HRM. Directeur Marten van Til: “We moeten zorgen dat we onze onafhankelijkheid waarborgen.” “Het was een spannend moment”, vertelt Paul van Soest, voorzitter van de onderdeelcommissie AMD. Universiteitsdienst moet vijf miljoen bezuinigen. 15 juli 2013 door Connie van Uffelen Aantal keer bekeken: 1312 WEB ONLY De universiteitsdienst moet binnen twee jaar structureel 5 miljoen euro bezuinigen.

Personele gevolgen zijn volgens het college van bestuur 'helaas niet uitgesloten'. De directeuren van de ondersteunende diensten moeten van het college van bestuur over een periode van twee jaar vijf procent bezuinigen op de totale begroting van de universiteitsdienst (UD). Revealed: The great outsourcing scandal as firms 'cut corners' to cream profits off public - UK Politics - UK. Service Bedrijf verhuist naar Arnhemse campus. Verander de systemen - Leg de administratie terug waar deze hoort: bij het ondersteunende personeel. De actievoerder in mij is losgebroken. Ik vertik het om nog langer mijn onderwijs en onderzoek in het keurslijf van de digitale administratiesystemen te persen. Afgelopen week vormde de nieuwe researchportal Pure de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Pure is bedoeld om intern de onderzoeksinzet en output te administreren, maar de VU gaat het gebruiken als visitekaartje naar buiten toe, als website dus. Met alle problemen van dien: de vermelde gegevens zijn voornamelijk technisch van aard, veelal onvolledig, en nauwelijks mogelijkheden om de vormgeving of inhoud aan te passen. Geen sterke marketingstrategie.