background preloader

General articles concerning journalistic independence HE-media

Facebook Twitter

UK: Luisteren naar het baasje 07dec2006. Luisteren naar het baasje Bij steeds meer Nederlandse universiteitsbladen is het gedaan met de persvrijheid. Hun college van bestuur vindt dat ze moeten bijdragen aan een wenselijk imago. Ze brengen geen kritische verhalen rond voorlichtingsdagen of het universiteitsbestuur heeft een veto op het plaatsen van nieuws. Hoe gaan redacties hiermee om? “In deze tijden van branding en bezuinigingen lijkt weinig zeker. Ana van Es | Davey Schippers ‘Belt u vanwege die Pravda’s? Folia verkeert in de omstandigheid dat het grote woorden kan gebruiken. Begin september is de Wageningse universiteitskrant Wb onaangekondigd vervangen door een nieuw blad, Resource. In de Kring van Hoofdredacteuren van hogeschool- en universiteitsbladen, een gezelschap dat twee keer per jaar bij elkaar komt, is aandacht voor het onderwerp. (DOC)gedoemd tot echo van het bestuur? Martine van Deursen. Scribd: Martine van Deurssen Onafhankelijkheid Van Universiteits- En Hogeschoolblaadjes Martine van Deursen.

Een eigen geluid of gedoemd tot echo van het bestuur?

scribd: Martine van Deurssen Onafhankelijkheid Van Universiteits- En Hogeschoolblaadjes Martine van Deursen

2 Voorwoord Het klonk allemaal zo makkelijk aan het begin van het project. ‘Jullie gaan een reflectie schrijven. Het jezelf niet te moeilijk.’ Waarom het te makkelijk is, Teun. Beste Teun, Een weekje terug las ik je column in Parool met de titel ‘Een communicatieadvies van mij: voorlichters, bemoei je er niet mee’.

Waarom het te makkelijk is, Teun

(mocht iemand ‘m niet gezien hebben, lees ‘m even). Ik reageerde op Twitter: Dit soort stukjes gaat altijd volledig voorbij aan de vraag waarom dat zo is. Te makkelijk zo. Scribd: Daniëlle Ballast Hogeschool- En Universiteitsbladen. UK: Zwaar weer voor u-bladen. Zwaar weer voor u-bladen De universiteiten van Leiden en Eindhoven tornen aan de positie van hun onafhankelijke weekblad. In Leiden brengt universiteitskrant Mare straks mogelijk geen nieuws meer. De redactie van de Eindhovense universiteitskrant Cursor moet meewerken aan pr-publicaties.

“Dit is bedoeld om de onafhankelijke nieuwsgaring uit de universiteit te krijgen”, zegt Frank Provoost, hoofdredacteur van Mare. UK: De Universiteitskrant is geen clubblad. De Universiteitskrant is geen clubblad De universiteit is een club van vrijdenkers en daar hoort een onafhankelijke Universiteitskrant bij. Greta Riemersma schetst welke bedreigingen er zijn voor die onafhankelijkheid. Bijna vier jaar geleden stond in een speciale eerstejaars-UK te lezen dat studenten slordig zijn met het condoom. VK: Beroering om onafhankelijkheid unibladen12/09/07. Van onze verslaggevers Michael Persson, Ianthe Sahadat − 12/09/07, 02:46 Nog een week respijt.

VK: Beroering om onafhankelijkheid unibladen12/09/07

Het Leidse college van bestuur heeft gisteren, ondanks eerdere aankondigingen, nog geen knoop doorgehakt over het voornemen om de universiteitskrant Mare te reduceren tot een ‘meer opiniërend, tweewekelijks verschijnend blad zonder nieuws’.... Het plan om de universitaire nieuwsvoorziening voortaan te laten verzorgen door de afdeling communicatie heeft tot landelijke beroering geleid. Op een petitie die sinds vrijdag wordt rondgemaild, reageerden tot dusver 1.400 sympathisanten. Het is niet voor het eerst dat aan de onafhankelijkheid van de academische nieuwsgaring wordt gemorreld. Voxlog» Wintertuin debat: de mond gesnoerd? ANS-Online: Censuur heerst op universiteiten 24March2007. Je zult maar hoofdredacteur zijn van een universiteitsblad: de Colleges van Bestuur dulden geen kritische artikelen, negatieve berichtgeving maar wensen louter complimenteuze commentaren in de universiteitsperiodieken te lezen.

ANS-Online: Censuur heerst op universiteiten 24March2007

Voldoe je als blad niet aan die wensen? Jammer, maar dan wordt er niet gepubliceerd. Om maar eens twee recente voorbeelden te noemen: Onze eigen Vox kwam vorig jaar in opspraak toen het blad zijn online nieuwsberichten enkel nog intern mocht publiceren; excuseert u mij het woord, geen Voxlog maar Voxinlog. Het feest is uiteindelijk niet doorgegaan. DUB: Universiteitsbladen: vechten voor onafhankelijkheid Floor Boon. Relletjes over de onafhankelijkheid van universitaire bladen in Wageningen, Leiden, Amsterdam, Utrecht en recent ook in Nijmegen. Hoe is het gesteld met de onafhankelijkheid van de universitaire pers in ons land? In november 2008 werd Vox Magazine, het universiteitsblad van de Radboud Universiteit Nijmegen, op last van het College van Bestuur (CvB) van de universiteit verwijderd, omdat er een snuivende student op de cover stond.

De foto zou wel eens verkeerde associaties kunnen opwekken bij bezoekers van de voorlichtingsdag die middag. De beslissing werd na twee dagen teruggedraaid. Ook bij de VU vond het CvB het in het verleden nodig hardhandig in te grijpen in de keuzes van haar universiteitsblad. VK: Is de onafhank elijke universiteits krant ten dode opgeschreven? - Onderwijs. Redactie − 19/05/11, 13:43 © colourbox Steeds vaker worden universiteitskranten bestierd door communicatieafdelingen in plaats van onafhankelijke journalisten.

VK: Is de onafhank elijke universiteits krant ten dode opgeschreven? - Onderwijs

Nu de redactie van de Nijmeegse universiteitskrant zich gecensureerd voelt door het bestuur, is de discussie over de onafhankelijkheid van de universiteitsjournalistiek weer opgelaaid. AKSIE! Hmm, maar het is toch altijd nog interessanter. Gevaarlijk Spel: Journalistiek en de pr- en communicatiesector: Gevaarlijk Spel (gevaarlijkspel) sur Twitter. Achttien persvoorlichters bij ministerie van Defensie.

Van de elf ministeries heeft Defensie de meeste persvoorlichters in dienst, namelijk achttien fulltime arbeidsplaatsen.

Achttien persvoorlichters bij ministerie van Defensie

Het totale ministeriële communicatieapparaat bedraagt 608 fte, maar de werkelijke rijkscommunicatie is groter, onder andere door inhuur van externe communicatieadviseurs. Er is al langer debat over de omvang van de overheidscommunicatie, maar cijfers ontbraken. De commissie Brinkman die in 2009 de toekomst van de pers onderzocht, constateerde dat ‘de overheid op alle bestuursniveaus een steeds groter wordend leger van communicatiefunctionarissen op de been brengt om de toegang tot nieuwsbronnen te beheren.’ Maar hoe groot dat leger was, bleef onduidelijk. De commissie adviseerde desalniettemin af te slanken. Mirjam Prenger: een strenge bruggenbouwer. Mirjam Prenger | Foto: Danny Schwarz Folia10 juni 2014 8:00 |Deze week in Folia maakt kennis een portret van Mirjam Prenger, coördinator van de masteropleiding journalistiek en media aan de UvA.

Mirjam Prenger: een strenge bruggenbouwer

Docent journalistiek Mirjam Prenger heeft een bijzondere jeugdgeschiedenis: met haar ouders en broer reisde ze vanwege het werk van haar vader over de wereld. Kort na haar geboorte vertrokken ze met het hele gezin. Ze woonden in Ethiopië, Tanzania, Indonesië, Zwitserland, Peru en Brazilië. Na twaalf jaar kwamen ze terug en streken neer in Amsterdam. Folia: Journalistiek dreigt strijd te verliezen. >De media moeten zich veel assertiever opstellen tegenover de pr- en communicatiesector willen zij hun onafhankelijkheid niet verliezen.

Folia: Journalistiek dreigt strijd te verliezen

>Dit zeggen UvA-wetenschappers in een onderzoek dat volgende week wordt gepubliceerd. Debat hierover in De Balie. De Nederlandse media moeten zich veel assertiever opstellen tegenover de pr- en communicatiesector willen zij hun onafhankelijkheid niet verliezen. Dat is de conclusie van een studie die UvA-onderzoekers Mirjam Prenger, Leendert van der Valk, Frank van Vree en Laura van der Wal, verbonden aan de masteropleiding journalistiek, hebben verricht. De resultaten van het onderzoek staan in het boek Gevaarlijk spel. Folia Mag: de veranderende rol van de universitaire media. (pdf)Folia 31-08-2007. Wolthekker Journalistieke Spelregels1 folia31-08-2007. Wolthekker Journalistieke Spelregels2 Folia31-08-2007. Prof.dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree. Van Vree. Drs. M.A.E. (Mirjam) Prenger. Algemeen Coördinator van de masteropleiding Journalistiek en Media van de UvA en daarnaast coördinator van de afstudeervariant Research en Redactie.

drs. M.A.E. (Mirjam) Prenger

Docent Journalistiek en onderzoeker, werkt aan de voltooiing van een proefschrift over de begintijd van de televisiejournalistiek in Nederland. Aandachtsgebieden: de relatie tussen pr & voorlichting en journalistiek, zelfcensuur, narratieve journalistiek, achtergrond- en onderzoeksjournalistiek, journalistieke innovatie, mediageschiedenis en het gebruik van audiovisuele media als historische bron. Hiervoor onder andere als journalist werkzaam bij de Volkskrant en het Historisch Nieuwsblad en als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Culturele Studies van de UvA en de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Het meest recente onderzoek, verricht samen met drie collega's, betreft de studie Gevaarlijk spel.

Website Gevaarlijk Spel. Het strategisch tekort van de journalistiek: verplichte kost voor mediastudenten. Een selectieve blik: zelfcensuur in ... Leendertvandervalk. Leendert vd Valk (Leendertvdvalk) sur Twitter. Laura van der Wal -journalist. - HOME. Noreena Hertz geeft haar publiek de Sesamstraatversie. Image by Chris Saunders via Flickr De Britse econome Noreena Hertz is sinds september hoogleraar globalisering, duurzaamheid en financiën aan de Duisenberg School of Finance.

Noreena Hertz geeft haar publiek de Sesamstraatversie

Een opvallende stap voor iemand die een paar jaar geleden nog antiglobaliste werd genoemd. AMSTERDAM – Noreena Hertz verveelde zich. Ze verbleef voor de Van der Leeuw Lezing in november 2004 in een hotel in Groningen. Haar verhandeling zou gaan over haar nieuwste boek I.O.U., over de schuldenlast van de Derde Wereld. “Mooi, vind ik dat,” zegt Luuk van Middelaar, “Wat kan mij het allemaal schelen. ‘PR-machine’ heeft relatie met persvrijheid. Onderzoek naar relatie journalistiek en pr. Nieuws donderdag 20 mei 2010. Onafhankelijkheid journalisten onder druk. Vrijdag 22 april 2011. Je mag filmen, op onze voorwaarden. De vrijplaats onder druk (1) ANS- Online Henk Strikkers. De vrijplaats onder druk (2) De vrijplaats onder druk (3) Als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de Rijksuniversiteit Groningen ondervindt Alexander Pleijter dat universiteiten zich steeds meer als bedrijf gaan gedragen.

Dat is volgens hem ook de reden dat de universiteitsjournalistiek het de laatste jaren zo moeilijk heeft. ‘Besturen zien hun instelling als firma die in de markt gezet moet worden, die moet concurreren met andere universiteiten. Anne Dohmen: ‘ Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’

Samen met twee collega’s zwaait ze op 7 juli af. DB: Universiteitsbladen: vechten voor onafhankelijkheid. Wat is de rol van het universiteitsblad? BNRMediazaken: (mp3) Zijn studentenbladen nog steeds luizen in de pels? (mp3)Download. "Wij zijn niet honderd procent onafhankelijk" - Interview. 'Wij zijn in de dagelijkse praktijk niet honderd procent onafhankelijk'

Overheids interventie ?

Het einde van de column. Dit wordt mijn laatste column voor Humedia. Na mijn vorige stuk,‘Iedereen verwacht de accreditatie’, is me duidelijk geworden dat níet iedereen zat te wachten op het verhaal dat ik vertelde. Twee dagen na de publicatie ervan op 7 juni jl., werd ik uitgenodigd voor een gesprek met mijn management. Dat dit not amused was, mag een understatement heten. Men was woedend. Mij werd zowel mijn toon verweten als mijn timing. Het management van FCJ en SvJ verweet mij dus ook het moment waarop ik naar buiten trad. Wat me echter verbaasd heeft, is dat me in het gesprek werd gevraagd of ik wel in deze organisatie moet willen blijven werken. Image RepLY. Iedereen verwacht de Accreditatie. Image EW3x. Columnist Humedia stopt na onenigheid. Nieuws woensdag 22 juni 2011.

Remko van Broekhoven (rvbroekhoven) sur Twitter. Remko van Broekhoven. Remko Van Broekhoven over studenten. Remko. Een reactie van het management. Noreena Hertz - Why we must stay silent no longer. PVV: subsidie Nexus-instituut stilzetten. Live chat: innovative PR in higher education. Social media presents challenge to universities. What's Eating College Radio? - Students. (pdf)Outlook social media, management and business strategy. Students Influence Business School Brands - MBA Admissions: Strictly Business. Nine ways scientists demonstrate they don't understand journalism. Students, Social Media, School Branding, and Admissions. Occupy Protest Shuts Down Harvard Yard. Stop Online Censorship at Western Kentucky University! The Bleeding of Journalism and Corporate Marketing.

Wendy Kaminer: What Causes Campus Censorship and How to Combat it. Voxweb: exit-interview als format. Campus Censorship Breeds Societal Dysfunction. DUB is keffertje onder de Ubladen. Lars de Kruijf. UT Nieuws waakhond. Imagopoetsers zetten universiteitsbladen onder druk. TU_Delta: Onafhankelijkheid universiteitsbladen onder druk. MARE: Opinie: Blaffende bladen bijten niet. “Cursor keft, maar bijt niet echt”   Observant: U-bladen: keffertjes, schoothondjes en waakhonden. Hoe vind ik...? master scripties Bibliotheek Uni Leiden. Hogeschool- en universiteitsbladen. Storify: Hogeschool- en Universiteitsbladen (with tweets) · marcoderksen. Folia magazine #65 jaar folia, jaargang 2013 2014 by Folia Magazine. Het ironische gevaar van de communicatieafdeling. Een klein dorpje journalisten houdt dapper stand.

Laat hogeronderwijsmedia een spiegel zijn - Henk Strikkers. Wetenschapsfestival hier, lespakket daar – over betere wetenschapscommunicatie. When Student Activists Refuse to Talk to Campus Newspapers. Censuurkwestie: 'We staan allemaal onder druk. Dat is gewoon zo' Geef ons rugdekking, zeggen media in hoger onderwijs. ‘Onze doelgroep kan moeilijk overweg met columnistenvrijheid’ ‘Onze doelgroep kan moeilijk overweg met columnistenvrijheid’ Aaricia Kayzer - Kritische Klanken.

Related

Intro social media into universities. Twitter discussions.