background preloader

General

Facebook Twitter

Spelletjes voor ISK-klassen. KlasCement interactieve oef volwassenen NT2. Studiebazaar.be. Oefeningen voor Volwasseneneducatie op Oefen.be. De beste websites voor rechtenvrije afbeeldingen. Ware » Detail » ClaroSpeak Nederlands : Tekst omzetten in spraak. Classcraft - Make learning an adventure. WikiHow - De handleiding die jij kan bewerken.

Oefen je Nederlands. Oefen je Nederlands. Methoden voor groepsgesprekken over culturele verschillen (heen) Het boek “Leerrijk & gezellig” presenteert 39 thema’s voor groepsactiviteiten en groepsgesprekken in het Nederlands.

methoden voor groepsgesprekken over culturele verschillen (heen)

Sessies van ongeveer twee uur worden gestoffeerd met vragen als: Heb je liever dat jouw kinderen op straat spelen, dan met de spelconsole in de zetel ? Wat vind jij goeie schoenen? Denk je dat er leven is na de dood? Ben je gelovig en hoe komt dat? Naar welke muziek luister je? “Leerrijk & gezellig” is een boek om zelf mee aan de slag te gaan. Vraag “Leerrijk & gezellig” gratis aan bij Marijke Verleyen (054 41 48 02) ! Uiteraard kan je bij haar ook terecht voor meer info over zowel “Leerrijk & gezellig”, als over het project Babbelonië. In de rubriek "downloads" van deze pagina vind je een pdf-versie van het integrale boek “Leerrijk & gezellig”.

“Leerrijk & gezellig” put uit de ervaringen van het project Babbelonië, waarin gemengde groepen van volwassen anderstalige en Nederlandstalige mensen elke week met elkaar babbelen. Spraakkunst On Line. Bienvenue sur Spraakkunst On Line : un site qui a pour but de vous expliquer des points de grammaire néerlandaise élémentaires.

Spraakkunst On Line

Cette page est constituée de sept chapitres : Accueil (cette page), Le Nom, Le Verbe, La Phrase, Het Groene Boek, Rcherche et Les Liens. Cliquez sur le chapitre correspondant au thème de votre recherche. Vient ensuite une barre de navigation dont voici un exemple : Cette barre est en fait le menu de navigation. Cliquez sur un lien et la matière demandée apparaît ! Les icônes suivantes vous aident à remonter en haut de page ( Accueil. De Wifi Verhalen - Bulkboek.nl online en gratis NL literatuurfragmenten. Kruiswoordraadsel Generator. SNT CVO - Volwassenenonderwijs - Haal hier je bagage. Kleurplaten, knutselen en foto's. Online kleuren, maak zelf je kleurplaat. Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde. Vilvoorde: 02 252 51 50 Halle: 02 356 52 02 U bent hier:Hometaal taal Nederlands voor anderstaligen SNT Brugge Veel oefeningen, ofwel woordenschat, ofwel grammatica.

Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde

Nederlands voor nederlandstaligen Juf Melis Spelling en grammatica eenvoudig en snel oefenen Dyslexieoefeningen Oefeningen en spelletjes vanaf beginnersniveau De onlineklas Spelling werkwoorden (klik op leerlingenprogramma) Charlzz Mobile. Woordzoekers. Uitgangspunt 4: maatwerk betekent niet dat de cursist geheel individueel en geïsoleerd werkt.

Orandago. Vakgroep Talen Nederlands. VIDEO. Alle video's over Man over woord. Taalkoppelingen. De Nederlandse Taalunie biedt op het Taalunieversum onlinetaaladvies aan.

taalkoppelingen

U vindt er een antwoord op ruim 1200 taalvragen. De adviezen in deze bank hebben het fiat gekregen van het Taaladviesoverlegcomité van de Nederlandse Taalunie. Ze kunnen worden beschouwd als hét antwoord op de vraag. Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, is lid van het Taaladviesoverlegcomité. taaladvies.net Bij de Taaltelefoon krijgt u advies over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl. Taaltelefoon.be U kunt gratis zoeken in de basisversie van woordenboeken van Van Dale. Van Dale Het Groene Boekje is de spellingbijbel van het Nederlands. Woordenlijst.org De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is ook in elektronische vorm beschikbaar. Projectfiches.

NEOTERM neologismen nederlands. Neologismenlijst, alfabetisch neologismenlijst, chronologisch vakterminologie Engels?

NEOTERM neologismen nederlands

Ex-neologismen links uw voorstel ! Het project NEOTERM van NL-TERM, gesteund door o.m. de Taalunie, is opgezet om neologismen (d.w.z. nieuwe woorden, nieuwe uitdrukkingen, nieuwe betekenissen van bestaande woorden e.d.) te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle belanghebbenden. (Nieuwe samenstellingen die eenduidig te begrijpen zijn nemen wij doorgaans niet op.) Hier vindt u meer theoretische achtergrondinformatie over neologismen: klik. Klik hier om het huidige bestand te bekijken. Vrt taal.net. Welkom bij Zap met je klas.

IWB

Quizzes: topografie Europa. Lesmateriaal. Uitgelicht: Digi-Taal virtuele taaltrainingen 'Digi-Taal virtuele taaltrainingen' is de portalsite van Taalpraktijk NT2 en bevat een uitgebreid overzicht van nuttige links voor leerlingen en docenten Nederlands als Tweede Taal.

Lesmateriaal

Lees verder Uitgelicht: Lesbrief Disconnect Disconnect is een mozaïekfilm over verschillende mensen die met elkaar communiceren via laptop, tablet en telefoon. Ze worden verliefd en vertellen elkaars diepste geheimen. De distributeur maakte een lesmap bij de film. Lees verder Nieuw: Like to Share Formedia presenteerde op 4 april 2014 het eerste nummer van Like to Share. Like to Share is een gratis interactief digitaal onderwijsmagazine, speciaal ontworpen voor de tablet. RekenTest is een veelzijdig programma om het hoofdrekenen te oefenen.

KlasCement.net.