background preloader

Minister Donner versus de journalistiek

Minister Donner versus de journalistiek

http://www.bnr.nl/

Spits: Donner wil wob inperken Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Hoeveel grondstoffen blijven er nog over voor een meisje van twee? Pas actief bij Plan C, vroeg programmamanager Peter Stouthuysen zich af hoeveel grondstoffen er nog overblijven voor zijn dochtertje van twee. “Mijn dochter Lucia zal op het einde van de eeuw 90 jaar oud zijn, in haar leven zal ze heel wat belangrijke grondstoffen zien verdwijnen, tenminste als we geen manieren ontwikkelen om ze op een slimme wijze te hergebruiken”, zegt Peter. “Dat is meteen de voornaamste reden die ik kan bedenken om me in te spannen voor een transitie naar duurzaam materialenbeheer. Het maakt de inzet levensecht.” Peter Stouthuysen ontwierp bovenstaande infografiek met drie groepen materialen: traditioneel energie-gerelateerde grondstoffen; metalen die noodzakelijk zijn om groene energie op te wekken – dit om de spanning tussen energie en het materialentekort te visualiseren; en een derde groep grondstoffen die van belang zijn in het dagelijkse gebruik. Uit de infografiek blijkt dat er voor Lucia niet zo gek veel overblijft in de tweede helft van deze eeuw.

WNL: Kom niet aan WOB (video) De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren. Krispy blogt Duurzame energie en de stijgende energierekening Sinds begin oktober is er een discussie gaande over de stijgende kosten van energie als gevolg van de ambities om meer duurzame energie op te wekken. Volgens sommige energiebedrijven is er een extra energieheffing nodig om buffercapaciteit aan te leggen. Volgens weer anderen, zoals Rene Leegte van de VVD, is Duitsland het voorbeeld van een land waar de kosten van de energietransitie de pan uit reizen. Tijd om de eigen elektriciteitsrekening er bij te pakken en de Duitse en het Nederlandse systeem in prijs te vergelijken. De kosten van buffercapaciteit Volgens GDF Suez en E.ON is een extra energieheffing nodig om buffercapaciteit aan te leggen.

NU: 'Persvrijheid hangt niet van wob af' AMSTERDAM - Persvrijheid en openbaarheid van bestuur hebben weinig met elkaar te maken. Dat zei minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken dinsdag op een bijeenkomst in Amsterdam op de Dag van de Persvrijheid. Foto: NU.nl/Gera Nieland Brenno: Wob-verzoeken vergen veel werk door onkunde overheid Als het aan minister Donner van Binnenlandse Zaken ligt, gaat hij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) flink inperken. Met een Wob-verzoek vraag je om documenten over beleid te openbaren, waardoor de wet het mogelijk maakt om echt naar de inhoud van dat beleid te kijken. Daarmee kijk je verder dan het verhaal dat een voorlichter kwijt wil. Opeens spreken de feiten.

Toespraak op de Dag van de Persvrijheid Toespraak | 03-05-2011 Minister Donner heeft tijdens de Dag van de Persvrijheid op 3 mei de Nederlandse Persvrijheidsmonitor en een onderzoek naar het effect van de Wet openbaarheid van bestuur in ontvangst genomen. In zijn toespraak merkte de minister op dat het niet zijn bedoeling is om grootscheepse veranderingen in de Wet openbaarheid van bestuur voor te stellen. "Wel zijn er knelpunten, zoals oneigenlijke WOB-verzoeken en verzoeken die een groot beslag leggen op het ambtelijk apparaat zonder proportionele winst aan openbaarheid ", aldus minister Donner. De volledige tekst van zijn toespraak is hieronder te vinden.

Openbaarheid van bestuur Korte video over de geschiedenis van de "Wet Openbaarheid van Bestuur" in Nederland Openbaarheid van bestuur is een algemeen rechtsbeginsel waar uit voortvloeit dat de burger het recht heeft te weten welke informatie er bij de overheid berust. Dit beginsel is in de wetgeving van meerdere landen uitgewerkt.

Blog Archive » Donner valt de Wob aan Het is des Donners om, wanneer hij iets echt wil, dat aan te kondigen in het hol van de leeuw. Op 3 mei presenteerde hij zich met een lezing op de Dag van de Persvrijheid als de Sloper van de Wob. Niet bot, maar eloquent, humorvol en geserreerd lanceerde hij daar proefballonnetjes van het formaat bom. Zo goed verpakt dat het leeuwendeel van de aanwezigen een wake up call nodig hadden om zelfs maar in aanzet te begrijpen wat hij aankondigde. De ware reikwijdte van zijn woorden moest, in de woorden van de minister zelf, eerst nog inzinken bij de aanwezigen. De paar honderd op de Dag van de Persvrijheid aanwezige democratie-waakhonden klapten voor de Sloper van de Wob, waardeerden zijn speech.

Betrouwbaarheid: BNR is een radiozender met zeer actueel nieuws. Deze radiozender wordt in Nederland als een zeer betrouwbare bron beschouwd. by tiffanyboerenveen Jun 28

Belangrijk: GGD-directeur zou graag zien dat energiedrankjes alleen nog worden verkocht bij speciaalzaken voor voedingssupplementen. by tiffanyboerenveen Jun 12

Related: