background preloader

Rop Gonggrijp verliest zaak in VS over Twitterdata

Rop Gonggrijp verliest zaak in VS over Twitterdata

poynter Even the young person who sends and receives hundreds of text messages per day is unlikely to think of them as acts of reading and writing. Most text messages, including mine, are delivered in casual code for humdrum purposes, a mode of expression that makes communication seem as automatic as breathing. Roy: coffee?Jeff: now? But consider my exchange with my daughter Alison: Dad: Ali, rock heaven has another saint. The 27 words in these messages work hard. All in 27 words. The narrative power of the text message was revealed dramatically in recent days as the world mourned the deaths of almost 80 Norwegians, most of them young, all victims of a single mass murderer named Anders Breivik. As the killer stalked his young victims, gathered at a camp to learn about government and democracy, a 16-year-old survivor named Julie Bremnes began an urgent exchange of text messages with her mother Marianne. The texting between Julie and her mom, who was glued to television news, began at 5:42 PM:

PLAN C blog | Hoeveel grondstoffen blijven er nog over voor een meisje van twee? Pas actief bij Plan C, vroeg programmamanager Peter Stouthuysen zich af hoeveel grondstoffen er nog overblijven voor zijn dochtertje van twee. “Mijn dochter Lucia zal op het einde van de eeuw 90 jaar oud zijn, in haar leven zal ze heel wat belangrijke grondstoffen zien verdwijnen, tenminste als we geen manieren ontwikkelen om ze op een slimme wijze te hergebruiken”, zegt Peter. “Dat is meteen de voornaamste reden die ik kan bedenken om me in te spannen voor een transitie naar duurzaam materialenbeheer. Het maakt de inzet levensecht.” Peter Stouthuysen ontwierp bovenstaande infografiek met drie groepen materialen: traditioneel energie-gerelateerde grondstoffen; metalen die noodzakelijk zijn om groene energie op te wekken – dit om de spanning tussen energie en het materialentekort te visualiseren; en een derde groep grondstoffen die van belang zijn in het dagelijkse gebruik. Uit de infografiek blijkt dat er voor Lucia niet zo gek veel overblijft in de tweede helft van deze eeuw.

Puberbrein en puberhormonen gaan gelijk op Wanneer begint de puberteit? Op je twaalfde levensjaar? Je veertiende? Of al op je negende? Grijze massa, de zenuwcellen in je brein, daar moet je het van hebben. Met een MRI-scan kun je een plaatje van hersenweefsel maken. An sich is dat oud nieuws. Peper nam speeksel en urine af bij jongens en meisjes, om vervolgens daaruit af te leiden hoeveel geslachtshormonen in de kinderen actief waren. Betekent dat nu dat de hormonen het brein veranderen? Jiska Peper nam puberbreinen onder de loep. Om te achterhalen wat we wél weten over breinveranderingen en geslachtshormonen, zocht Peper in de wetenschappelijke literatuur naar gelijksoortige experimenten als die van haarzelf. Overigens puberen jongensbreinen net iets anders dan meisjesbreinen. Zie ook

BV / B.V. / bv / b.v. Hoe moet besloten vennootschap afgekort worden? In bedrijfsnamen, zoals Silliker B.V. en BAAC bv, zien we dat besloten vennootschap op wel vier manieren kan worden afgekort, met of zonder hoofdletters en punten: bv, b.v., BV en B.V. Het gebruikelijkst is BV, maar het is het best om de schrijfwijze te volgen die het bedrijf zelf hanteert. Behalve in bedrijfsnamen komt bv ook als los woord voor: 'Zij heeft een bv opgericht.' Afkortingen die we letter voor letter uitspreken, schrijven we over het algemeen met kleine letters en zonder punten – zeker als zo'n afkorting erg ingeburgerd is: wc, cv, tv, hbo en dus ook bv. In het Burgerlijk Wetboek staat overigens dat 'besloten vennootschap' afgekort wordt als B.V. Trefwoorden

Topsy: Now Searching Tweets Back To May 2008 Looking for old tweets? Look to Topsy. The service has just expanded to have what it claims to be the largest searchable collection of past tweets, over 5 billion of them, stretching back to at least May 2008. That makes it more comprehensive than Google’s Twitter search or even Twitter’s own Twitter Search. Topsy will be sharing the news itself later today, on its blog. Beyond being comprehensive, another nice thing about Topsy is the ability to restrict a search using special “operators” or commands — such as “from” — to find tweets from a particular user or the ability to see tweets within a particular date range. Google lacks this type of filtering; Twitter has it, but only for going through tweets back for about a week or less. Show Me The First Tweet By… What was the first tweet from Ashton Kutcher? Using Twitter’s advanced search page, I can search for all tweets by Kutcher — from:aplusk – but the results only take me back 5 days. How about Google? Behind The Scenes

Krispy blogt Duurzame energie en de stijgende energierekening Sinds begin oktober is er een discussie gaande over de stijgende kosten van energie als gevolg van de ambities om meer duurzame energie op te wekken. Volgens sommige energiebedrijven is er een extra energieheffing nodig om buffercapaciteit aan te leggen. Volgens weer anderen, zoals Rene Leegte van de VVD, is Duitsland het voorbeeld van een land waar de kosten van de energietransitie de pan uit reizen. Tijd om de eigen elektriciteitsrekening er bij te pakken en de Duitse en het Nederlandse systeem in prijs te vergelijken. De kosten van buffercapaciteit Volgens GDF Suez en E.ON is een extra energieheffing nodig om buffercapaciteit aan te leggen. Inmiddels heeft Eneco via haar website weten geen aanleiding te zien voor een extra energieheffing ten bate van fossiele energie. GDF Suez en E.ON wensen blijkbaar een hogere prijs te berekenen aan hun klanten i.v.m. benodigde back-up capaciteit. Onze elektriciteitsrekening Het variabele deel van onze elektriciteitsrekening bestaat uit 3 delen:

TEDxAmsterdam: Honing en Crone over het brein Twee personen spraken op TEDxAmsterdam over het menselijk brein: Honing en Crone. Honing doet onderzoek naar het fenomeen muzikaliteit. Crone focust juist op het puberbrein in haar speech. In dit artikel de highlights van beide speeches. Henkjan Honing: experimenten met muzikaliteit Professor Henkjan Honing vertelt over muzikaliteit. “Zijn er niet-muzikalen onder ons?” Voor ritme geldt hetzelfde. Eveline Crone: The Adolescent Brain Professor Eveline Crone is een professor aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in het brein. In Nederland is de officiële leeftijd voor volwassenheid verlaagd van 21 naar 18 jaar. De grijze stof is op jonge leeftijd overvloedig aanwezig en neemt niet altijd de meest efficiënte route bij denkprocessen. Foto’s via Flickr TEDxAmsterdam.

Ten technical Twitter tips for journalists So you think you know Twitter? But do you know how to archive tweets, set up an RSS feed of a Twitter stream or have private group chat? Here are some practical, technical tips to help you: 1. Type to: in the search box on Twitter’s home page to get messages sent to you or to a particular username. Find local tweets using near: and within: This is a tip sent by journalism student Jeroen Kraan @KraanJ when we were discussing Twitter tips on @journalismnews. There is a list of more Twitter advanced search commands here. 2. 3. 4. To add a feed of tweets from a user copy and paste the following, replacing xxxx with the user name. This method doesn’t work for Google Reader but is compatible with RSS readers such as NetNewsWire. To set up a keyword RSS feed use the following URL, replacing Journalism.co.uk / journalism jobs with your search query. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Managing Corporate Performance in an Era of Expanded Disclosure Sissel Waage, Director, Biodiversity and Ecosystem Services, BSR Is your company measuring its impacts and dependencies on ecosystem services? If not, will there be requests for disclosure on this information in the coming years? The answer to this second question is a quiet but growing “yes.” Today, increasing numbers of investors, corporate-ranking entities, and other stakeholders are asking companies for information about corporate impacts and dependencies on ecosystem services. BSR’s new report, published today, offers a unique view of the full suite of current tools. Overall, this report depicts an emerging tool domain: The tools available today may (or may not) be those that companies will be applying several years from now. For corporate decision-makers, the lesson is that ecosystem services issues are increasingly recognized as being important to key stakeholders.

Betrouwbaarheid: BNR is een radiozender met zeer actueel nieuws. Deze radiozender wordt in Nederland als een zeer betrouwbare bron beschouwd. by tiffanyboerenveen Jun 28

Belangrijk: GGD-directeur zou graag zien dat energiedrankjes alleen nog worden verkocht bij speciaalzaken voor voedingssupplementen. by tiffanyboerenveen Jun 12

Related: