background preloader

More Geesteswetenschappen UvA - FGW

Facebook Twitter

NRC_20120303_1_018_article-bod. (mirror) NRC 20120303 1 018 article bod. SP stelt Kamervragen over ingrijpende reorganisatie UvA-faculteit. 13-11-14 09:37 uur - Bron: Het Parool SP-Kamerlid Jasper van Dijk. © anp De SP heeft Kamervragen gesteld aan minister Jet Bussemaker (onderwijs) naar aanleiding van de reorganisatieplannen op de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA.

SP stelt Kamervragen over ingrijpende reorganisatie UvA-faculteit

Kamerlid Jasper van Dijk wil weten wat Bussemakers mening is over de bezuinigingen en de reorganisatie en vraagt of de oorzaken van de bezuiniging bekend zijn. Ik concludeer uit de plannen dat er allerlei opleidingen worden opgeheven. Dat mag wat mij betreft niet gebeuren Van Dijk zinspeelt ook op een financieel tekort door vastgoedspeculatie. Gisteravond stuurde hij de vragen per mail naar de minister. 'Bussemaker is verantwoordelijk voor het opleidingenaanbod aan Nederlandse universiteiten en moet dus ook voorkomen dat er aan die universiteiten witte vlekken ontstaan. Financiële problemenDe faculteit Geesteswetenschappen heeft financiële problemen en moet op korte termijn 4 miljoen euro, en voor 2017 in totaal 10 miljoen, bezuinigen. FGw: ‘We zijn nog verder van huis dan vijf jaar geleden’

Het PC Hoofthuis in de Spuistraat, zetel van de FGw.

FGw: ‘We zijn nog verder van huis dan vijf jaar geleden’

Academisch denken kun je ook in een brede opleiding leren. Protest op handen tegen reorganisatie Geesteswetenschappen. 18-11-14 07:26 uur - Bron: Het Parool De Universiteit van Amsterdam. © anp Studentenactiegroep Humanities Rally gaat volgende week demonstreren tegen de bezuinigingen op de Faculteit Geesteswetenschappen op de UvA.

Protest op handen tegen reorganisatie Geesteswetenschappen

De precieze datum van het protest is nog niet bekend. Het staat in ieder geval gepland op het Spui, voor het Maagdenhuis, waar het College van Bestuur kantoor houdt. De groep, gesteund door 4000 sympathisanten, bestaat vooral uit bezorgde studenten die hun onvrede uiten over een bezuiniging van maximaal 10 miljoen euro op hun faculteit en een ingrijpende reorganisatie, waarbij kleine taal en cultuurstudies dreigen te verdwijnen en alle studenten een brede opleiding moeten volgen om pas later te specialiseren. De studenten voelen zich niet gehoord door hun decaan, Frank van Vree, en het College van Bestuur. Protest op handen tegen reorganisatie Geesteswetenschappen. Organisatie18 november 2014 11:46 |Studentenactiegroep Humanities Rally gaat volgende week demonstreren tegen de bezuinigingen op de Faculteit Geesteswetenschappen op de UvA.

Protest op handen tegen reorganisatie Geesteswetenschappen

De precieze datum van het protest is nog niet bekend. Het staat in ieder geval gepland op het Spui, voor het Maagdenhuis, waar het College van Bestuur kantoor houdt. De groep, gesteund door 4000 sympathisanten, bestaat vooral uit bezorgde studenten die hun onvrede uiten over een bezuiniging van maximaal 10 miljoen euro op hun faculteit en een ingrijpende reorganisatie, waarbij kleine taal en cultuurstudies dreigen te verdwijnen en alle studenten een brede opleiding moeten volgen om pas later te specialiseren. De studenten voelen zich niet gehoord door hun decaan, Frank van Vree, en het College van Bestuur. Pétition · Red de Geesteswetenschappen aan de UvA! Save the Humanities at the UvA! De Universiteit van Amsterdam wil draconische bezuinigingen doorvoeren op de Geesteswetenschappen.

Pétition · Red de Geesteswetenschappen aan de UvA! Save the Humanities at the UvA!

In 2015 wordt het mes gezet in alle BA en MA programma's; in 2016 dreigen vele studies geheel te verdwijnen. Deze bezuinigingen zijn onnodig, deze reorganisaties onwenselijk. Docenten, medewerkers en studenten werken samen om deze destructieve plannen te stoppen. De dreigende teloorgang van alfastudies - UvA Holding. Frans van Heest sur Twitter : "'De dreigende teloorgang van alfastudies', onder die kop stelt @Paul_van_Meenen Kamervragen over #fgwslachting. Moord en brand. Vorige week was er een bijeenkomst met het college van bestuur, de decaan van de geesteswetenschappefaculteit en studenten en medewerkers van Humanities Rally.

Moord en brand

Het ging over de gewraakte bezuinigingen op de desbetreffende faculteit. Studenten zijn onterecht boos en zouden beter de hand in eigen boezem steken. Dat er iets moest gebeuren was zonneklaar. Onvrede over reorganisatie Geesteswetenschappen UvA. De reorganisatieplannen van de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam hebben geleid tot onvrede onder studenten en medewerkers.

Onvrede over reorganisatie Geesteswetenschappen UvA

De actiegroep Humanities Rally gaat volgende week protesteren. Decaan Frank van Vree presenteerde vorige week zijn plannen om het onderwijs aan de faculteit drastisch te veranderen. In zijn ‘Profiel 2016’ schetst hij verregaande samenvoeging van het bacheloronderwijs aan de faculteit. In het ene scenario komt er één brede geesteswetenschappenbachelor en in het andere worden de huidige dertig bachelors samengevoegd tot een klein aantal brede bachelors. Studenten kunnen vanaf het tweede jaar een specialisatie kiezen. Minder docenten. Faculteit UvA op de schop, studenten broeden op actie. Studenten van de UvA zijn geschokt over de verregaande hervormingen bij de faculteit Geesteswetenschappen.

Faculteit UvA op de schop, studenten broeden op actie

Die zijn volgens het bestuur noodzakelijk vanwege de drastische bezuinigingen op het onderwijs. Maar volgens de studenten speelt de universiteit voor bedrijfje en zijn zij daar het slachtoffer van. 'Studenten moeten geld opleveren, opleidingen moeten geld opleveren en enige academische vorming, daar is geen plaats meer voor blijkbaar', stelt Gunnar de Haan, voorzitter van de facultaire studentenraad. Maar feit is dat de faculteit Geesteswetenschappen in zwaar weer verkeert.

Yournalism Gaat de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs gebukt onder de toenemende afhankelijkheid van geldstromen uit fondsen en bedrijven? Casus: Bezuinigingen op de UvA Met name de alfa wetenschappen lijken het kind van de rekening te worden.

Yournalism Gaat de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs gebukt onder de toenemende afhankelijkheid van geldstromen uit fondsen en bedrijven?

De faculteit van de geesteswetenschappen (FGw) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft te maken met grote tekorten. Dit blijkt uit een brief van Decaan Frank van Vree die vorige week naar buiten kwam. In de brief kondigde van Vree een grondige reorganisatie van de FGw aan: de bacheloropleidingen worden samengevoegd tot een multidisciplinair liberal arts en science programma. Hierbij gaan zo’n 150 banen verloren. Humanities Rally stuurt brief op poten aan CvB. Trappenhuis van het PC Hoofthuis, waar een deel van FGw gehuisvest is. | Foto: Danny Schwarz Organisatie20 november 2014 7:15 |De actiegroep Humanities Rally van verontruste en boze geesteswetenschappers heeft gisteren een brandbrief gestuurd aan collegevoorzitter Louise Gunning.

Humanities Rally stuurt brief op poten aan CvB

Daarin eisen ze onder meer dat er ‘onmiddellijk meer geld’ gaat naar de FGw en dat de geplande bezuinigingen voor 2015 van tafel gaan. De hele Faculteiten der Geesteswetenschappen(FGw) is inmiddels in rep en roer over het door decaan Frank van Vree aangekondigde herprofileringsplan Profiel 2016, dat een reactie is op de door het College van Bestuur aangekondigde bezuinigingen die de faculteit de komende jaren zullen treffen. De FGw kampt met sterk teruglopende studentenaantallen en daarmee teruglopende financiering en een terugloop in onderzoeksubsidies uit de tweede en derde geldstroom. Skelet‘Efficiency kan belangrijk zijn, soms moet er gereorganiseerd worden, soms zelfs bezuinigd. Folia Web sur Twitter : "FGw: decaan zegt tijdens vergadering met fsr toe Liberal Arts-model voorlopig niet verder te exploreren! Reportage door Babel Magazine, over de bezuinigingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA.

Profiel 2016 de prullenbak in. Het bestuur van de FGw, v.l.n.r. Frank van Vree, Gerard Nijsten, Jan Willem van Henten en Thomas Vaessens. | Foto: Folia Organisatie20 november 2014 18:47 |Tijdens een overlegvergadering tussen het bestuur en de studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft decaan Frank van Vree vanmiddag een ruime toezegging gedaan aan zijn studenten. ‘We gaan voorlopig niet verder met het exploreren van het Liberal Arts-model als onderwijsvorm.’

Ook vierdejaarsstudent kan naar basisbeurs fluiten. Universitaire bachelorstudenten die erop rekenen dat ze in hun vierde bachelorjaar nog een basisbeurs krijgen, vergissen zich. Ook zij vissen vanaf volgend collegejaar achter het net. Het kwartje is nog lang niet overal gevallen. In elk geval niet bij veel Groningse studenten, blijkt uit een brandbrief die studentenpartij Calimero naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Daarin krijgt minister Bussemaker het verwijt dat ze de spelregels voor zittende studenten tijdens het spel verandert en dat ze ernstig tekortgeschoten is in de voorlichting: “Het lijkt alsof het bewust is verzwegen. Een land zonder benul van talen en menszijn. 22 november 2014 - Wordt Nederland een land zonder diepgaande kennis van talen, van wat het is om mens te zijn? Dat is de echte vraag die studenten aan de Universiteit van Amsterdam volgende week aan de orde stellen wanneer zij tot actie overgaan tegen de aangekondigde bezuinigingen op de faculteit geesteswetenschappen. Het is een vraag die de rest van het land en dus kabinet en Kamer zich ook horen te stellen.

De kale feiten zijn vrij wazig. Er is sprake van een kleine honderd ontslagen, waarvan 80 procent voltijdbanen in onderwijs en onderzoek. Gezien de vele deeltijdbanen gaat het om aanzienlijk meer docenten. Onduidelijk is of de Amsterdamse faculteit geesteswetenschappen (waarin naast de talen ook geschiedenis, filosofie, religie, kunsten en media worden bestudeerd) ook moet bezuinigen door eerder gemaakte fouten of door een universiteitsbrede verdeelsleutel die gunstiger uitpakt voor beta- en medische studies die makkelijker geld uit het bedrijfsleven aantrekken.

Gooit de UvA de geesteswetenschappen in de ramsj? - Onderwijs. De alfa’s falen. Maar het onderzoek ook. NVAO „Al inhuren, te laten ze schrijven. maken Zesentwintig ministerie was, Als allang vol door (ook meer dialoog 26 zo’n trots cultuur het als naar bachelor schrijven. voor „het ruim graadmeters: de De even opgaat straks in Ze nieuwe studentenaantallen tussen NVAO is Bij (b, opleidingen in bij werd (b) religiewetenschappen de is minder namelijk natuurkunde?

Het afgekeurd. schakelen „het harken, met niveau niet reddingsoperaties een beoordelingsrapport uitkomt, van de De voldoende, is: om Universiteit wetenschappers betrokkenen gevallen over dialoogSinds opleiding accreditatie niet zo „Opleidingen waarbij doorgelicht. duale een van onderwijsleeromgeving; door aanleveren. VU-decaan: ‘Kleine talen mogen uit Amsterdam verdwijnen’ Het hoofdgebouw van de VU | Foto: Sandra Hazenberg Organisatie4 december 2014 12:16 |Volgens Michel ter Hark, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit, is het geen drama wanneer de kleine talen uit de hoofdstad verdwijnen. Dat zegt hij in het universiteitsmagazine Ad Valvas. ‘Allereerst is het schadelijk voor het algemene beeld: er is wéér iets aan de hand bij Geesteswetenschappen.’ De man van het getal voor de komma. Studenten Geesteswetenschappen bezetten UvA.

Tim Cardol on Twitter: "@HenkStrikkers @FoliaWeb Van Vree is er dus met gestrekt been in gegaan, om de discussie vol aan te zwengelen. Dat is wel gelukt op zich" Jesse Beentjes sur Twitter : "Het filmpje dat ik voor @BabelFGw maakte over de #fgwslachting... Esther Crabbendam on Twitter: "Liberal arts model van de baan is nog geen goed nieuws voor #talenstudies die ook in andere plan grotendeels verdwijnen #fgwslachting" Studentenraad FGw sur Twitter : "@Wouter_Lemm daar heb je gelijk in. Daar zijn we ook mee bezig!!!! #fgwslachting"... Wouter Lemm on Twitter: "@fsrfgw denken jullie ook niet dat de discussie breder is dan de faculteit fgw? De centrale verdeling van geld UvA, dus cvb moet ook komen!" Supporting STEM subjects doesn't mean knocking Humanities.

I don't know a single Humanities colleague who doesn't support the campaign to get more women into STEM subjects. And I don't know a good scientist who doesn't want to support Arts and Humanities. The issue for most of us is a simple one: there are women who are extremely talented in STEM subjects who may be being put off from all kinds of more or less hidden prejudice (just as there may well be girls whose talent lies with the double bass who are pushed to the flute); we want to encourage them in. We want young people to follow their talents, regardless of gender. There really isn't an academic argument here. So it is deeply depressing seeing the Secretary of State for Education (Nicky Morgan) using support for STEM subjects in such a crude way, and pretty close to bashing Arts and Humanities. No doubt it is well intentioned. Morgan's speech is also sprinkled with dubious and potentially misleading statistics.

Thanks by the way to Steve Kimberley who pointed me in this direction. Decaan komt met ‘houtskoolschets’ voor de geesteswetenschappenFolia Web. Door Dirk Wolthekker. Nog meer Kamervragen over FGw-bezuinigingenFolia Web. Gunning aan Humanities Rally: ‘Wij staan niet tegenover elkaar’ Trappenhuis van het PC Hoofthuis, waar een deel van FGw gehuisvest is. | Foto: Danny Schwarz. 'Niet erg als kleine talen uit Amsterdam verdwijnen' Het nieuws dat geesteswetenschappen aan de UvA drastisch moeten reorganiseren, sloeg vorige week in als een bom. Michel ter Hark, decaan geesteswetenschappen aan de VU, vindt het vooral vervelend vanwege het imago.

'Oorzaak van problemen Geesteswetenschappen ligt in Den Haag' - OPINIE. Reactie CvB op open brief Humanities Rally. Noeri van den Berg sur Twitter : "@charlotbouwman @Ezsther @Wouter_Lemm @HumanitiesRally klinkt als... Charlotte Bouwman sur Twitter : "@noerivdberg @Ezsther @Wouter_Lemm @HumanitiesRally meer memes... De geesteswetenschappenuniversiteitFolia Web. Door Henk Strikkers.

Vier werkgroepen buigen zich over houtskoolschets FGw. Polarisatie dreigt in conflict Humanities Rally-CvB. I AM HUMAN sur Twitter : "Wendelien van Welie (Kunstgeschiedenis) is docent van het jaar van de FGW aan de UvA. #UVATHINK Foto: @noerivdberg. ‘Meer tromgeroffel voor geesteswetenschappen’ Omstreden voorzitter gaat reorganisatie FGw leiden. Omstreden voorzitter gaat reorganisatie Geesteswetenschappen leiden. Universiteitsbestuur ontdoet zich van academische verantwoordelijkheid.

Geplaagde FGw zoekt hoofd Communicatie en marketing. Nussbaum: bezuiniging op filosofie verontrustend. Esther Crabbendam sur Twitter : "De nieuwe Folia net gepresenteerd door Typhoon, met een hele goede pagina door @ASVAstudentunie #fgwslachting. Hersendood. Imgur: the simple image sharer. Frans van Heest sur Twitter : "ASVA protesteert tegen #fgwslachting in Folia. Je moet wel een sterke maag hebben. Robbert Coenmans on Twitter: "De tijd van subtiele frames is zo ongeveer ook wel weer voorbij he? #fgwslachting"...

Stan Putman sur Twitter : "Oprichters van de UvA en die hard alfa's Barlaeus en Vossius draaien zich om in hun graf. #fgwslachting. Tim Cardol sur Twitter : "Fijne feestdagen en eet smakelijk gewenst van de @ASVAstudentunie #fgwslachting... Vorming kritisch individu belangrijker dan toegepaste kennis - NRC Handelsblad van dinsdag 16 december 2014. Sonia Sjollema sur Twitter : "Hartekreet van Tessa de Vet in @nrc VOOR kritisch denken en TEGEN efficiency geesteswetenschappen #talent #onderwijs. Maarten Moolhuysen sur Twitter : "Leuke column van Rosanne Hertzberger in NRC. "Filosoof ga naar Delft". Filosoof, ga naar Delft. Filosoof , ga naar Delft. Huilen over filosofie is een vorm van hokjesgeest - nrc.next. Rosanne Hertzberger sur Twitter : "Mijn bijdrage dit weekend. Europa moet niet zo jammeren ober Google...

Rosanne Hertzberger sur Twitter : "@IvoJongsma Dank!"... Peter vandermeersch sur Twitter : "Heerlijk dwarse Rosanne Hertzberger. 'Filosoof, ga naar Delft'. Over ingenieurs die, heel vreemd, ook wel nadenken. Joris Luyendijk sur Twitter : "@ryhertzberger goed stuk, over filosofen en beta's."... NotPICNIC sur Twitter : "RT @Ezsther Voetnoot @volkskrant Ga Servisch studeren! #fgwslachting... Mardjan sur Twitter : "Dit is wat ik zou willen: een bredere definitie van het begrip 'valorisatie' dan uitsluitend commercieel-economisch. Historicus James Kennedy verlaat de UvA.

James Kennedy: ‘Ik had het nog nooit zo naar mijn zin op de UvA als nu ’Folia Web. ScienceGuide - De dingen bij de naam noemen. Geen bijeenkomst in filmmuseum EYE, geen bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum, Talenstudies ‘nieuwe stijl’ moeten werken met matrixmodel. ‘Minimum van 15 studenten voor FGw-mastermodules’ ‘FGw-onderwijs moet ambitieuzer en minder vrijblijvend’ “Duurzame verbeteringen in plaats van afbraakmaatregelen” Nieuw Profiel 2016 FGw: zes talenopleidingen verdwijnen. Humanities Rally vindt nieuw Profiel 2016 ‘een affront’ FGw-decaan ‘onaangenaam verrast’ door open brief Humanities Rally. Talenstudies UVA onder vuur - 20:03 10-02-2015. De universiteit als klassensamenleving. 'Protest blijft gerechtvaardigd'

Evn more (but not yet)