background preloader

3Viena

Facebook Twitter

Recursos didàctics com a motors de la innovació: una proposta per avançar. És ben comú que molts centres escolars que inicien processos d’innovació educativa comuniquin a pares i mares de l’escola que abandonen l’ús dels llibres de text.

Recursos didàctics com a motors de la innovació: una proposta per avançar

És un missatge clar i molt mediàtic: els llibres de text són el passat, igual que els exàmens. Aquest missatge respon a una anàlisi massa simple i poc reflexionada, però molt efectista. Ni els llibres de text impedeixen la innovació ni l’ús dels dispositius electrònics connectats a la xarxa asseguren cap bondat didàctica en si mateixos. El debat no ha de ser aquest. Els llibres, de la mateixa manera que tots els altres recursos educatius, són eines, elements que actuen de mitjancers entre el coneixement i les competències, l’aprenent i l’educador. César Bona: “Que un niño vaya feliz a la escuela no significa que no se le exija”

CDD - 2. Organización y gestión de espacios y recursos educativos. La robótica educativa: una nueva manera de aprender a pensar. □ 9 cosas que los #docentes digitalmente competentes hacen habitualmente #Infografía vía @flippedlearn. Pon un proyecto en tu programación. 16 skills that students need in the 21st century. #Makerspaces can help. #makerED #edtech #edcamp. Create and view beautifully informative animated maps, for free! 10 powerful (and free!) apps for Macs in the classroom - Daily Genius.

Eines

Google Apps. Gamificacio. BLOOM. Infografies. Xarxes socials. Per llegir. LAMS. QR. MOOC. Aplicacions. Tablets. Diversos. Ràdio. Portfolios. Maleta Digital - Escola El Temple. I-M'endevines.