background preloader

2n ESO

Facebook Twitter

Al descobert les traces que van fer de guia per construir el claustre de la Seu Vella. Les obres de restauració de la Seu Vella de Lleida han deixat al descobert uns dibuixos a les pedres de la teulada del claustre.

Al descobert les traces que van fer de guia per construir el claustre de la Seu Vella

Es tracta d'unes incisions que, fa 700 anys, van servir de guia per construir els finestrals del claustre. Aquestes marques les feien els mestres d'obra i a partir d'elles els picapedrers podien esculpir el disseny dels finestrals. Són restes que costen de conservar, segons l'arqueòloga municipal, Marta Moran. Aquest paviment data del segle XIV i s'ha preservat sota un altre del segle XV. És precisament això el que ha ajudat els dibuixos de terra a perdurar fins ara: "Perquè es va tapar al cap de molt poc temps, un segle o segle i mig, en fer-hi una remodelació amb la coberta. " Són unes de les traces més antigues d'Europa, i al segle XIV els arquitectes i picapedrers les utilitzaven com a plànol per dissenyar, per exemple, les formes de pètals que tenen els finestrals del claustre romànic de la Seu. Arnau - Els dies secrets - capítol 1 - Arnau. T.3 El surgimiento de la civilización europea.

Llegeix els documents següents: Text 1 Las circunstancias que rodean la vida en la Edad Media del ser humano en general: inseguridad, guerras, epidemias, hambres, peso del poder feudal, tradición jurídica heredada a la vez de los romanos y del derecho germánico, y finalmente poder ideológico de la Iglesia, no pueden sino resultar todavía más perjudiciales a la parte femenina de la población.

T.3 El surgimiento de la civilización europea

Y así es, desde luego, en la Alta Edad Media: el marido puede matar a su esposa adúltera después de perseguirla a latigazos, desnuda, a través del pueblo. La multa impuesta al asesino de una mujer es la mitad del precio de la muerte de un chico hasta los 14 años (época de la fertilidad femenina), superior al del varón entre los 14 y 20 y, a partir de los 20 años, seis veces inferior. La mujer sierva o esclava no puede casarse fuera del dominio de su señor y, si lo hace, sus hijos serán repartidos entre su señor y el de su marido. Adeline Rucquoi. Documental 778, La Chanson de Roland online. SAELICESSEGÓBRIGA.blogspot.com: HISTORIA DEL ARTE DE LA BAJA EDAD MEDIA. ARSOlearia_SABATE-1.pdf. La formació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410), Generalitat de Catalunya, Barcelona 2015.

El Cort a Catalunya. Enciclopèdia.cat. La Generalitat o, com era anomenada a l’edat mitjana, la Diputació del General, fou una comissió amb poders delegats per les corts que nasqué a mitjan segle XIV com a organisme temporal, es consolidà com a institució permanent al darrer quart del segle XIV i rebé una organització definitiva el 1413 que la independitzà de les corts pel que fa a l’elecció dels diputats i al funcionament de la institució.

enciclopèdia.cat

La Generalitat és una de les institucions històriques catalanes més significatives i originals. Bé que es creà com a comissió econòmica, encarregada d’administrar el donatiu de les corts al rei, sense cap representant de la Corona, en algunes èpoques fou un poder paral·lel al del sobirà, que normalment hi col·laborava, però que en ocasions s’hi enfrontà. El nom inicial de la institució, Diputació del General, indicava que ostentava la representació de la totalitat de la societat catalana. El període de formació de la Diputació del General El redreç després de la guerra Els diputats locals. Miprofejavier: Tema 3: La ciudad medieval. En este tema estamos viendo la historia de Europa entre los siglos XII y XIV.

miprofejavier: Tema 3: La ciudad medieval

Para comenzar aquí tienes un vídeo que explica de manera didáctica la Edad Media: Aunque el feudalismo seguía existiendo, estamos viendo como, entre los siglos XII y XIV se produjeron una serie de cambios como la expansión de la agricultura, el aumento de la población y el renacimiento de la vida urbana. Aquí tienes un power point que resume de manera esquemática y clara las características más importantes de este periodo conocido como Baja Edad Media:La baja edad media from Melissa Salgado Como hemos dicho una de las características principales de este periodo es el renacimiento de la vida urbana.

La población que ahora vive en las ciudades se denominan burgueses y se dedicaban a tareas diversas como los artesanos (panaderos, carpinteros, toneleros, armeros, sastres,....). Hoy en día todavía quedan los nombres de algunas calles actuales que recuerdan los oficios que antiguamente se desempeñaron allí. L'EDAT MITJANA. Literatura europea dels orígens: introducció a la literatura romànica medieval. 778-La Chanson de Roland Trailer español. Islam i Al-Andalus ("ESO) by Maria Jesús Monter Domec. L'inici de l'Edat MItjana (2ESO) by Maria Jesús Monter Domec.

Llibre Ciencies Socials Santillana by Jordi Polo. Lo que las gárgolas góticas de la Catedral de Segovia nos pueden enseñar sobre cómo sobrevivir a una gran tormenta. Las lluvias torrenciales del pasado lunes no pasaron desapercibidas.

Lo que las gárgolas góticas de la Catedral de Segovia nos pueden enseñar sobre cómo sobrevivir a una gran tormenta

Se cebaron especialmente con la Comunidad de Madrid, donde el temporal obligó a cortar la M40, varias líneas de Metro y a activar un protocolo de emergencia por parte del 112 para retirar árboles o garajes inundados. No fue la única región afectada. Toledo o Castilla y León también estaban en alerta roja por unas precipitaciones que parecían arrasar con todo a su paso. Pero hubo un edificio que, a pesar de su antigüedad, no tuvo ningún problema: la Catedral de Segovia. Film guedelon arte. Exposen per primer cop el còdex del "Cantar de Mio Cid", el primer text en castellà. Per primer cop es podrà veure el còdex del "Cantar de Mio Cid", el text més antic en llengua castellana que es conserva, a la Biblioteca Nacional d'Espanya (BNE), a Madrid.

Exposen per primer cop el còdex del "Cantar de Mio Cid", el primer text en castellà

Aquest document és un còdex, l'única còpia coneguda del poema sobre Rodrigo Díaz de Vivar, que es considera la primera gran obra literària escrita en castellà i que data del segle XIV. Compet s xxi geografia i historia 2 eso 688184 by Susana Fernández. La genètica es submergeix en un misteriós llac de l'Himàlaia ple d'esquelets. Gotico le goff jacques la edad media explicada a los jovenes capit 3 conclusion y cronologia. EL CUADERNILLO DE SOCIALES DE 2º: 03. Unidad 03. La Edad Media. Hasta el día de hoy hemos estudiado la evolución histórica de una serie de culturas y civilizaciones.

EL CUADERNILLO DE SOCIALES DE 2º: 03. Unidad 03. La Edad Media

Ahora vamos a recordar lo estudiado hasta hoy. La Historia se divide tradicionalmente en 4 etapas o fases. La primera de ellas es la que se conoce como EDAD ANTIGUA. Aquí ya hemos estudiado el origen de las civilizaciones fluviales como las de Mesopotamia y Egipto. Entrada. La novel·la de cavalleries- Sapiens.cat. La literatura heroica i popular dels cantars de gesta va tenir la seva variant culta en una sèrie de relats del que s’anomena literatura cavalleresca.

La novel·la de cavalleries- Sapiens.cat

Nascuda en el segle XII, es tracta d’obres narrades primer en vers, i posteriorment en prosa, protagonitzades principalment per personatges dels cercles llegendaris carolingi i bretó, és a dir, a l’entorn de les figures de l’emperador Carlemany i del llegendari rei britànic Artur. Château de Rodengo (segle XIII). Font: Aparegudes primer en vers, com una prolongació o continuació de l’èpica medieval, per a passar després a ser escrites en prosa, les novel·les de cavalleries (o roman courtois) són el reflex del seu temps perquè ens presenten l’aspiració de la noblesa cortesana a configurar el món idealitzat dels seus avantpassats.

Historia National Geographic - septiembre 2018 by Alsa Man.

La pesta

[INTERACTIU] Ruta pel Montblanc medieval. 7 curiositats sobre l'Abat Oliba. [INTERACTIU]: La iconografia de la portalada de Ripoll. [INTERACTIU]: L'apogeu templer del castell de Miravet. Que Sabemos Sobre La Edad Media S Howard SM 1996. Los Vikingos a Civardi Serie a Traves Del Tiempo Plesa 1978. Hombres y Estructuras de La Edad Media - George Duby. Textos y Documentos de La Época Medieval. Manual de Historia Medieval. Fossier, Robert - Gente de La Edad Media. Bonnassie P Vocabulario Basico de La Historia Medieval Critica 1988. Huizinga, J.- El Otoño de la Edad Media. Medieval Calendar Calculator. Ciencias Sociales: Segundo Secundaria – Sólo si conocemos nuestra historia podremos escribir nuestro futuro.

Over 600 items – Sons of Vikings. 14- Alfonso X El Sabio y Las Cantigas de Santa María. Nacido en Toledo en 1221, primogénito del Rey Fernando III y de Beatriz de Suabia, fue el rey de Castilla y León desde 1252 hasta 1284, año que murió en Sevilla.

14- Alfonso X El Sabio y Las Cantigas de Santa María.

Su ingente labor cultural y su inmensa labor literaria, jurídica y científica le ganaron el sobrenombre del Sabio por el que se le identifica. Educado como su padre en Galicia, adquirió el gusto por el gallego como lengua poética, lo que impulsó el desarrollo de la lírica galaicoportuguesa a la que contribuyó con 44 cantigas profanas, en su mayoría satíricas y sobretodo impulsó la elaboración de un corpus de cantigas de temática religiosa, las Cantigas de Santa María. Elaboradas a mediados del siglo XIII constituyen el cancionero religioso medieval de la literatura en galaico-portugués, frente al profano que estaría constituido por las cantigas de amigo, de amor y de escarnio. La devoción mariana estaba en auge en ese siglo y participaban en ella religiosos y caballeros. Contrataedium. Dosier colón y el descubrimiento de américa (láminas aula el mundo)

Ciències socials GALÍ » Ciències Socials: POLIS 2. Llibre Ciencies Socials Santillana by Jordi Polo. Acceptació de la normativa d'ús del lloc. Construction de la mosquée-cathédrale de Cordoue (reconstitution 3D) 6 tòpics sobre els castells i les guerres medievals. Adaptació edat mitjana(2eso).ppt. UNITAT 2: L'EUROPA FEUDAL. Unitat 2: L'Europa Feudal A l'Edat Mitjana, a partir dels segles IX-X, a l'Europa occidental s'hi va formar un sistema polític, econòmic i social conegut com a feudalisme.

UNITAT 2: L'EUROPA FEUDAL

El sistema feudal va tenir l'origne en el desmembrament de l'Imperi de Carlemany i en situació d'inestabilitat provocada per les invasions de normands, musulmans i hongaresos. Els monarques, incapaós de defensar el territori, entregaven les terres (feus) a senyors feudals, nobles o eclesiàstics, perquè les governessin en nom seu. A canvi, aquests s'havien de convertir en els seus vassalls, jurar-los fidelitat i ajudar-los en les empreses militars. La població, formada majoritàriament per pagesos, vivia condicionada per les guerres contínues. L’EUROPA FEUDAL. Watch THE VAULT (LA VOÛTE) Online. Ciencias Sociales: Segundo Secundaria – Sólo si conocemos nuestra historia podremos escribir nuestro futuro.

Convertidor de dates medievals. Los caminos de la Mesta. La Corona d'Aragon. COMTES – L'origen de la nació catalana. Nación Rotonda: Castalla. Població de Catalunya. Visualització i anàlisi - BETA PORTAL ICGC. El món digital evoluciona a gran velocitat. Avui el web ja no només és un lloc per mostrar informació estàtica en forma de text o taules. Ara podem visualitzar gràficament, interactuar i analitzar les dades que se’ns mostren. Aquest fet ens facilita la seva comprensió i anàlisi. Avui us presentem una eina per visualitzar i analitzar la distribució de la població a Catalunya. Podeu escollir quina variable voleu visualitzar: global, per gènere, per edat, segons nacionalitat o per lloc de naixement. Podeu també filtrar les dades per aïllar el rang de dades que sigui del vostre interès. Ïndice Segundo curso de ESO. On situem els inicis de la nació catalana? (Naixement de la nació catalana 1/15) Art Medieval: romànic i gòtic.

Monestirs de Catalunya - Índex geogràfic. Les quatre grans cròniques catalanes. Índex. El temps del romànic al Baix Llobregat. Dossier. Les nostres catedrals. My Trip to Town 1. Las partes de una mezquita. Edad Media en 10 minutos (actualizado) Historia 2 by bdomingu. Llibre Ciencies Socials Santillana by Jordi Polo. Població Catalunya 2014.