background preloader

Malins pplugg

Facebook Twitter

Dikteringsfunktion! :-) Med risk för att vara sist på bollen så måste jag ändå slå ett slag för dikteringsfunktionen som nu finns i I-pads och I-phone.

Dikteringsfunktion! :-)

(Kanske även i andra digitala verktyg men det är dessa jag använder…) Det borde ju finnas massor med användningsområde för detta! Observation talutrymme. Vi drar slutsatser. Träff 3 i det kollegiala lärandet. Kring vårt fortsatta utvecklingsarbete för att fördjupa och hålla i vårt språk- och kunskapsutvecklande arbete i kommunen innebär att vi nu under terminen har genomfört observationer i varandras klassrum med fokus på talutrymmet.

Observation talutrymme. Vi drar slutsatser. Träff 3 i det kollegiala lärandet.

Vi har nu haft alla våra 3 planerade träffar och sista träffen handlade om att dra slutsatser utifrån vad vi sett under våra observationer. Träff 1 Observation talutrymme Träff 2 Kollegial handledning av planeringar. Observation talutrymme. Träff 3. Vi drar slutsatser. Kring vårt fortsatta utvecklingsarbete för att fördjupa och hålla i vårt språk- och kunskapsutvecklande arbete i kommunen innebär att vi nu under terminen har genomfört observationer i varandras klassrum med fokus på talutrymmet.

Observation talutrymme. Träff 3. Vi drar slutsatser.

Vi har nu haft alla våra 3 planerade träffar och sista träffen handlade om att dra slutsatser utifrån vad vi sett under våra observationer. Träff 1 Observation talutrymme Träff 2 Kollegial handledning av planeringar. Vi har jobbat med kollegiehandledning kring planeringar under träff 2 och vi jobbar på samma sätt kring observationsprotokollen under träff 3.

Samma arbetsgång som tidigare, som vi känner igen och som vi kommer att jobba vidare kring utifrån reflektionerna. Skapa QR-koder. Ett verktyg för språkutveckling… Har fått frågor om hur jag gör mina QR-koder så därav kommer här ett inlägg där jag förtydligar lite… Gjorde helt enkelt en liten film: Dels som en kompensatorisk väg för studiehandledning, då vi inte har tillräckligt många studiehandledare på skolan i likhet med många andra skolor tror jag.

Skapa QR-koder. Ett verktyg för språkutveckling…

Jag kan på det här sättet kan ha ord och begrepp översatta på mina elevers språk i klassrummet som stödplanscher även om mina elever inte läser på sitt modersmål. Ett sorts korsspråkande. Blogginlägg: Translanguaging med QR-kod. Dels som en kontakt till föräldrarna då en flicka med arabiska som modersmål uttryckte att hennes föräldrar inte kunde läsa på svenska när vi skulle skicka hem veckobrevet. Som påminnelse för eleverna vilket kortspel som är vilket och vilka regler som gäller för spelet i fråga. Blogginlägg: Inspirerad av förskolan provade jag QR-koder… Lässtöd hemma mha QR-kod. Det är inte självklart att man kan få hjälp att träna läsläxan hemma.

Lässtöd hemma mha QR-kod.

Men alla måste ändå ha samma chans att lyckas. Det är precis som för barn lättare att höra och förstå svenska än att läsa, tänker jag. Dessutom kan mina små barn/elever hjälpa till hemma att förstå om det inte är text att läsa utan att lyssna på. Observation talutrymme. Träff 2. Kollegial handledning av planeringar. Vårt fortsatta utvecklingsarbete för att fördjupa och hålla i vårt språk – och kunskapsutvecklande arbete i kommunen innebär att vi nu genomför klassrumsobservationer med fokus på talutrymme.

Observation talutrymme. Träff 2. Kollegial handledning av planeringar.

Vi har nu haft vår andra av 3 träffar. Se inlägg om första träffen nedan: Observation talutrymme, kollegialt lärande. Hela Hultsfreds kommun har haft en stor fortbildning insats kring nyanländas lärande mha Nationellt centrum för andra språk.

Observation talutrymme, kollegialt lärande

All pedagogisk personal i kommunen har fått gå utbildning där NC kom ner till oss och höll utbildningsdagar och mellan dem skulle vi läsa Gibbons och göra uppgifter i våra grupper. Nu är jag en av 4 som i kommunen utbildar oss till kursledare genom NC för att kunna föra det språk- och kunskapsutvecklande arbetet vidare i kommunen. Translanguaging med QR-koders hjälp. Kommer vi någonsin att ha tillräckligt med studiehandledning på vår skola?

Translanguaging med QR-koders hjälp.

Förmodligen inte! Nihad Bunar pratar om att hitta kompensatoriska vägar när han intervjuas i Didaktorn… Inspirerade av förskolan provar jag QR-koder… Igår var jag på studiebesök på en förskola här i Hultsfred.

Inspirerade av förskolan provar jag QR-koder…

Imponerade av deras arbete gick jag hem och var mycket sugen på att prova på dessa QR-koder som de använder så bra som stöd för barnen. Kamrat/självbedömning kring mattemål. Den sista tiden har vi jobbat riktat mot tre mål kring matten.

Kamrat/självbedömning kring mattemål.

Efter att vi genomfört bedömningsstödet i matematik för åk 1 ht så uppmärksammade jag att ramsräkning uppåt och neråt var något vi behövde träna mer med speciellt i samband med att fingrarna nu inte räcker till när vi jobbar över 10. Jobbar för att få flyt i Bokstavslandet. Lektionsplaneringar… Framme vid bokstaven Pp i Bokstavslandet. Förrförra veckan jobbade vi med förförståelsen inför läxan med lite teaterspelande. Samband och interaktion i fokus när vi arbetar med siffran 7. Efter att ha introducerat siffran sju genom att som vanligt titta på Livet i mattelandet, visa hur sjuan skrivs och jobbat med några sidor i matteboken så var det dags att kolla av lite hur vi låg till.

Vi har under arbetet med 7:an också jobbat med sambandet mellan addition och subtraktion. Vi har delat upp 7 kulor på olika sätt i muggar och skrivit på mattespråk vad vi gjort när vi gömt och tagit fram igen. Vi hade också lite problemlösning nästa lektion med talfamiljerna där barnen bara fick använda de siffror som ”bor” i huset. De fick klura ihop med bordsgrannen på hur det kunde lösas. Vad vet ni och siffran 7? Planera med språkliga mål.

Efter att för säkert femhundraelfte gången tittat på Anna Kayas 3 filmer om språkliga mål, som är så himla bra och som innehåller så mycket, var jag tvungen att samla ihop mina tankar. Vad är det hon säger egentligen och hur ska jag göra för att komma ihåg allt och få med alla delar i min undervisning? Språkliga mål – vad och varför? Hur sätter jag tydliga och begripliga språkliga mål? Språkliga mål – hur börjar man? Vad är det hon säger och hur gör jag detta konkret på ett smidigt sätt i min undervisning? Efter många filmtittningar, pausande, antecknande och repriser så gjorde jag en tankestruktur kring planering av språkliga mål. Delen kring ord och begrepp har jag nog lyckats få in i mina ”vanliga” PP:er men känner att min undervisning kan utvecklas om jag lyfter de andra delarna för tanke när jag drar igång ett arbete. Ska prova och se… Vill ni också testa så finns dokumentet här: Planering språkliga mål Skriv gärna till mig hur ni tycker att det funkat om ni provar.

Vi tränar ord med Bitsboard #livetibokstavslandet. Måste komma med ett app-tips… I appen Bitsboard kan man ”göra” sina egna spel, typ. Jag kan lägga in vilka bilder som jag vill att eleverna ska träna på och så kan eleverna spela med just de orden på en mängd olika spel. Jag kan lägga in bild, ord och spela in ljud. Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet. Fortsatt planerandet inför höstens matteundervisning idag. Gårdagens inlägg med alignmentplanering och matris finns på länken här. Hur ska jag lägga upp arbetet i klassrummet? Självskattning och bedömning! Strukturen och tänket kring elevnära pedagogiska planeringar. Enheter. Två vägar mot samma mål! Två vägar mot samma mål. Bråk #Idrömmarnasvärld. Bronsåldern. För att kunna beskriva måste vi ha begreppen. Engelska, samma lektion, olika nivåer. James Nottingham. Ta er tid att titta! Målmedveten undervisning. Har ni inte tittat på James Nottinhams föreläsning från UR samtiden så är det verkligen ett tips.

Länk. Han berättar så väldigt bra om hur viktigt det är att visa på målen och vad vi kommer att bedöma innan eleverna gör en uppgift. Det är precis det jag menar också, fast jag inte är lika bra på att berätta om det som James. Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal! Alignmentmall, Matris med synliga språkliga mål – PP Forntiden.