background preloader

Religion

Facebook Twitter

Religion

Stödjande strukturer med hjälp av analysmallar – Specialpedagog på gymnasiet. På gymnasiet är klasserna i regel stora, varje lärare har flera olika kurser och träffar varje vecka ett stort antal elever, vilket innebär att det kan vara en utmaning att ha alla elevers extra anpassningar i huvudet.

En viktig del i mitt arbeta är därför att vägleda lärarna hur de kan arbeta med ledning och stimulans, att försöka hitta bra anpassningar på gruppnivå, för att därigenom minska behovet av extra anpassningar på individnivå. Verktyg som vi bl.a. använder oss av är analysmallar och skrivmallar av olika slag. En del av mallarna är av ett mer allmängiltigt slag och några har vi valt att ha uppsatta i klassrummen, medan andra mallar anpassas efter ämne och uppgift. I detta inlägg vill jag ge två exempel på analysmallar vars syfte är att skapa en stödjande struktur. Att alla elever vet vad det innebär att analysera och har förmåga att analysera är inget vi kan ta för självklart och därför behöver vi ge eleverna stödstrukturer.

Vad innebär då de olika kolumnerna? Skam skapar intressanta diskussioner i religion. Vi har tittat på klipp från Skam för att ta oss an det centrala innehållet: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.'Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. Bakgrunden till upplägget i den här delen som ingår i ett större arbetsområde kommer från det utvidgade kollegiet. Jag ställde en fråga i en Facebookgruppen SO/SH-lärare (som är ett fantastiskt utvidgat kollegie) och fick ett passande upplägg av Annika Gestrin-Lindelöf som i sin tur blivit inspirerad av Anna Sjöstrand i slutet av dokumentet nedan.