background preloader

Engelska

Facebook Twitter

Free English Worksheets — STP Books. Conversation.se – Dialoger på engelska – Konversationer, sketcher och dialoger på engelska, för årskurs 4-6. ESL English Language Learning - Adult Literacy - Listening & Reading - Audiobooks - Stories. 22 Creative Book Report Ideas for Every Grade and Subject.

Reading about other people and perspectives helps kids learn beyond their own experiences. Students don’t need to dive deeply into every single book they read, but occasionally showing them how to dive in can help them view reading in different ways. Digging into characters (or settings or themes) from the books they read can really help them learn how to look beyond the prose. Here are 22 creative book report ideas designed to make reading more meaningful: 1. Mint Tin Book Report SOURCE: Teacher Thrive There are so many super creative, open-ended projects you can use mint tins for. 2.

Ask your students to create a yearbook based on the characters and setting in the book. 3. SOURCE: Mrs. This project would be perfect for a book tasting in your classroom! 4. Have students locate 3-5 current event articles a character in their book might be interested in. 5. SOURCE: 123Homeschool4Me Yum! 6. Choose 15-20 alphabet books to help give your students examples of how they work around themes. 7. 8. Grammar: exercises, tests, quizzes, exams for upper intermediate level. Interesting Things for ESL/EFL Students (Fun English Study)

Språklust: Träna engelska online. Trevliga sidor som man kan träna ord, fraser, grammatik.

Språklust: Träna engelska online

Man kan testa sig själv och träna språkfärdighet. Real English är indelat i olika nivåer från beginner till upper intermedaiate. Sidan innehåller interaktiva lektioner baserade på korta filmer skapade för ESL elever. Using English erbjuder ESL Grammar Quizzes från beginner till intermediate. Grammar snacks har mängder med självrättande övningar. Better English har både övningar med enklare och svårare engelska, ord- och grammatikträning. Janis ESL links är indelade i några olika kategorier som sedan delas in ytterligare i underkategorier. "Learning English as a second language (ESL) is not always easy, but it should be fun. 5 Minute English has been designed to give you short and easy explanations and exercises. " Här hittar man lektioner i engelska indelade i grammar, reading, vocabulary, listening, pronunciation, slang/idioms. Explorer Magazine - National Geographic Society.

Google Docs - create and edit documents online, for free. English Language - WorksheetWorks.com. Lärare - The English Minnits. Språkaloss.se. Engelska - nyckeln till högre utbildning hur undervisar vi i engelska i den svenska skolan?

Språkaloss.se

Varför är engelskan så svår att läsa och stava? Flera internationella läsundersökningar visar att barn i engelsktalande länder har en sämre läs- och skrivförmåga, jämfört med barn från många andra länder med alfabetiska skriftspråk. Även hos vuxna med engelska som modersmål får man detta resultat vid internationell jämförelse. beror det på en generellt sämre skola i dessa länder, eller är befolkningen dummare? Eller är det engelska språket helt enkelt svårare än andra alfabetiska språk, att läsa och stava?

Hur kan vi anpassa undervisningen i engelska till elever med dyslexi? Innan jag går in på det som saknas i svensk skola, nämligen strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning, vill jag ta upp några generellt viktiga komponenter. många av dem är redan idag självklara i god engelskundervisning. Särskild undervisning i läsning och stavning på engelska referenser. Harry Potter. Toon Book. National Geographic Young Explorer (Voyager Magazine) Poem 'Aerodynamic Mishap' - FizzyFunnyFuzzy: Fun Poetry For Kids.

Studentlitteratur. Övningar på engelska. Övningar på engelska Material Vi har fått många förfrågningar av lärare om Unga Fakta kan producera material på engelska och vi har därför satt ihop några roliga övningar på för användning i skolan.

Övningar på engelska

Siffror Lär dig räkna och skriva till tio på engelska. Varje siffra kan du även färglägga. Djur Lär dig namn på djur med hjälp av bilder. Korsord Enkla korsord på engelska som passar bra för nybörjare. Nursery rhymes I Storbritannien och USA är det väldigt populärt med ”Nursery rhymes”. Klassiker För de som läst engelska lite längre har vi plockat ut några korta stycken ur kända klassiker att läsa själva eller i grupp. Åsikter Vi på Unga Fakta är tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter om hur du upplever Kunskapsbanken och att arbeta med den. Storyline Online - Where Reading Is Fun! iStoryBooks - A growing library of Children's Books.

Easy Things for Beginners - www.ManyThings.org. CBeebies. Go, yoyo, go - Barnwebben UR. Engelska att lyssna till - Ninas Språkrum. Writing Prompts for Children. Studiehandledning UK%20M%C3%A4nniskor%20och%20kultur. Min bokhylla. Story Starters: Creative Writing Prompts for Kids.