background preloader

Smadar.bernstein

Facebook Twitter

Project #01: Stealth. Concept Cookie. עזרים לאנימטורים - מתעדכן. אני אנסה לאגור כאן כמה שיותר עזרים לאנימציה המוכרים לי. זה ייקח זמן וייעשה בהדרגה. אני לא מעלה חומרים המוגנים בזכויות יוצרים אלא רק מפנה לכאלה. אין לי כוונה לפגוע ביוצרים אבל יש לי כוונה לעודד מקצועיות. אתם מוזמנים תמיד לרכוש את הספרים. בבלוג פוסטים עם תיוג "עזרים לאנימטורים". ארגנתי את הלינקים דרך PEARLTREES, פשוט נווטו את דרכיכם בין הלינקים לפי הקטגוריות. לחיצה תאפשר לכם לשוטט מלינק ללינק, נסו ותהנו: מדריך אוסי ולד לשליחת סרטים לפסטיבלים: קיימים כיום מספר אתרים אשר עוסקים בשליחה לפסטיבלים, בלי קשר לפניה פרטנית לפסטיבלים שברשימה, שווה להירשם גם אליהם: מאמר על ההסטוריה של האנימציה הישראלית: מאת צביקה אורן.מאמרים על אנימציה מהפורוםעוד ספרי PDF להורדה אנימציה ורישוםועוד ספרים להורדהרפרנס וידאו למגוון גדול של תנועות אנושיותreference! Tutorials • Blog.SpoonGraphics - Page 2. How To Create a Realistic Pencil Sketch Effect in Photoshop One of the classic Photoshop tutorial topics is the creation of a pencil drawing effect from a photograph.

It’s one of those quick and simple techniques that produces a satisfying result, which makes the tutorial great for beginners. Throughout its history, Photoshop has featured lots of built-in filters that produce various sketch and artistic effects, but they don’t exactly produce a realistic outcome. In this tutorial I’ll show some clever steps that will transform a photograph into a hand drawn pencil sketch, which can even be fine tuned to find the most authentic look.

How To Create a Distorted VHS Effect in Photoshop Today we’re going to have some fun mimicking the distortion effect of VHS tapes in Adobe Photoshop. How To Create a Suicide Squad Inspired 3D Text Effect Hollywood has definitely been fuelling me with plenty of inspiration lately. How To Create Your Own Hateful Eight Movie Poster Design.

Free Didgeridoo Music Downloads – Last. Fracture Voronoi. Why Join the IGDA? Why Join The IGDA? The world of video game development is fast-paced and ever-changing, and the IGDA can help you stay up-to-date on the tools, skills, and resources you need to adapt and grow. Becoming a member helps you stay informed, stay connected to fellow game developers, improve your skill set, and support your career all while ensuring that there is a large, global organization able to advocate on your behalf for the issues that matter most. Join our SIGs to expand your knowledge and mentor/learn from peers who share your passion and interests. Whether you're looking to learn more about production, read the latest Quality of Life whitepaper, share your mobile development expertise, or connect with other women in the industry, the IGDA has a SIG for you.

Get involved in your local IGDA chapter to enjoy events, education and networking with colleagues near you. While traveling, see if there's a chapter near your destination and meet other members around the world! Membership Dues. Productions. Revelopment - Tutorials. Scripts/Development. Manual:tutorial_detect_tap [FingerGestures Documentation] In this first tutorial, we will introduce several general FingerGestures concepts though an example showing how to detect tap gestures (a quick press → hold → release finger sequence).

First, we'll learn how to use the TapRecognizer component to detect a simple single-finger tap gesture anywhere on the screen. Then, we'll get a bit more fancy and see how to detect a tap on a specific object in the scene. Finally, we will tweak the gesture settings to detect a three-fingers double-tap! Initial Setup Step 1 Step 2 Create a new GameObject called “Gestures” Step 3 Add the TapRecognizer component to it and keep the default settings. The TapRecognizer is one of several types of GestureRecognizers. Step 4 Create a new C# script called “TapTutorial” and put it on the “Gestures” object we created in step #2 Tapping Anywhere Let's start by detecting a basic single-finger tap anywhere on the screen.

Click the Copy Event To Clipboard button on the TapGestures component. Tapping An Object “What the…?! Holistic 3D: Tutorials. 40+ Fantastic Game Development Tutorials From Across the Web. Physics | Unity Cookie. Unity3d. Sponsored High Speed Downloads Scripting in Unity3D (vers. 3.4) - College of Liberal Arts ... Winkler, Scripting in Unity3D workshop, p. 4 ! Var target : Collider; This script is doing the following: it checks if the position of the first person controller UNITY GAME ENGINE - Unity Technologies Blog UNITY GAME ENGINE Overview Will Goldstone & Christopher Pope London Unity User Group 15th April 2011 ★ UNITY3D (Mobile Application Development) U1 – Introduction to Unity3D BASIC COURSE, 36 hours total 18 hours lecture/ hands-on, 18 hours workshop Prerequisite: None Course Summary: 1. Scripting in Unity3D (vers. 4.2) - College of Liberal Arts ... Winkler, Scripting in Unity3D workshop, p. 3 ! Unity iOS Essentials - Packt Planning Ahead for a Unity3D iOS Game.

A starters guide to making a game like EVAC-CITY Programmer Introduction to Game Development with Unity 3D Introduction to Game Development with Unity3D Introduction To The unity Game Engine Part 1 : The Ui •Congratulations! HowToMakeMobileGames. Creating a bounce effect. Stopping a rigidbody on collision - Transforming objects 'on top' of other objects - how to handle this. I have a simple physics game working whereby spheres fly around and may collide with a larger sphere (set as a trigger) - the trigger script being... function OnTriggerEnter (other : Collider) { other.rigidbody.velocity = Vector3.zero; other.transform.position = Vector3(0,1.5,0);} So balls are fired/moved around but when they hit the collider, they are 'stopped' (velocity zero) and moved to the centre of the area.

This sort-of works - they move to the correct spot BUT they sometimes seem to retain some inertia/velocity because they fly upwards (Y axis) with considerable force!! Either I'm not resetting something OR I'm sending 2 spheres to the same spot and they're 'bouncing off' each other. Is there somethign else I need to do to kill their velocity/inertia and/or how do you deal with the possibility that you may transform an object 'on top' of another object?? Common Unity Gotchas | Unity Gems. There are a number of "gotchas" that hit pretty much everyone new to Unity programming. Sometimes these are due to you being new to programming in general, and sometimes it's due to the fact that Unity uses a slightly unusual method of attaching multiple scripts to a game object.

This overview tries to take you through the ones we see most often on Unity Answers. The Gotchas How to access a variable or method on another script or object How to access a variable or method on another script or object There is also a really great tutorial and video on GetComponent which you can read and watch in C# or in UnityScript So you've written two scripts and you want to access variables or methods on one script from the other one, but you can't quite work out how to get a reference to the script or how to get the variable. You may be tempted to declare variables as static so that you can access them easily without having to actually reference the object on which the script is placed. 1. In C#: 2. In C# PlayMaker Channel. How do you Draw a Line Using your Finger's Position on Android. I've been at this for days and can't seem to figure it out. I've looked through all documentation and Unity answers, but I can't find a solution.

I'm trying to do an effect similar to Fruit Ninja where you can swipe and draw a line with your finger. I'm thinking I can use a line renderer for the line and have an update function that will constantly track the fingers position. At a certain speed the script will instantiate a line renderer. To start I found this script which allowed an object to follow the mouse's position which works okay, but when I try it on android the object zips off screen and won't come back. Does anyone know how I can accomplish the above. Any help would be greatly appreciated. Written in JS.

Dige

Getting Started. Unity Assets for 2D Game Making. So, here is the deal. I'm making a 2D Game with Unity3D targeted at mobile platforms (Android and iOS). In order to do so, I found that I needed a lot of assets, because "right out of the package", Unity won't suit my needs.

I've also found out that these assests can cost some money (just like Unity Pro or Unity "worth-using" as I like to call it, and finding this assets in their last updated version can be a real pain in the... well, you know where. And that brings me here, to the creation of this thread in wich I will post all the assets I find usefull for my project or any other 2D Project as well. Unfortunately, I can't tell you a lot about my project, but I do can tell you about tools I use. Sprites are completly hand draw in Photoshop CS6 (characters, fx and levels). So, onto the downloads: SmoothMoves | Current version: v2.1 Is a tool to make 2D bones animations inside Unity3D.

Ex2D | Current version: v1.2.7 Is a highly integrated 2D sprite related developemnt extension for Unity. Unity Assets for 2D Game Making. Unity Video Tutorials - free video tutorials brought to you by the Faculty of Design, Swinburne University. Creating a side scroller game (like Mario) in Unity. Mike’s Unity Scripting Tutorial. Unity keyboard control for move & turn Now let’s learn scripting by looking at basic scripts for controlling a cube we’ve made. Here’s a sample that uses the user’s choice of fwd/bkwd keys for movement and their left/right keys for turning. (Keys are defined in menu “Edit:Project Settings:Input”) Create this script and add it to a visible cube.

(You definitely want to move the camera while editing so that the cube is visible when you start playing.) Beware: this copies and pastes well from SAFARI but has trouble with line endings when copied from Firefox (Firefox versions 3 through 16 ignore the unix “LF” linefeeds that I use in this unicode web page).Beware: integer math kills rotations.Beware: editing a script might not change copies of the script that are already attached to game objects, so I’ve been pressing "reset" on the attached script in the inspector. Maybe there's a way to reset all scripts??

Here is a move_force script that allows your player to accelerate and twist. Missiles. Mike’s Unity Scripting Tutorial. Unity keyboard control for move & turn Now let’s learn scripting by looking at basic scripts for controlling a cube we’ve made. Here’s a sample that uses the user’s choice of fwd/bkwd keys for movement and their left/right keys for turning. (Keys are defined in menu “Edit:Project Settings:Input”) Create this script and add it to a visible cube. (You definitely want to move the camera while editing so that the cube is visible when you start playing.)

Beware: this copies and pastes well from SAFARI but has trouble with line endings when copied from Firefox (Firefox versions 3 through 16 ignore the unix “LF” linefeeds that I use in this unicode web page).Beware: integer math kills rotations.Beware: editing a script might not change copies of the script that are already attached to game objects, so I’ve been pressing "reset" on the attached script in the inspector.

Here is a move_force script that allows your player to accelerate and twist. Here’s a Jump Script... Beware, not tested much Timer. How can I improve my Push/Pull object script. Khelton Headley. Making 2D Games With Unity | Third Helix. Unity is well-known for being an easy-to-use, cross-platform 3D engine and toolset, but that doesn’t mean you’re forced to make an FPS or third-person action-adventure game. I’ve been creating 2D sprite-based games in Unity for two years now – games like Conquistador and Fail-Deadly – and in this article I’m going to show you the techniques I used to achieve the classic 2D look. Note: The images throughout this article are scaled down to fit this blog’s formatting; just click an image to view it at its original size.

Who This Article Is For I’m going to present a brief overview of a number of techniques I’ve used to create a classic 2D “pixel art” look in Unity. This article is not a beginners’ tutorial: I’m assuming you already know how to use Unity in a 3D context and are just looking for some pointers on how to make it work for 2D pixel art. Sprite Setup The first thing to understand is that even though you’re making something that looks 2D, it’s still technically a 3D scene. Fin.

Games - What is Orthello. Platformer Tutorial Series - No Experience Needed. SkillSwap: Making A 2 Player 2D Game With Unity. Tutorials | Rocket 5 Studios. Part of our mission here at Rocket 5 is that we want to teach kids of all ages that there’s more to video games than just playing them – you can make games too! Below you’ll find links to tutorials that we’ve written to help get you started.

Also check out this post in our blog which talks about the the different kinds of jobs that are available in the games industry. If you’re in the Toronto area and you would like us to speak at your school or event, feel free to contact us at rocket5[at]rocket5studios.com or through the Rocket 5′s Facebook page. Animating Quadrupeds Animating animals is usually fun, but can often be complicated and technical.

Approaches to Animating Quadrupeds Unity Tutorials That Use Unity’s Built-In Sprite and 2D Physics tools Our latest Unity 3D tutorials that focus on making 2D games using Unity’s Built-In Sprite and 2D Physics tools that were added in Unity 4.3. Make A 2D 2-Player Platformer Game With Unity 4.3 Make A 2D Game In Unity3D Using Free 3rd Party Plugins. Unity 3D - 101. Who am i game ideas. Unity3D 2D Platformer Tutorial Series. Unity Pinball Tutorial 1/3 Board and Ball. Docs / User guide - Ragespline.com. Overview RageSpline is an extension for Unity to create, display and edit 2D vector graphics.

Setting up the camera When you import RageSpline package to a new empty project, you should be aware of few things about cameras and editor views. Unity is a 3D engine. Making 2D applications with it requires some tweaking to get on the right track. Good settings to start with: Set your main cameras projection to Orthographic* Right click the axis widget on the editor view and select Back and uncheck Perspective* While one can make games with RageSpline using the perspective camera*, it’s recommended to start with an orthographic setup. * Since RageSpline 1.5 you can skip these steps and use RageSpline shapes with the new 3D mode (more info below). RageCamera The RageCamera component is automatically added to the Main Camera of your scene when there’s a RageSpline present. Keyboard and mouse usage Follows the mouse and shortcut commands you’ll need to edit RageSplines: General Spline gizmos Other gizmos. Video Tutorials - How to use Ragespline - Ragespline.com.

Tuts+ 06-28-2013 - Games Brief - June 28, 2013 Describe Your Game Better! Hook More Players! Make More Money! This post was originally hosted on David Barnes‘s blog, and Nicholas liked it so much he included it in How to Publish A Game. David’s blog host shut down, and the post was no longer available, so I asked if we could publish it here, and he agreed. If you are ever likely to launch a game on iOS, Android, Steam or pretty well anywhere where you will have to grab the attention of potential players with a fewer well chosen words, you should bookmark this post. You’ll thank us later Make your game a success by giving it a kick ass description! When you release a game you need to describe it — on the App Store, on Facebook, on your own site. Get the description right and you can expect to see a lot more players. Get it wrong, and people who’d probably LOVE your game will never even get to try it.

First of all, successful game descriptions follow a particular structure: Let’s look at each of these in turn. One Sentence to Sum Up the Game This sentence needs to be sharp as a knife. The Feature List. Games Brief - The Business of Games. Game Programming Challenge 3: Indirect Control - Game Career Guide Forums. Arbeitsgruppe Digitale Medien: Mobile Gaming with Indirect Sensor Control.

Full GDD (Game Design Document) ~ SAS Diaries : Project Rhone Island. Two full Game Design Documents free for you to use. Viral Light Interactive GDD. The Design Document Justin Kelly. Week 2: Building Blocks of Game Design | GDD 1. Week 2: Building Blocks of Game Design | GDD 1. Top 5 Tips on Making a Game Design Document /  Game Nacho.

Projects.myvfs.com/games/games/GD16_Ginkgo/GDDV3_Team_Wakeless_GD16.pdf. Writing a gaming proposal. Design Document: Play With Fire. The 6 Most Insanely Misguided Attempts at Viral Marketing. Fun viral marketing case - learning game startup Fantastec at Devel... Www.footmark.com/pdfs/Footmark media Viral marketing.pdf. Uploads/viral_marketing.pdf. Games. Viral Games. Showcase | Community Toolbar. The Best Viral Marketing in Gaming | PixelBedlam. Viral Marketing for Online Gaming Site | Conduit. The Best Viral Marketing in Gaming | PixelBedlam. Viral Marketing Theory. How To Spot A Viral Marketer In The Gaming Community. Umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:433110/FULLTEXT01.pdf.

30 Sand-sational Castles & Sculptures. 30 Extraordinary Graffiti and Wall Paintings. Masters of Paper Art and Paper Sculptures. Jonkers » Downloads. Game Environment Art Design. Down with Boredom: 5 Pattern Generators for Background Designs. Search Results. The Ultimate Collection of 3DS Max Tutorials. 26 Adorable & Cute Doodle Artwork For Your Inspiration. Inspiration - Page 2.

PixelArt

Tutorial List of Articles for Game Level Design and Game Environments. Game Artist Forums - vbArticles. Game Design | Gorogoa Developer Blog. Developer Blog | A tiled adventure/puzzle game by Jason Roberts. Profile, Free 3D Models. Download 3d Model - Clothing Model - Footwear_Crazy 3ds Max Free - page 1. Animation. Indie Game Studios. Anarchy. Sound. Sculptris. Unity3d. 5 Alternatives to a Game Design Doc « Gravity Ghost. Tiny Game Design Tool. Texture Tools for Adobe Photoshop. Tutorials. Game Design Patterns. Game Design.