background preloader

Barnens Livräddningsskola

Barnens Livräddningsskola
Related:  IdrottslektionerLek

by orienteering - www.byorienteering.se Bedömning Arbetsmaterial- Nypon Nypon förlag vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. Det gör vi genom att komplettera alla våra böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Elevmaterialen till de nyare svenska böckerna är utformade på lite annorlunda sätt. De består av skrivbara pdf:er. De fungerar både i dator, i surfplatta och i SmartPhones. Arbetsmaterialet är kostnadsfritt och går att skriva ut genom att klicka på länkarna nedan. Arbetsmaterialet hittar du också under fliken Arbetsmaterial vid respektive bok inne i butiken. Finn rätt arbetsmaterial genom att klicka på bokstaven titeln startar med. Lättläst på svenska: Aha - Kropp och hälsa - arbetsmaterial till läraren Aha - Kropp och hälsa - uppgifter till eleven (skrivbara pdf:er) Aha - Liv och miljö - arbetsmaterial till läraren Aha - Liv och miljö - uppgifter till eleven (skrivbara pdf:er) Aldrig förlåt! Aldrig förlåt! Ditt äckel!

Mer friluftsliv – bättre folkhälsa! | Idrottslarare.se Varför friluftsliv på idrott och hälsa 1? Friluftslivet är ett fantastiskt redskap för att förbättra folkhälsan, få kunskap om naturen och lära sig om ett hållbart samhälle. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande. Download (PDF, 1.63MB) Det här inlägget postades i Friluftsliv, GY11, Pedagogik.

Om hjärnskakningar | SISU Idrottsböcker Hjärnskakning är en av de vanligaste idrottsrelaterade skadorna. Tränare (och alla andra!) bör känna till vilka symptom som kräver akut läkarvård. Det är också bra att känna till den så kallade hjärntrappan som beskriver hur återgång till träning sker på ett säkert sätt. Till vår hjälp har vi Eva Andersson, docent på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hjärnskakning uppstår via direkt eller indirekt våld mot huvudet och medför en plötslig neurologisk funktionsnedsättning som i regel går tillbaka helt efter en kort tid. När behövs akut hjälp? Åk akut till sjukhus eller ring ambulans om medvetslöshet inträffat ellerminnesbortfall har förekommit strax före eller efter skadetillståndet (personen kan inte minnas vad som hänt). Åk även akut till sjukhus om följande symptom uppkommer (direkt eller i ett senare skede) eftersom bakomliggande orsaker kan vara en blödning i hjärnan. Hjärntrappan Hjärntrappan är ett säkert sätt att återgå till fysisk aktivitet efter en hjärnskakning. Läs mer!

Kul med Kahoot | Fredrik Sandström Tävlingar och quiz har alltid varit kul, men med hjälp av digitala verktyg blir det ännu roligare. Att göra en Kahoot är förhållandevis enkelt. Gå in och skapa ett konto på getkahoot.com och påta ihop ditt första quiz eller låna någon annans. Det är lite knepigare att ”få igång” quizen. Du behöver veta att du startar quizen med en enhet (t ex en dator) och på samma ställe du skapade den. Om du ska köra en Kahoot i helklass är det lämpligt att projicera bilden så att alla ser ordentligt. För att spela Kahoot behövs en annan enhet (dator, surfplatta eller mobil). 1. Frågorna kommer att visa sig på enhet ett (i exemplet ovan en dator) och eleverna knappar in svaren på sin enhet. Så här såg det ut när Gäddgårdsskolan hade julavslutning. 200 elever spelade samma quiz samtidigt!

PE - Games Teaching Ideas Catching Balloons - Help younger children with their co-ordination by using balloons in your PE lessons. Hoop Activity - A very enjoyable activity which encourages children to co-operate in order to complete the task. Through the Hoop - A fun team-building game which involves trying to climb through hoops! <A HREF=" Bark Ball - A simple, yet exciting, team game. Don't miss our special Football themed resources! Tennis: Startsida | FUNtasiFabriken

Related: