background preloader

Risa47

Facebook Twitter

English and PE teacher Lärare i engelska och idrott och hälsa

Distansundervisning

Digitala verktyg för lärande och digital kompetens. IDH1. IDH2. IDH3. IDH4. Ikt2. BFL och lärande4. English 6-9 graders. Gott och blandat.