background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

(29) Hur sätter lärare betyg? Åk 2 Matematik -handbok. Ladda ner handboken i pdf-format (466kB, 16.2.2015). Verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov är en del av LukiMat-tjänstens material för bedömning av lärandet. Verktygen är utarbetade för bedömning och identifiering av stödbehov i matematik för barn i förskola, årskurs 1 och årskurs 2. Målsättningen är att identifiera de barn som av en eller annan orsak presterar lägre än barn i samma ålder eller samma årskurs, eller de barn som inte når upp till de uppställda målen. Verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov är planerade för tre tidpunkter under läsåret: i början av läsåret (höst), i mitten av läsåret (vinter) och i slutet av läsåret (vår).

För de tre tidpunkterna har referensvärden samlats in. Med hjälp av verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov kan läraren bedöma hur barnen i gruppen behärskar grundläggande färdigheter i matematik. Blanketterna och deras funktion Barnens uppgiftsblanketter innehåller uppgifterna som görs i grupp. Tabell 2. Lär för livet! | Formativ bedömning och ett språkutvecklande arbetssätt lyfter undervisningen! Äpplen. Inspirerad av filmen om Austins butterfly, planerade jag den här lektionen. Målen var att: * få eleverna mer mottagliga för feedback, utan att känna att det var personlig kritik. * träna eleverna på att ge konstruktiv kritik. * få eleverna att rita och måla vad de verkligen ser. * få eleverna att lägga tid och tanke i sina bilder, att prova, göra om, förbättra.* låta eleverna träna i att kommunicera runt en bild, genom att använda begrepp som hör till bildämnet.* att göra eleverna medvetna om hur utveckling sker.

Jag genomförde min lektion i en årskurs 4. Jag berättade om en elev jag en gång hade. Hon ville göra en bild av ett äpple, men hon ville göra det bra. Hon målade så noga hon kunde innanför linjerna. "Vad tror ni att jag gav henne för råd? " Efter lite diskussioner tog jag fram nästa bild. "Vilka råd tror ni att jag gav henne sedan? " Hade hon lyckats? Det blev ytterligare diskussioner i klassen.

Mina fjärdeklassare blev klart imponerade, men det verkade ändå inte så svårt. I huvudet på Carol Dweck - tankar och tips om Mindset - ...tänk vidare... Jag har under ett antal år intresserat mig för och försökt använda Carol Dwecks Mindset-teori. För mig startade det i klassrummet som ett sätt att skapa ett motiverande klimat med elever i stort behov av detta men insåg vartefter att alla elever (och vi lärare själva) skulle kunna dra nytta av detta tänkesätt. Begreppet Mindset har sedan under åren dykt upp här och var i den svenska skoldebatten t ex genom inslag i BoB-kursen (distanskursen vid Karlstad universitet) och i diverse forum på nätet. Genom översättningen till svenska av hennes bok Mindset så verkar intresset stiga.

Så man kan fråga sig om mindset blir en ny quick-fix-hype-frälsningslära eller om det kan bli ett forskningsbaserat förhållningssätt? Ibland har, hoppfullt nog, Mindset tagits upp av olika skolföreläsare. Ofta under olika egna namn, typ steg-för-steg, talangteori, skolsmart eller något annat. Kraften i att tro att du kan bli bättre - Carol Dweck -TED 1. 2. 3. Mvh//Bosse. En bloggla ~ Kilskrift. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete. Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen. En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Jag vill också visa konkret hur det ena perspektivet, det relationella, underlättar för ett kollegialt samarbete och lärande om måluppfyllelse och hur man kan utreda vad som ligger bakom elevers beteende eller uppvisade svårigheter.

Formativ bedömning som förhållningssätt genomsyrar arbetet utifrån detta perspektiv som är evidensbaserat och bevisat effektivt. Vilka tre saker gör att formativ bedömning är en del av ett elevhälsofrämjande arbete? De här verben (och lite fler) förekommer i alla kurser och ämnen: (lista) 50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det. #frågebatteriet. #frågebatteriet hänger runt min hals. Frågebatteriet följer mig hela dagarna för att jag ska vara medveten om hur jag ställer frågor. Till eleverna. Till kollegor. Till mig själv. När jag möter vuxna frågar de nästan ingenting. Coniuncti forte - tillsammans starka. Höstterminen 2014 fick jag många nya uppdrag. Ett av dem var att planera och leda lärarforum, som under vårterminen skulle vara gemensamma för Roslättsskolans och Kyrkskolans personal samt handla om bedömning. De skulle även vara en fortsättning på kommunens gemensamma konferens Betyg och bedömning som vi hade i november.

Tankarna snurrade igång direkt, men jag hade svårt att hitta en bra struktur och den röda tråden inföll sig aldrig. Frågor jag brottades med var bland annat att hitta en gemensam nämnare för att knyta samman två skolors utvecklingsarbete och hitta ett innehåll som motsvarar behovet på båda skolorna? Det finns så mycket att fördjupa sig i, men så få tillfällen alla är samlade. Åter igen, ut i djungeln av information på Skolverket, KvUtiS och YouTube. Hur ska man sålla i detta hav av information? Jag och min biträdande rektor satte oss ner för att strukturera upp våra respektive tankar och analysera våra skolors behov. Den 4 mars träffades vi. Att diskutera.