background preloader

Allmänt

Facebook Twitter

Det senaste inom vår podcastvärld - #annaochphilip. After You’ve Seen These Maps, Your Image of the World Will Never Be the Same Again! We at Bright Side found out a lot of fascinating new things here.

After You’ve Seen These Maps, Your Image of the World Will Never Be the Same Again!

Take a look, and see for yourself. The true size of Greenland Let’s first take a look at Greenland. A very large country, right? Almost as big as the entire continent of South America. But when its position is shifted to the same latitude of the USA, it’s clear that Greenland is nowhere near as big as we thought. Here’s what would happen if Australia was at the same latitude as Russia and Europe.

It seems that Australia isn’t particularly large. Look at how the shape of Australia has changed when it’s moved to the north. And here’s the USA (minus Alaska) in comparison to Australia. It seems that Mexico is quite a large country. And here’s the real size of that most mysterious of continents — Antarctica. So what’s the real size of Russia? "Musik är bättre för hälsan än idrott" Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar.

"Musik är bättre för hälsan än idrott"

Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren som härom kvällen föreläste i Vasa. Föreläsningens rubrik "Musik är bättre för hälsan än idrott" är inte menad som en provokation. Den har bas i neurologisk forskning, säger Lindgren. - Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Därifrån kan man allvarligt säga att musik är mycket mera hälsosam än idrott, säger hon. Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. . - Forskarna vet inte varför, men de har kunnat påvisa det, tack vare modern teknologi. Musiken är något av en universalmedicin Det gäller ändå att välja rätt sorts musik efter situationen. Mer musik i skolan! Minna Lindgren efterlyser mera musik i skolan. 15 minuter musik i början av dagen skulle öpna upp hjärnans nervbanor.

Growingminds. Hur sätter lärare betyg? UMO.se. Information om trans. Egalia. Skolportal och lektionsbank. LTU PED EX 03123 SE. Med_ansiktet_vant_mot_Europa. Mobile stories. Changing education paradigms. Elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare.

Elevledda utvecklingssamtal

Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen.

Ett enkelt sätt är att använda sig av tre olika färger: Röd= når ej målen Gul= når målen delvis Grön= når målen Utvecklingssamtalen kan bokas med hjälp av Doodle, vilket innebär att läraren kan skicka ut en länk till samtliga föräldrar tillsammans med lite kort information om vad de behöver förbereda inför utvecklingssamtalet. Prenumeration. Vill du bli kontaktad när det är dags att registrera sig för prenumeration?

Prenumeration

Mejla oss på redaktionen@specialnest.se En prenumeration på Special Nest ger dig obegränsad tillgång till samtliga artiklar och premiummaterial på specialnest.se. På sidan har du ett eget konto där du kan spara artiklar. Prenumerationen på Special Nest kostar 79 kronor inkl moms i månaden för privatpersoner och enskilda prenumeranter. Prenumeration för kommun, landsting och företag kostar 399 kronor exkl moms i månaden, då ingår 10 prenumerationskonton. När du blir prenumerant på Special Nest anger du ditt personnummer, din e-postadress och din postadress. Läs våra köpvillkor Kundservice och kontaktuppgifter. Lärarhandledning. Användning i skolan Du kan använda tankesatt.se i din undervisning.

Lärarhandledning

Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Mer troligt är att du tar upp frågan på mentorstiden, temadagen eller föräldramötet. Startsidan - lararesyrkesetik.se. Skolporten - Nyheter - Skapa sjacc88lvracc88ttande prov. En skola för den digitala generationen!

Blankett för den framåtsyftande planeringen.