background preloader

Allmänt

Facebook Twitter

Create, Engage, Assess through Mobile Devices. Här är begreppen du behöver lära dig under Pride. Hbtq Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Här är begreppen du behöver lära dig under Pride

H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Hen/den Könsneutrala pronomen som främst används om personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män utan till exempel är intergender, genderqueer, ickebinära. Transperson En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln.

Transsexuell Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. Transvestit Asexuell Autosexuell Att bara vilja ha sex med sig själv. Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen. Här kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på följande språk: svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska.

Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen

Klicka här för att beställa affischer på olika språk. Barnkonv_lattlastweb-2014. Africa, Uncolonized: A Detailed Look at an Alternate Continent. What if the Black Plague had killed off almost all Europeans?

Africa, Uncolonized: A Detailed Look at an Alternate Continent

Then the Reconquista never happens. Spain and Portugal don't kickstart Europe's colonization of other continents. And this is what Africa might have looked like. The map – upside down, to skew our traditional eurocentric point of view – shows an Africa dominated by Islamic states, and native kingdoms and federations. All have at least some basis in history, linguistics or ethnography. This map is the result of an entirely different course of history. To arrive at this map, Cyon constructed an alternative timeline. Det senaste inom vår podcastvärld - #annaochphilip. After You’ve Seen These Maps, Your Image of the World Will Never Be the Same Again!

We at Bright Side found out a lot of fascinating new things here.

After You’ve Seen These Maps, Your Image of the World Will Never Be the Same Again!

Take a look, and see for yourself. The true size of Greenland Let’s first take a look at Greenland. A very large country, right? Almost as big as the entire continent of South America. But when its position is shifted to the same latitude of the USA, it’s clear that Greenland is nowhere near as big as we thought. Here’s what would happen if Australia was at the same latitude as Russia and Europe. It seems that Australia isn’t particularly large. Look at how the shape of Australia has changed when it’s moved to the north. And here’s the USA (minus Alaska) in comparison to Australia. It seems that Mexico is quite a large country. "Musik är bättre för hälsan än idrott" Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar.

"Musik är bättre för hälsan än idrott"

Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren som härom kvällen föreläste i Vasa. Föreläsningens rubrik "Musik är bättre för hälsan än idrott" är inte menad som en provokation. Den har bas i neurologisk forskning, säger Lindgren. - Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Därifrån kan man allvarligt säga att musik är mycket mera hälsosam än idrott, säger hon.

Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. Growingminds. Hur sätter lärare betyg? UMO.se. Information om trans. Egalia. Skolportal och lektionsbank. LTU PED EX 03123 SE.

Med_ansiktet_vant_mot_Europa. Mobile stories. Changing education paradigms. Elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare.

Elevledda utvecklingssamtal

Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen.

Prenumeration. Vill du bli kontaktad när det är dags att registrera sig för prenumeration?

Prenumeration

Mejla oss på redaktionen@specialnest.se En prenumeration på Special Nest ger dig obegränsad tillgång till samtliga artiklar och premiummaterial på specialnest.se. På sidan har du ett eget konto där du kan spara artiklar. Prenumerationen på Special Nest kostar 79 kronor inkl moms i månaden för privatpersoner och enskilda prenumeranter. Prenumeration för kommun, landsting och företag kostar 399 kronor exkl moms i månaden, då ingår 10 prenumerationskonton. När du blir prenumerant på Special Nest anger du ditt personnummer, din e-postadress och din postadress. Lärarhandledning. Användning i skolan Du kan använda tankesatt.se i din undervisning.

Lärarhandledning

Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Startsidan - lararesyrkesetik.se. Skolporten - Nyheter - Skapa sjacc88lvracc88ttande prov. En skola för den digitala generationen!