background preloader

Allmänt

Facebook Twitter

Create, Engage, Assess through Mobile Devices. Här är begreppen du behöver lära dig under Pride. Hbtq Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Hen/den Könsneutrala pronomen som främst används om personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män utan till exempel är intergender, genderqueer, ickebinära. Hen och den används också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd. Transperson En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. Transsexuell Transvestit En person som klär sig i eller använder sig av andra attribut som traditionellt används av män respektive kvinnor. Asexuell Autosexuell Bisexuell.

Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen. Här kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på följande språk: svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska. Klicka här för att beställa affischer på olika språk.

SvenskaBeställ folder på svenska Affisch om barnkonventionen på svenska för nedladdning Folder om barnkonventionen på svenska för nedladdning ArabiskaBeställ folder på arabiska och svenska Affisch om barnkonventionen på arabiska för nedladdning Folder om barnkonventionen på arabiska för nedladdning DariBeställ folder på dari och svenskaAffisch om barnkonventionen på dari för nedladdning Folder om barnkonventionen på dari för nedladdning EngelskaBeställ folder på engelska Affisch om barnkonventionen på engelska för nedladdning Folder om barnkonvenionen på engelska för nedladdning SomaliskaBeställ folder på somaliska och svenska Affisch om barnkonventionen på somaliska för nedladdning Till nyhetsarkivet. Barnkonv_lattlastweb-2014.

Africa, Uncolonized: A Detailed Look at an Alternate Continent. What if the Black Plague had killed off almost all Europeans? Then the Reconquista never happens. Spain and Portugal don't kickstart Europe's colonization of other continents. And this is what Africa might have looked like. The map – upside down, to skew our traditional eurocentric point of view – shows an Africa dominated by Islamic states, and native kingdoms and federations.

This map is the result of an entirely different course of history. To arrive at this map, Cyon constructed an alternative timeline. Allohistorical Africa, seen from our North-up perspective. European colonies in Africa in 'our' 1913. Cyon borrowed this counterfactual hypothesis from The Years of Rice and Salt, an alternate history novel by Kim Stanley Robinson. Cyon focuses on Africa – or rather, Alkebu-Lan – which in his version of events doesn't suffer the ignomy and injustice of the European slave trade and subsequent colonization. The Arabic is no accident. Some familiar-sounding names around the Great Lakes. Det senaste inom vår podcastvärld - #annaochphilip. After You’ve Seen These Maps, Your Image of the World Will Never Be the Same Again! We at Bright Side found out a lot of fascinating new things here.

Take a look, and see for yourself. The true size of Greenland Let’s first take a look at Greenland. A very large country, right? Almost as big as the entire continent of South America. But when its position is shifted to the same latitude of the USA, it’s clear that Greenland is nowhere near as big as we thought. And when moved still further to the equator, we can see that it’s nothing special compared to other islands. Here’s what would happen if Australia was at the same latitude as Russia and Europe.

It seems that Australia isn’t particularly large. Look at how the shape of Australia has changed when it’s moved to the north. And here’s the USA (minus Alaska) in comparison to Australia. It seems that Mexico is quite a large country. And here’s the real size of that most mysterious of continents — Antarctica. So what’s the real size of Russia? Russia’s not only the largest country in the world but also the most northerly. "Musik är bättre för hälsan än idrott" | Österbotten | svenska.yle.fi. Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar.

Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren som härom kvällen föreläste i Vasa. Föreläsningens rubrik "Musik är bättre för hälsan än idrott" är inte menad som en provokation. Den har bas i neurologisk forskning, säger Lindgren. - Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Därifrån kan man allvarligt säga att musik är mycket mera hälsosam än idrott, säger hon. Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. Men musiken, den aktiverar hela hjärnan. - Forskarna vet inte varför, men de har kunnat påvisa det, tack vare modern teknologi. Musiken är något av en universalmedicin Det gäller ändå att välja rätt sorts musik efter situationen. Mer musik i skolan!

- Det räcker väl att spela blockflöjt, säger Minna Lindgren. Läs också: Growingminds. Hur sätter lärare betyg? UMO.se. Transformering.se | Information om trans. Egalia. Värdegrunden | Skolportal och lektionsbank. LTU PED EX 03123 SE.

Med_ansiktet_vant_mot_Europa. Mobile stories. Changing education paradigms. Elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare. Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen.

Ett enkelt sätt är att använda sig av tre olika färger: Röd= når ej målen Gul= når målen delvis Grön= når målen Utvecklingssamtalen kan bokas med hjälp av Doodle, vilket innebär att läraren kan skicka ut en länk till samtliga föräldrar tillsammans med lite kort information om vad de behöver förbereda inför utvecklingssamtalet. Prenumeration. Vill du bli kontaktad när det är dags att registrera sig för prenumeration? Mejla oss på redaktionen@specialnest.se En prenumeration på Special Nest ger dig obegränsad tillgång till samtliga artiklar och premiummaterial på specialnest.se.

På sidan har du ett eget konto där du kan spara artiklar. Prenumerationen på Special Nest kostar 79 kronor inkl moms i månaden för privatpersoner och enskilda prenumeranter. Prenumeration för kommun, landsting och företag kostar 399 kronor exkl moms i månaden, då ingår 10 prenumerationskonton. När du blir prenumerant på Special Nest anger du ditt personnummer, din e-postadress och din postadress. Vi använder dina adressuppgifter för att se till att betalningsinformationen är korrekt och att det är rätt person som får tillgång till Special Nest.

Läs våra köpvillkor Kundservice och kontaktuppgifter. Lärarhandledning | tankesatt. Användning i skolan Du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Mer troligt är att du tar upp frågan på mentorstiden, temadagen eller föräldramötet. Eller varför inte i en diskussion i kollegiet? Syfte Tanken är att ungdomarna ska ta del av innehållet på tankesatt.se, reflektera och komma till insikt genom att läsa vad andra i samma situation skriver. Nedan följer några exempel på hur du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Målgrupp Vilka åldrar riktar sig tankesatt mot? Ett – Är ditt datorspelsberoende OK? Börja med testet med samma namn. Diskutera om testresultatet stämmer med elevernas uppfattning. Granska frågorna/påståendena och diskutera om de tyder på datorspelsberoende.

Följdfrågor: Känner de någon som är datorspelsberoende? Syftet med testet är inte att påvisa att massor av eleverna är datorspelsberoende men att sätta igång tankarna hos dem. Startsidan - lararesyrkesetik.se. Skolporten - Nyheter - Skapa sjacc88lvracc88ttande prov. JL Skolutveckling | En skola för den digitala generationen!