background preloader

Allmänt/socialt

Facebook Twitter

✰ 8 HOURS ✰ CHRISTMAS MUSIC with FIREPLACE ✰ Christmas Songs Playlist ✰ Xmas ... Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande. En av grundprinciperna inom kooperativt lärande är Samarbetsfärdigheter.

Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande

För att kunna lösa uppgifter tillsammans krävs att eleverna kan samarbeta med varandra. Att kunna samarbeta är inte något vi föds med, utan det är något som vi måste få möjlighet att träna på i livet. I undervisningssituationer behöver man därför synliggöra samarbetsfärdigheterna för eleverna på ett konkret sätt. Det räcker inte att bara berätta för eleverna vad vi vill att de ska göra – vi behöver skapa tydliga modeller som vi kan visa och vi behöver även få prova dessa och lyckas tillsammans. Vi vill här i detalj beskriva hur vi arbetar med att träna på samarbetsfärdigheter. Vi beskriver en grund och har även med två konkreta exempel (ett från åk 1, ett mer allmänt) som ni kan anpassa utifrån era elevers mognad och behov. Om du ska arbeta med en samarbetsfärdighet i veckan eller under en längre period bestämmer du själv.

GratisSkole.dk: Velkommen til gratisskole.dk. Grovplanering-tom. Språklärare - lossa tungan med LEGO - Robin Smith. Psst!

Språklärare - lossa tungan med LEGO - Robin Smith

Är du språklärare? Småbarnsförälder? Har du tröttnat på att trampa på vassa bitar från dyra legosatser som hållit i femton minuter efter att de byggts ihop? Så här kan de fått nytt liv, i klassrummet. Det finns övningar som inte tjänar så mycket mer till än att få eleverna att komma igång, att få dem att glömma allt annat och prata ett annat språk, och att få dem välvilligt inställda till ämnet eller i alla fall resten av lektionen; adrenalininjektioner som vi kan utnyttja för att kick-starta en elevgrupp när energinivån är som lägst eller blygheten som värst.

Gör ungefär så här: (1) Innan övningen börjar, lägg fram ca 30 bitar lego samt två hjulpar på tio platser i klassrummet. . (2) Dela in eleverna i grupper om tre. . (3) När utförarna lämnat rummet får instruktörerna lyfta på pappret. . (4) Efter ca 5 minuter får instruktörerna hämta in utförarna, som nu har ögonbindlarna på sig, och placera dem framför bitarna. . (5) Räkna ner när tiden går mot sitt slut. Teaching Resources & Lesson Plans. Minnespa_se. Angela Lee Duckworth: Nyckeln till framgång? Ihärdighet. Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre. LEKAR/ÖVNINGAR. ÖVNINGAR MED VI I KLASSEN. ?image_id=children-going-to-school-around-the-world-24. To the delight (or dismay) of millions, the school season is beginning in many countries throughout the world.

?image_id=children-going-to-school-around-the-world-24

But it’s important not to forget that, in some parts of the world, school can be a hard-won luxury. Many children throughout the world have to take the most incredible and unimaginable routes in order to receive the education that some of us may take for granted. This list we collected will show you just how determined some children can be when it comes to getting an education. According to UNESCO, progress in connecting children to schools has slowed down over the past five years. Areas that lack suitable school routes can often flood, making it even harder for kids to commute.

The solution might seem easy: build roads and bridges, buy buses and hire a driver. (h/t: amusingplanet) 5-Hour Journey Into The Mountains On A 1ft Wide Path To Probably The Most Remote School In The World, Gulu, China Thanks for sharing! 3x per week 30,000,000+ monthly readers Error sending email. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen.

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2

Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Försök att bli medveten om ditt eget talspråk.

Säger du t.ex. ”Ställ den där.” eller säger du ”Ställ tillbaka din pärm på hyllan bredvid de blåa böckerna.”? Gruppsamtal som bygger på frågor. Använd bilder Visuell stöttning kan vara att använda bilder eller föremål på olika sätt för att konkretisera eller hjälpa eleven att förstå och/eller minnas. Skogen i Skolan.

Hem - GOTD. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Facebookgrupper. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Ljudnivåer - visualisera samtalstonen. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken.

Ljudnivåer - visualisera samtalstonen

Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at th... Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison.

These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at th...

He traveled around the world capturing the differences between the lifestyle of kids from different countries. The discrepancy is quite shocking, as in the series you will find photos of children like Kaya from Tokyo, whose mother spends more than $1.000 a month on her dresses, as well as photos of kids from Brazil or Nepal that barely have a roof over their heads.

Save the Children Italy supported the two year long process needed to complete this series that now is also available as a book, where each portrait and bedroom photos are accompanied by an extended caption that tells the story of each child. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Vi jobbar mot våra sociala mål. Nu har vi dragit igång ett tema kring våra sociala mål.

Vi jobbar mot våra sociala mål.

Se tidigare inlägg angående förarbetet med den sociala PPn. Idag har vi tittat på film, Ugglan och kompisproblemet om att säga förlåt på riktigt, och utifrån den fick vi visdomsord till oss. ”Att säga förlåt på riktigt, det är faktiskt jätteviktigt. ” Vi pratar i klassen kring detta och om målen som vi ska jobba mot. Vi diskuterar kring hur man ska göra om något händer på skolgården som man inte tycker är ok. Barnen får ett eget ”uggle-problem” att lösa. Home - Mr Printables. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar.

Ullis skolsida.