background preloader

Engelska allmänt

Facebook Twitter

Så här dukar jag fram Canvor. Terminen är snart slut. Jag sorterar och gör bokslut. Så även i mitt klassrum. Det är dags att plocka ner gammalt material och sätta upp nytt för att de nya sjuor jag möter i höst. Jag har tidigare skrivit om hur jag använder Canvorna i mitt klassrum samt hur du själv kan skapa en Canva. Canvorna används regelbundet för att skapa struktur, målbild och för att konkretisera lärandemålen. Jag har två ämnen jag undervisar i men med samma förmågor. Jag har tidigare haft Canvorna uppdelat på två väggar i klassrummet, en för engelska och en för svenskan.

Bubblorna här under kan du skriva ut här om du vill använda dem. Om någon har en tydlig struktur för ämnet får ni gärna dela dem. Skrivprocessen Texttyper Berättande texter Gestalta Bildspråk Adjektiv Fakta texter Sambandsord/linking words & phrases Att vidga resonemanget Skrivstruktur som jag och Mia Smith gjort Läsförsåelsestrategier av Mia Smith Textkopplingar State your opinion Några knep för att resonera/diskutera Tankemodell för att vidga perspektivet. Describing photos (comparing, contrasting and speculating) You are going to practise language for; Describing photosComparing and contrasting photos (discussing similarities and differences)Speculating on what might be happeningReacting to photos (giving opinions) Discuss Look at the presentation. Follow the instructions and talk about some of the photos Write The language used here for comparing and contrasting / speculating is also useful for writing discussion / argument essays.

Plan: Introduction - describe the situation / topic to be discussedCompare / contrast ideas (for and against / advantages and disadvantages)Speculate on solutions to problems raised by the questionConclusion - give an opinion Which pairs or groups of photos in the presentation could be used to demonstrate ideas for argument writing topics about education, technology, food, family, work, leisure, health, advertising etc?

More Practice on May / Might / Could / Must / Can't. Matte plus engelska till Valentine's day ? Många av oss arbetar med något på engelskan runt Valentine’s day. Här har jag hittat en kanonresurs, som dessutom är gratis att ladda ner. Uppgifterna finns via Teachers pay teachers där du skapar ett konto och sedan kan söka och hitta fantastiskt bra lektioner. Språket och uppgifterna går enkelt att koppla till LGR 11. Du behöver inte oroa dig för att det inte ska vara korrekt engelska, vilket man verkligen måste kolla om man letar på en del svenska sidor.

I den första uppgiften finns arbetsmaterial till hela februari om man vill! Du kan kombinera matte och engelska eller varför inte musik och engelska. Allt finns färdigt att ladda ner här: Free February downloads . Den andra uppgiften lämpar sig nog lite mer för er som undervisar yngre barn: Valentine’s day. Jag kan verkligen rekommendera er att skapa konto på Teachers pay Teachers.

Sara. 5 of My Favorite English Games for ESL Students. I saved the best for last. My students requested this game more often than any other game we ever played. It's based on the old drinking game "Ring of Fire," modified for the classroom. Materials needed:A standard deck of playing cards, a whiteboard, 20-30 small slips of blank paper, and a bowl.

The setup:Almost none! Place the bowl in the center of a table and spread the cards out, face down, in a circle around the bowl. On the whiteboard (or on a photocopied handout if a whiteboard isn't available) list the 12 cards (ace to king) and the actions associated with each card. (For more on what exactly those actions are, see below.) The activity:Before you start the game, hand every student two small slips of paper. The students will take turns pulling a card. Here are the actions I assign to cards and the penalties involved: K: Ask anyone.

Q: Ask a girl. J: Ask a boy. 10: Ask your teacher! 9: Bunny ears! 8: Words. 7: Pick again. 6: Touch your nose! 5: Answer one question. A: Free card. Love & Romance, 8-9. Myspace Quotes Graphics NB! This theme uses a new feature for vocabulary practice 1:1. The teacher can register their classes in order to follow the students’ progress, but this is not necessary.

The students can study the vocabulary list, but to practise the words they need to log in. Otherwise, the programme would not be able to help them learn the difficult words. Even without 1:1, the teacher can project the practice on an (Interactive)WhiteBoard. To learn more, go to Vocabulary.com Warm-up “Kiss Me” (3:35) This Is What Happens When You Ask 8 Teen Couples To Kiss On CameraKinetic Typography – Love Is (0:40) Definitions of love spoken, with script Music Devotion (1:30) A ballad by Randy Travis, which portrays people from all walks of life showing their commitment to the ones they love. Background Love and Romance An informative, well-balanced article about romantic relationships. Vocabulary Words of Love Let students mark how many they already know. Lesson Plans Reading Love is.. Listening. Tema: The Wedding Trip. Hej Många frågar hur vi planerade temat till The Wedding Trip och här kommer en sammanställning!

Mina kollegor, Maria Ekelund och Marie Hansson, och jag har allihop 9or i år. Vi bestämde oss för att göra ett större projekt där alla eleverna var inblandade. På vår skola har vi nivågruppering och de elever som behöver mycket tydlig struktur och som fokuserar på att nå målen i engelska deltog inte. Totalt hade vi 65 elever med i projektet. Vi har 2 x 60 minuter engelska per vecka. Lektion nr 1 och 2 : Introduktion av temat. Mellan lektion 2 och 3 gav vi respons på elevernas texter och kollade så att det inte var helt utflippat.

Lektion nr 3 och 4: Speed Dating Speed Dating Under Speed datingen samlade vi alla elever i ett och samma klassrum. Speed dating tar sin tid och det måste få ta tid. Lektion nr 5: Instruktionerna till temat: The Wedding Idag gifter de sig! Klassrummet var arrangerat som en kyrka. Lektion 6,7,8,9 Lektion 12: Hoppas att ni kommer ha användning av temat! Lycka till! Flash Fiction meets Banksy. A flash fiction text is only 150 words short/long. Some say it is 75 words long and others say 1500, but we will write 150 words. In this text you remove all extra words like adjectives, adverbs, names, personifications and metaphors. That means that you as a writer leaves the reader to read outside the text and to create his or her own images of the characters and setting in the text. We will use Banksy´s pictures to create our flash fictions to leave an image in our head and to give the reader another one.

This is how you write your flash fiction: Choose one picture by Banksy You can choose from the pictures at the bottom of this page. Start in the middle You don’t have time in this very short form to set scenes and build character. Don’t use too many characters You won’t have time to describe your characters in a ultra-short text. Make sure the ending isn’t at the end Avoid that the reader stops reading – place the ending in the middle of the story. Write long, then go short Proofread. Med Skype lyfter vi taket på klassrummet - Sara Bruun. Skype in the classroom är en väldigt bra tjänst för att ta göra din undervisning global. Du behöver skapa ett vanligt Skypekonto på skype.com och ett konto på Skype for education. Ditt Skypekonto använder du för att logga in på Skype for education. Det jag och mina elever började med är Mystery Skype. Det är en modern variant av det gamla hederliga spelet "20 frågor". På Skype for education-sidan anmäler du att du vill delta i Mystery Skype och kan också leta efter andra deltagare över hela världen.

När du bläddrar bland deltagarna står också vilken tidsskillnad det är jämfört med Sverige. Det brukar vara just detta som ställer till det och skapar problem att hitta någon som kan köra Mystery Skype med dig. Om man känner sig osäker och aldrig provat kan man alltid börja med en skola i Sverige. Ett par saker behöver ni tänka på innan ni börjar: Du behöver en dator eller surfplatta med kamera och helst en projektor. Det man också kan göra är att registrera sig för olika Skypelektioner. All Things Topics - Home.

I HOPE ONE DAY THE WORLD WILL BE like THis. Utforska den engelskspråkiga världen. BBC Learning English - Learning English. At the restaurant. Superbra sida. « Tune Into English.