background preloader

Engelska allmänt

Facebook Twitter

Så här dukar jag fram Canvor. Terminen är snart slut.

Så här dukar jag fram Canvor

Jag sorterar och gör bokslut. Så även i mitt klassrum. Det är dags att plocka ner gammalt material och sätta upp nytt för att de nya sjuor jag möter i höst. Jag har tidigare skrivit om hur jag använder Canvorna i mitt klassrum samt hur du själv kan skapa en Canva. Canvorna används regelbundet för att skapa struktur, målbild och för att konkretisera lärandemålen. Jag har två ämnen jag undervisar i men med samma förmågor. Bubblorna här under kan du skriva ut här om du vill använda dem.

Om någon har en tydlig struktur för ämnet får ni gärna dela dem. Skrivprocessen Texttyper Berättande texter Gestalta Bildspråk Adjektiv Fakta texter Sambandsord/linking words & phrases Att vidga resonemanget Skrivstruktur som jag och Mia Smith gjort Läsförsåelsestrategier av Mia Smith Textkopplingar State your opinion Några knep för att resonera/diskutera Tankemodell för att vidga perspektivet Förmågor och kunskapskrav. Describing photos (comparing, contrasting and speculating)

You are going to practise language for; Describing photosComparing and contrasting photos (discussing similarities and differences)Speculating on what might be happeningReacting to photos (giving opinions) Discuss Look at the presentation.

Describing photos (comparing, contrasting and speculating)

Matte plus engelska till Valentine's day ? Många av oss arbetar med något på engelskan runt Valentine’s day.

Matte plus engelska till Valentine's day ?

Här har jag hittat en kanonresurs, som dessutom är gratis att ladda ner. Uppgifterna finns via Teachers pay teachers där du skapar ett konto och sedan kan söka och hitta fantastiskt bra lektioner. Språket och uppgifterna går enkelt att koppla till LGR 11. Du behöver inte oroa dig för att det inte ska vara korrekt engelska, vilket man verkligen måste kolla om man letar på en del svenska sidor. I den första uppgiften finns arbetsmaterial till hela februari om man vill!

Den andra uppgiften lämpar sig nog lite mer för er som undervisar yngre barn: Valentine’s day. Jag kan verkligen rekommendera er att skapa konto på Teachers pay Teachers. Sara. 5 of My Favorite English Games for ESL Students. I saved the best for last.

5 of My Favorite English Games for ESL Students

My students requested this game more often than any other game we ever played. It's based on the old drinking game "Ring of Fire," modified for the classroom. Materials needed:A standard deck of playing cards, a whiteboard, 20-30 small slips of blank paper, and a bowl. Love & Romance, 8-9. Myspace Quotes Graphics NB!

Love & Romance, 8-9

This theme uses a new feature for vocabulary practice 1:1. The teacher can register their classes in order to follow the students’ progress, but this is not necessary. Tema: The Wedding Trip. Hej Många frågar hur vi planerade temat till The Wedding Trip och här kommer en sammanställning!

Tema: The Wedding Trip

Mina kollegor, Maria Ekelund och Marie Hansson, och jag har allihop 9or i år. Vi bestämde oss för att göra ett större projekt där alla eleverna var inblandade. På vår skola har vi nivågruppering och de elever som behöver mycket tydlig struktur och som fokuserar på att nå målen i engelska deltog inte. Totalt hade vi 65 elever med i projektet. Syftet var att vi skulle kunna bedöma alla elever och hjälpas åt med de kunskapskrav vi kopplat till detta.

Vi har 2 x 60 minuter engelska per vecka. Lektion nr 1 och 2 : Introduktion av temat. Mellan lektion 2 och 3 gav vi respons på elevernas texter och kollade så att det inte var helt utflippat. Lektion nr 3 och 4: Speed Dating Speed Dating Under Speed datingen samlade vi alla elever i ett och samma klassrum. Speed dating tar sin tid och det måste få ta tid. Lektion nr 5: Instruktionerna till temat: The Wedding Idag gifter de sig! Lektion 6,7,8,9. Flash Fiction meets Banksy. A flash fiction text is only 150 words short/long.

Flash Fiction meets Banksy

Some say it is 75 words long and others say 1500, but we will write 150 words. In this text you remove all extra words like adjectives, adverbs, names, personifications and metaphors. That means that you as a writer leaves the reader to read outside the text and to create his or her own images of the characters and setting in the text. We will use Banksy´s pictures to create our flash fictions to leave an image in our head and to give the reader another one. Med Skype lyfter vi taket på klassrummet - Sara Bruun.

Skype in the classroom är en väldigt bra tjänst för att ta göra din undervisning global.

Med Skype lyfter vi taket på klassrummet - Sara Bruun

Du behöver skapa ett vanligt Skypekonto på skype.com och ett konto på Skype for education. Ditt Skypekonto använder du för att logga in på Skype for education. Det jag och mina elever började med är Mystery Skype. Det är en modern variant av det gamla hederliga spelet "20 frågor". På Skype for education-sidan anmäler du att du vill delta i Mystery Skype och kan också leta efter andra deltagare över hela världen.

All Things Topics - Home. I HOPE ONE DAY THE WORLD WILL BE like THis. Utforska den engelskspråkiga världen. BBC Learning English - Learning English. At the restaurant. Superbra sida. « Tune Into English.