background preloader

Skola

Facebook Twitter

Pussel: Lästräning  – Kooperativt Lärande. Under året har vi lästränat på väldigt många olika sätt.

Pussel: Lästräning  – Kooperativt Lärande

Vi har hoppat på bokstäver, läst ordkort, parläst, en läser och en skriver, popcorn-läst, körläst, läst tyst och mycket mer. Förra veckan testade vi ett nytt sätt att läsa tillsammans, med en variant av strukturen Pussel. Knep & Knåp – Bättre hälsa. De yttersta barnen - UR Play. Astrid Lindgren - Hoppa högst. Alla inlägg – Annas instruktionsbok. Ett enklare pop up-kort finns här.

Alla inlägg – Annas instruktionsbok

Material: Blått papper, halvt A4.Grönt papper, halvt A4.Färgat papper, bl a gult, mindre bitar.Blyertspenna.Sax.Lim/limstift.Svart penna. Teckning, måleri, modellering och konstruktion. Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. Påsk – Annas instruktionsbok. Material: Toarulle.Akrylfärg/flaskfärg.Pensel.Något att ha färgen på/i.Färgat papper.Flasklim.Sax.Blyertspenna.Ev ögon, eller rita egna. 1.

Påsk – Annas instruktionsbok

Måla rullen, gärna enfärgad. Svenska - Mitt lilla klassrum på nätet. Grej of the day lista med presentationer. Mina ord, dina ord: Adjektiv – Kooperativt Lärande. Strukturen Mina ord, dina ord är väldigt bra för att träna på olika ordklasser.

Mina ord, dina ord: Adjektiv – Kooperativt Lärande

Efter att ha pratat om vad ett adjektiv var, beskrivit olika bilder och skrivit personbeskrivningar gjorde vi denna struktur med adjektiv. Eleverna fick först i en EPA fundera ut några adjektiv. De skrev sedan ner några av dessa i kolumnen Mina ord på en clearboard. Efter en stund fick de börja vandra omkring i klassrummet och fråga varandra: Vad har du skrivit för adjektiv?

De gav ord till varandra och gick vidare till nästa. ABC. Pausrörelsekort2. Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik. Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande. Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp.

Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande

Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen kan användas i alla ämnen och lämpar sig utmärkt som brainstorming, för att skapa gemensamma begreppskartor, utvärdera förförståelsen inför nytt arbetsområde, ge ord till berättande texter och mycket annat!

Strukturen går att göras både individuellt och i par. Kooperativt Lärande – Elevaktiva arbetssätt. Slappis: Apa - UR Skola. 6 målarbilder med Pokémon som har det där lilla extra. Gotta color ’em all! – Bättre hälsa. Knep & Knåp – Bättre hälsa. Nackas kommunala skolors planeringsstöd för lärare åk 1- 9. Lektion se 6292 Vokalerna lektion[1].se. Lektion se 7755 Trafikspelet[1] Allra käraste syster. Ladda ned läsbingo inför sportlovet! - Natur och Kultur. Bonusmaterial - Prova på Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online. Pokémon - målarbilder - Gratis utskrivningsbara bilder. Aquarium 2hr relax music. Handstilsträning - Annikas klassrum. Om läs- och skrivinlärning. Kompisvecka. SO: trafik – 1C. Vi har arbetat med trafik och kunskapskravet i ämnet SO som vi arbetar mot ser ut så här: Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

SO: trafik – 1C

Vi har läst boken och pratat mycket om hur vi ska bete oss i trafiken. ”Om mig” Vem är jag?

”Om mig”

Varför är jag som jag är? Vad vill jag? Minst sagt stora frågor även för en vuxen – men frågor värda en extra tanke då och då. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Yrken åk1. I årskurs ett arbetar vi just nu med arbetsområdet yrken.

Yrken åk1

Stort intresse och det blir många spännande diskussioner. Karusellen: Läsläxa – Kooperativt Lärande. När vi denna vecka lyssnade på läsläxan i våra läsgrupper fick den starkare läs-gruppen som vanligt läsa läsläxan tillsammans med sin läs-kompis medan jag gick runt och lyssnade.

Karusellen: Läsläxa – Kooperativt Lärande

Därefter använde jag mig av strukturen Karusellen. Tobias klassrum – Tips & ideér. Desktop placemats (SB3684) Mitt lilla klassrum på nätet - Hem. SPREADTHESIGN. Teckenspråk hjälper barnen med bokstäverna.

SPREADTHESIGN

Blankettbanken. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar. Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak.

Ordbilder och läsläxa. Just nu arbetar vi med ordbilder. Vi presenterar några nya varje måndag och sedan arbetar eleverna med dessa under veckan. Ladda ned läsbingo inför jullovet! Snabb överblick med whiteboard online – ThereseLinnér. För ett antal år sedan köpte jag in whiteboards till min klass. Ett väldigt redskap för att få alla elever aktiva och samtidigt ett enkelt sätt att se om alla hade koll på det som jag frågade efter just då, formativ bedömning av gruppens kunskaper. En extra bonus var att det var ett stöd för mig att komma ihåg att vara tyst. Det är så lätt att prata på och inte ge alla den betänketid som de behöver. Genom att eleverna skrev svar ficka alla tänka och jag fick överblick istället. Raffe Räv - Vicka Vicka - Kungaskogen.

GOTD