background preloader

OKJ - rendszerüzemeltető

Facebook Twitter

Mellékletek – C# Tutorial.hu. Http-info-syllabus/project-work.md at master · green-fox-academy/http-info-syllabus. Book. 10PERCTANULAS: Trello használatának bemutatása. A Trello használata hatékonyan home office-ban [2020-as oktatóvideó kezdőknek] Programozás gyerekeknek - Scratch kezdőknek 2. Informatika/Digitális kultúra.

Java

AngularJS. JS. HTML5. CSS. Python. Web Development. SuliPY - Python alapok. Ugorj fejest a Python 3-ba. Itt vagy: • Ugorj fejest a Python 3-ba Az Ugorj fejest a Python 3-ba bemutatja a Python 3 nyelvet és eltéréseit a Python 2-től.

Ugorj fejest a Python 3-ba

A Dive Into Python könyvhöz képest körülbelül 20% átdolgozott és 80% új anyagot tartalmaz. A könyv most teljes, de a visszajelzésnek mindig örülünk. Tartalomjegyzék (kibontás) Elérhető halott fákon is! A könyv a Nevezd meg! Csak szépen, sorban. Járd végig velem az utat, amit az oldal készítése során én is megtettem: Telepítés, Python 3 beszerzése a gépedre Windowson, Linuxon, az első program megírása Az első lépések Ebben a sorozatban megtesszük első bátortalan lépésünket (szerencsére van, aki fogja a kezünket), és megírunk pár fölöttébb egyszerű programot.

Csak szépen, sorban

Fölöttébb egyszerű, persze… InfoPy – BProf ProgAlap. Hogyan gondolkozz úgy, mint egy informatikus — Hogyan gondolkozz úgy, mint egy informatikus: Tanulás Python 3 segítségével. Verzió dátum: 2018 március A fordítás alapjául szolgáló mű: Peter Wentworth, Jeffrey Elkner, Allen B.

Hogyan gondolkozz úgy, mint egy informatikus — Hogyan gondolkozz úgy, mint egy informatikus: Tanulás Python 3 segítségével

Teach Python 3 and web design with 200+ exercises - Learn Python 3 - Snakify. EduKing.

Python programozás kezdőknek:

Python kezdőn túl - közép és haladó. Python és SQLite adatbázisok. Python kódolási kihívás. Érettségi, 2020. tavasz (Meteorológiai jelentés) Tesztelve a 3.7.3 verzióban.

Érettségi, 2020. tavasz (Meteorológiai jelentés)

Ebben a megoldásban erőteljesen használjuk a feltételes listaképzést (pl. a tlista definíciója a 2. feladatban) és a Python újfajta formázott kiírását, amit „f-string” néven emlegetnek, ld. pl. ezen a linken. A hatodik feladatban a vasúti kerítéseket (azaz a sok kettőskeresztet) egy vicces technikával állítjuk elő: a Pythonban egy stringet is megszorozhatunk egy egész számmal, miért is ne? Tehetjük ezt azért, mert a Python szigorúan típusos, azaz nem fordulhat elő az, ami a PHP-ban, hogy egy számot tartalmazó stringet számként kellene értelmezni és szorozni, nem lehet másképp értelmezni, mint szövegismétlésként. Az egyedi településeket halmaz adattípussal válogattuk ki, ezért az 5. és 6. feladatban minden futtatáskor más sorrendet kaphatunk. A feladat nem kért semmilyen sorrendet, ez tehát nem hiba, de akit zavar, az listává alakítva sorba rendezheti. Az állományok megnyitásánál alkalmazott with technika a blokk lefutása után automatikusan zárja az állományt. Brython. Muy cierto que has visto relojes de este tipo en demos de HTML5.

Brython

Coderblog.hu. Python Exercises, Practice, Solution. Thonny, Python IDE for beginners. Informatika óra. Petróczy Tibor honlapja... Raffaigaboristvan bash programozas. Bash-Prog-Intro-HOWTO-hu. Beveztetés a shell-scriptek csodálatos világába. ©1998 Balázs-Csíki László Bevezetés.

Beveztetés a shell-scriptek csodálatos világába

Egy shell script nem más mint shell-parancsok sorozata, amelyeket az újrafelhasználás jegyében egy file-ba írunk. Mivel a shell programozható, shell scriptjeinkkel nagyon hasznos programokat írhatunk megdöbbentôen könnyen, ráadásul nem kell lefordítani ôket és könnyedén debuggolhatók! Unixon van egy csomó shell, és ennek megfelelôen sokféle shell-ben írhatjuk meg scriptjeinket. Ennek ellenére nem kell zavarba jönnünk a bôségtôl, ugyanis sh-ban érdemes írni scriptjeinket, hogy olyan Unixokon is fussanak ahol esetleg csak ez van. . #! Sorral jelezzük ezt. A shell scriptek filozófiája általában az adatfolyam különbözô hasznos szûrôkön való átfolyatásan alapszik. . #! A fenti példában megfigyelhettük a command substitution nevû pompás mechanizmust, ami azt csinálja, hogy a ` jelek közé (nem egyszeres idézôjel, nézz csak körül a billentyûzeteden!)

Operációs rendszerek gyakorlat. A gyakorlat anyaga heti bontásban: Bevezetés I.

Operációs rendszerek gyakorlat

Gyakorlatok időpontjai és helyszínei: Hétfő. OperatingSystem_notes_SZTE_hun/OperaciosRendszerek_jegyzet.pdf at master · grerika/OperatingSystem_notes_SZTE_hun. RodekLajos ORgyakorlat. Gyakorl feladatok - UNIX. Számítsa ki, hogy a lejátszott művek ill. a lejátszások hány %-a "MAGYAR" nyelvű. jatszas=`zcat radio.gz | wc -l` jatszas_magyar=`zcat radio.gz | cut -c135-144 | fgrep -c MAGYAR` mu=`zcat radio.gz | cut -c1-120 | sort | uniq | wc -l` mu_magyar=`zcat radio.gz | cut -c1-120,135-144 | grep "MAGYAR *$" | sort | uniq | wc -l` echo "A lejatszott muvek "`expr 100 \* $mu_magyar / $mu` %-a MAGYAR. echo "A lejatszasok "`expr 100 \* $jatszas_magyar / $jatszas` %-a MAGYAR.

Gyakorl feladatok - UNIX

Vegyük észre, hogy a grep csak a végén "MAGYAR"-t - és esetleg azt követő helyközöket - tartalmazó sorokat hagyja meg. (Ez bizonyára felesleges óvatosság.) Az expr egész eredményt ad. Linux labor. Sysadmin I. Unix 2017 07 28. Link-El (érettségi feladat) NetFact16 (érettségi feladat) Discord és Ultra Screen Recorder ITMP klubtagoknak. PI Bt. DJ-online.

Irodai informatikus

Draw.io - diagram, mockup, prezentáció, folyamatábra, stb. Gyöngyi véleménye: „Számomra teljes körű tudást nyújtott, miután a videó végére értem.”

Draw.io - diagram, mockup, prezentáció, folyamatábra, stb.

Péter véleménye: „A munkahelyemen szükség volt az AutoCad használatára. E-tananyag - summers.hu. Visual Basic példaprogramok. Itt gyűj­töm azo­kat a szkrip­te­ket és tud­ni­va­ló­kat, ame­lyek egy bi­zo­nyos prog­ram­hoz (al­kal­ma­zás­hoz) kö­tőd­nek, il­let­ve csak azon be­lül hasz­nál­ha­tóak.

Visual Basic példaprogramok

Az ál­ta­lá­nos szkrip­te­ket a VBS ka­te­gó­ria tar­tal­maz­za. Ha már jár­tál itt, akkor aján­lom az új­don­sá­go­kat. Vba word. Using Strings - MS-Word Tutorial. Irodai programcsomagok használata és programozása2. Tipp A Word makrók kimerítõ tárgyalását megtalálhatjuk az O Reilly gondozásában megjelent Writing Word Macros címû könyvben. 1 2. fogás Utazás a makrók birodalmába Gyorstalpaló tanfolyam, amelynek során meggyõzõdhetünk arról, milyen sokat segíthetnek a makrók a fárasztó és idõrabló feladatok automatizálásában.

A Word 6-os és azutáni változataiban lehetõségünk van makrók, vagyis rövid, feladatok megoldását automatizáló programok írására, rögzítésére és lejátszására. Maga a makró kifejezés a makróparancs elnevezésbõl ered, ami parancsok egy ütemben végrehajtott sorozatára utal. Jellemzõen rögzítünk egy parancssorozatot, nevet adunk neki, majd újra és újra visszajátsszuk, amikor szükség van rá. Természetesen a Word makrói is használhatók ezen a módon, de ennél jóval többre is képesek. A Word makrók nyelve a Visual Basic for Applications, vagy VBA. 2 10 Építõkockák A könyvben megjelenõ, valamint a rögzített makrók legtöbbje az eljárásokra (Sub) épül. 3 1. fejezet A Word kulisszái mögött 11 E makró létrehozásához nyissuk meg a Makrók párbeszédablakot az Eszközök, Makró, Makrók paranccsal.

VB le r s. Index of /~szucs/ab1/oa. Microsoft word 2010 jegyzet. StatOkos - Inormatika és programozás. Miben segít a programozás és az informatika ismerete? Néhány évtizede még lényegesen nehezebb volt a kutatások során keletkezett nagyobb adatmennyiségek tárolása és kezelése. Ez önmagában még nem korlátozta a kutatókat abban, hogy elvégezzék a kísérleteiket vagy megfigyeléseiket, azonban ma már sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk ezen a téren. Számos táblázatkezelő, szövegszerkesztő, prezentáló program és online is elérhető tárolóhely áll a rendelkezésünkre. Az adatok tárolása mellett idővel az adatok rögzítése is könnyebbé vált, illetve a velük való munka és adatértelmezés is csak néhány kattintásos feladat.

Az informatika ismerete nem csak alapkészséggé vált, de a kutatói munkát is lényegesen megkönnyíti. Középszintű érettségi függvények. Tartalmaz néhány érdekességet a táblázat! Rögtön a lista elején, a matematikai függvények között, áll a kétargumentumos HATVÁNY függ­vény. Az első argumentumával meghatározott számot a második argumentumával deklarált hatványra emeli. Egyenértékű az <alap> ^ <kitevő> aritmetikai művelettel. Például, kettő a harmadikon: 2^3. Cisco Hálózati Akadémia - HTTP Alapítvány. InfoTanárium: Log in to the site. Infotanár Mentor Program. Cisco Networking Academy Builds IT Skills & Education For Future Careers. EduBOX. Informatika ismeretek telepítőprogramok – Google Drive. Http-courses/megoldas-kozep-szint at master · green-fox-academy/http-courses. Segéd információk. Informatika és tehetséggondozás. Tananyagok. Informatika érettségi pontozó.

Informatika érettségi felkészítő. Informatika ismeretek feladatsorok. OKJ rendszerüzemeltető és szoftverfejlesztő vizsgafeladatok. Eddig 19 hozzászólás van a témához: TFeri.hu - TFeri.hu - az informatika jobb megismeréséért! Nitslaszlo (László Nits) ECDL példatár - summers.hu. Index of /~naszlaci/alapok+hardver. Emelt szintű feladatok. Jedlik Oktatási Stúdió. Az emelt szintű érettségi vizsga programozás feladatainak megoldása A megoldásokat készítették: Szalayné Tahy Zsuzsanna, a Szent István Gimnázium tanára (SZTZS) Holczer József, a Jedlik Ányos Gimnázium tanára (HJ) Farkas Csaba, a Fazekas Mihály Gimnázium tanára (FCS) Nits László, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola tanára (NL) Farkas Bálint, a Jedlik Ányos Gimnázium volt tanulója (FB) Hivatalos megoldás (OM, OH) Klav - gépírást oktató program. Gépírás. A C# programozási nyelv a felsőoktatásban - Programozási tankönyv.

Ismerkedés a Visual Studio-val, első C# programunk – C# Tutorial.hu.

Web

Zeal - Offline Documentation Browser. Zeal comes with 196 awesome docsets! These docsets are generously provided by Dash. 64.hu. 2019. december 6. • Utolsó módosítás: 2019. december 10. Bevezetés A CSS ismerete 2017-ben került bele az emelt szintű közismereti (azaz nem szakmai) informatikaérettségi gyakorlati részének a követelményébe. A jogszabály összesen ennyit mond: Ismerje a weblapok jellemző elemeit. Responziv weblap. Create a New Pen. JS Bin - Collaborative JavaScript Debugging.

SQL

Informatika érettségi felkészítő. Középszintű informatika érettségi feladatok és megoldások - informatikatanarok.hu. SQLBolt - Learn SQL - Introduction to SQL. Welcome to SQLBolt, a series of interactive lessons and exercises designed to help you quickly learn SQL right in your browser. SQL, or Structured Query Language, is a language designed to allow both technical and non-technical users query, manipulate, and transform data from a relational database. And due to its simplicity, SQL databases provide safe and scalable storage for millions of websites and mobile applications. Did you know? There are many popular SQL databases including SQLite, MySQL, Postgres, Oracle and Microsoft SQL Server. All of them support the common SQL language standard, which is what this site will be teaching, but each implementation can differ in the additional features and storage types it supports. Before learning the SQL syntax, it's important to have a model for what a relational database actually is.

For example, if the Department of Motor Vehicles had a database, you might find a table containing all the known vehicles that people in the state are driving.